Mit tehetünk a hazai vidéki térségek digitális felzárkóztatásának elindításért?

Kutatás és gyakorlat

2021.03.29.
Mit tehetünk a hazai vidéki térségek digitális felzárkóztatásának elindításért?
A Regionális Tudományi Tanszék munkatársai az Okos Közösségek 2.0 projektben kutatásaikkal segítik a települési önkormányzatok digitális alapú fejlődését.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szerepel az Intelligens Közösségek 2.0 projekt (Smart Communities 2.0 – How to be smart in the countryside?, SKHU / 1902 / 4.1 / 027), amelynek két fő tevékenységi csoportja van: (1) Határokon átnyúló Okos Falu szolgáltatások és (2) Okos Falu know-how átadás. A fő cél a vidéki települések „okosítási” folyamatának támogatása a határokon átnyúló szolgáltatások fejlesztése révén.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai ezekben több részfeladatot látnak el. Egyrészt két intelligens munkacsoportot szerveznek (IKT az intelligens falvak számára és az intelligens közlekedés), amelyek alapján két szakpolitikai ajánlás készül angol nyelven a döntéshozók számára. Másrészt részt vesznek egy konferencia szervezésében (3. Intelligens Akadémia), ahol különféle előadások lesznek az intelligens lehetőségekről a vidéken és a határ menti régiókban. A konferencia tartalmát az egyetem munkatársai által szerkesztett konferenciakötetben foglalják össze. A projekt, a kollégák részvételével, jó példákat fog kidolgozni az intelligens eszközökről, valamint útitervet készít az önkormányzatok számára arról, hogyan válhatnak intelligens közösséggé. A projekt fontos része egy intelligens adatbázis kifejlesztése, amely technikai segítséget nyújt az önkormányzatok számára az internet kihasználásához, amelyben az egyetemi alkalmazottak jelentős szerepet játszanak. Ugyanolyan fontos szerepet játszanak az Intelligens falu mutató rendszer és a Díj részfeladat fejlesztésében, amelyben

a célterület önkormányzatait intelligens mutatók segítségével tesztelik, és smart díjat dolgoznak ki azoknak az önkormányzatoknak, amelyek ebben jó eredményeket érnek el.

A projektnek számos előnye van az ELTE számára. Egyrészt az egyetemi alkalmazottak (oktatók, kutatók) kutatási témája a smart jelenség, a települések társadalmi és gazdasági különbségei, a vidékfejlesztés és tágabb értelemben Közép- és Kelet-Európa társadalmi földrajza, így publikációkat írhatnak ezekben a témákban. Másrészt a Regionális Tudományi Tanszék részt vesz a földrajz szakterület oktatásában, így a projekt részei és eredményei megjelennek az oktatási tevékenységben, külön kurzus formájában is, és tudományos hallgatói munkák, disszertációk írhatók. Az oktatási tevékenység része a terepmunka, amely a hallgatókkal is együttműködhet e projekt kapcsán. Harmadszor az illetékes tanszék fontos célja a kapcsolatok kiépítése a vállalatokkal, a civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal, amelyek megvalósíthatók ebben a projektben is. Negyedszer, a külföldi egyetemekkel való nemzetközi kapcsolatok (oktatás, kutatás) megerősítése is fontos, ami szintén megvalósulhat e projekt révén. Végül, mivel az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonzáskörzete országos, a projekt révén az érintett területről származó fiatalokat is vonzhatja az egyetemre.

Projektkonzorcium: Interindustria Tudásközpont Alapítvány - ITA (HU), Kassai Műszaki Egyetem - TUKE (SK), Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE (HU) Az ITA, mint projektkoordinátor egy tapasztalt és jól beágyazott civil szervezet, amely hídként funkcionál a helyi települések felé, míg a konzorcium partner felsőoktatási intézményei biztosítják a szükséges ismereteket és kapacitásokat a határ mindkét oldalán. A Kassa Közgazdaságtudományi Karának hosszú távú tapasztalata van az ifjúság kreativitásának fejlesztésében. A TUKE számos, az innováció és a kreativitás támogatásával foglalkozó projekt koordinátora vagy partnere volt.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg (43 635,6 euró).


Kapcsolódó hír: Interreg pályázatot nyertek az ELTE TTK kutatói