Szakleírás

Mi a Z-szak?

Mi a Z-szak?
Z-szak (természettudomány–környezettan) az egyetlen önálló osztatlan (5 éves) természettudományos tanárképzés Magyarországon.

A Z-SZAK CÉLJAI

A képzés a közvetlenül megtapasztalható természetet teljes egységében ismerteti meg, de úgy, hogy egyben megérteti a különböző szempontú modellnézeteket is (fizika, kémia, biológia). A szak fontos célja, hogy az ökológiai fenntarthatóságot és a természet működését, folyamatait megismertése, mindennapjaink részévé tegye; és ezáltal érzelmileg a jövő iránt elkötelezett, de véleményalkotásában a természettudományos adatok megszerzésének képességére és a folyamatok megértésére támaszkodó, felelősségteljes új generációkat neveljen ki.

ELHELYEZKEDÉS A VÉGZÉS UTÁN

A Z-szakot elvégző hallgatók megszerzett tudásuk és készségeik révén a munkaerőpiacon rendkívül verseny- képesek lesznek. A közoktatáson belül ezzel a diplomá- val az 5–8. osztályokban lehet tanítani a természettu- dományt, valamint a biológiát, a fizikát és a kémiát. A 9. osztálytól a Nemzeti alaptantervben szereplő különböző integrált természettudomány tantárgyak tanítására jogosít. A 9–12-es gimnáziumi (diszciplináris) biológia, fizika és kémia tanításához a kiegészítő jogosultság rövid ciklusú egyetemi tanárképzés kereté- ben szerezhető meg később.

A Z-SZAK GYAKORLATORIENTÁLT

Kivonulunk a természetbe, emellett megismerjük régiónk és az ország mezőgazdasági és ipari termelő üzemeit is. Laboratóriumainkban kísérletezve tanulunk, hogy könnyeb- ben megértsük a természet jelenségeit, és magunk is kísérletezve tudjunk majd tanítani.

ÚJ MÓDSZERTAN – ÚJ KÉSZSÉGFEJLESZTÉSEK

Lényeges újításokat vezetünk be: Már a kezdetekkor kiemelt óraszámban tanítjuk – a Z generációnak különösen fontos – vizuális kommunikációt és vizuális kultúrát, és így ezeket magának az egyetemi tanulásnak is aktív eszközévé tesszük. Kiemelten fejlesztjük a diákok értő olvasási és retorikai képességét, valamint az idegen nyelven – elsődlegesen angolul – történő világhálós kritikai tájékozódást.

HATÉKONYABB PEDAGÓGUSI FELKÉSZÍTÉS

A gyakorlatban is összehangoljuk a szakmai, szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai képzési elemeket. Előnyünk, hogy a módszertanunkban koncentrálni tudunk a 10–14 éves korosztály életkori sajátosságaira. Már az első évtől járunk iskolákba is, megtapasztalni a pedagógusi munka gyakorlatát.

KUTATÓMUNKA, NEMZETKÖZI RÉSZKÉPZÉSEK

Az egyszakosság miatti egyszerűbb tanrendszervezés több előnyt is ad. Mindenki esélyt kap a tudományos diákköri kutatómunkába való bekapcsolódásra, a legjobb fel- készültséggel érkezők akár már kezdettől is. Ezen túl, a tantervbe beépített mobilitási ablak és a hat egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere lehetővé tesz külföldi résztanulmányokat minden megfelelő nyelvtudású diáknak.

SZEMPONTOK A JELENTKEZÉSHEZ ÉS A FELVÉTELIHEZ

A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok jelentkezését várjuk, először 2022 februárjában. Ennek megfelelően jelentkezni bár- milyen tantárgyból szerzett emelt szintű érettségivel lehet. A természettudományos előismeretek természetesen hasznosak, de nem előfeltételek. A szak nem követeli meg az erős absztrakt matematikai gondolkodást. Elvárás viszont az érdeklődés és a jól fejleszthető tanulási képesség.