MSc oklevelek elismerése

MSc oklevelek elismerése

MSc oklevelek elismerése

MSc oklevelek továbbtanulási célú elismerése

Az MSc oklevelek elismeréséről a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezik. Az oklevél elismerése csak abban az esetben tartozik az adott oktatási intézmény hatáskörébe, amennyiben a kérelmező tanulmányait ott folytatni szándékozik, és kizárólag az ott történő továbbtanulásra jogosít. A Doktori Csoportnál az alábbi adatlapot kell kitöltve, aláírva benyújtani, az adatlapon megjelölt mellékletekkel.

Adatlap MSc oklevél továbbtanulási célú elismeréséhez 

MSc oklevél foglalkoztatási célú elismerése

 Az MSc oklevelek elismeréséről a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezik. A kérelmező külföldi oklevelének hazai felsőoktatási intézmény oktatói vagy tudományos kutatói munkakörének betöltése céljából a hazai mesterfokozatként történő elismerése azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a külföldi oklevéllel rendelkező kérelmezőt foglalkoztatni kívánja.

Adatlap külföldön szerzett MSc oklevél foglalkoztatási célú elismeréséhez