Stratégiai Adatbázis

Stratégiai Adatbázis

2019.10.11.
Stratégiai Adatbázis

A Stratégiai Adatbázis feltöltése az egyetem valamennyi oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára nézve kötelező, az ELTE-vel egyéb jogviszonyban álló személyek (például a professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok) számára lehetőség a 6/2015. (IX. 28.) számú, a Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című rektori utasítás értelmében. (https://www.elte.hu/dstore/document/1214/ru_2015_06.pdf)

A feltöltési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Rektori Kabinet Egyetemi Stratégiai Iroda munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

1053 Budapest,
Papnövelde utca 5-7. fsz. 4-6.
Tel.: +36-1-411-6500 / 4434
Email: stratadatbazis@elte.hu

A Stratégiai Adatbázis adatainak kezelésére az adatvédelmi jogszabályok betartásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatkezelési Szabályzatának 30. §-ában meghatározott célból, az ott felsorolt személyek jogosultak.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem közalkalmazott oktatói, kutatói pályázati igényeket csak a Stratégiai Adatbázis feltöltése és validálása (az adatok jóváhagyása) után nyújthatnak be [11/2014. (VI.17.) számú rektori utasítás 1. § (3) bekezdés].

A Stratégiai Adatbázisban történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a https://sta.elte.hu oldalon érhető el.

Kérjük, hogy első alkalommal NEPTUN kódjával szíveskedjen belépni.

Validálás

A Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról szóló 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás 1. § (5)-(6) bekezdése értelmében az oktató-kutató munkakörben dolgozó közalkalmazottnak évente kétszer kötelező az első szemeszter folyamán

november 1. és november 15. között, majd május 1. és május 15. között

validálnia (jóváhagynia) a felvitt adatokat.

A https://sta.elte.hu/ felületen elérhető Stratégiai Adatbázisban az érintett oktatók és kutatók a validálást a belépést követően a „Személyes adatok”> „VALIDÁLÁS”>„Adataim validálása" gomb megnyomásával tudják megtenni, ennek hiányában az adatfeltöltés nem teljes.


2024-es fejlesztések

A Stratégiai Adatbázis (STA) hivatott az ELTE-s oktatók, kutatók oktatási, kutatási és közéleti tevékenységének nyilvántartására. A STA létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról szóló 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás 1. § (5) bekezdése értelmében az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak az első szemeszter folyamán november 1. és november 15. között, a második szemeszterben pedig május 1. és május 15. között kötelező validálnia (jóváhagynia) a Stratégiai Adatbázisba (sta.elte.hu) felvitt adatokat. Az egyéb munkakörben, illetve jogviszonyban dolgozó kollégák nem kötelesek tölteni az adatbázist, és a validálás sem kötelező számukra.  

 

FONTOS! A STA-ból átvett információkon alapuló ELTE Tudástérkép (ill. angol nyelvű változata) folyamatos tartalmi-formai továbbfejlesztés alatt áll, amelynek végcélja komplex oktatói/kutatói profilok megjelenítése. Ez nagyban hozzájárul az ELTE és az oktatók, kutatók szakmai tevékenységének láthatóvá tételéhez, az Egyetem és a kollégák kiválóságának kommunikációjához.

E cél megvalósításához tisztelettel, nyomatékosan kérjük a kollégák közreműködését:

 • A 2024. tavaszi validációs időszaktól kezdődően a tudományos tevékenységgel összefüggő legfontosabb, a Tudástérképen megjelenítésre kerülő mezők (pl. Tudományági besorolás, Főbb kutatási terület megnevezése, leírása, kulcsszavak) kitöltése validálási feltétellé válik.
 • A 2024. őszi validációs időszakig bezárólag tervezett fejlesztés révén a Tudástérkép át fogja venni a STA-ba feltöltött portré fotókat is, ezért azok megfelelő méretben/minőségben való feltöltését kérjük tisztelettel az oktatóktól, kutatóktól.
 • A 2024. tavaszi validációig elkészülő fejlesztés a „Publikációk, alkotások” főmenüpont „Publikációk listája a MTMT-ből” almenüpontja, amelynek célja, hogy az oktatók/kutatók a Tudástérképen megjelenítendő, kiemelt publikációkat jelölhessenek meg.
 • További, az oktatók, kutatók által kitöltendő, a Tudástérképre átkerülő STA mezők:
 • Személyes Adatok / Alapadatok:
  • e-mail,
  • tudományos adatbázis és egyéb azonosítók (pl. MTMT, GoogleScholar),
  • szakmai tevékenységhez kapcsolódó weblapok stb. (legördülő menüből választhatóak ki, táblázatos formában jelennek meg)
 • Személyes Adatok / Tudományági besorolás
 • Személyes adatok / Főbb kutatási területek: megnevezés, leírás, kulcsszavak angolul is!

Fontos tudnivalók: 

 • A Stratégiai Adatbázisba a https://sta.elte.hu/ felületen tudnak belépni. Az első belépés alkalmával ELTE-s Neptun kódra és a hozzá tartozó jelszóra lesz szükség. Ezek megadásához kattintsanak kétszer az „N” ikonra. Sikertelen bejelentkezés esetén szíveskedjenek elküldeni a rendszer által kiírt hibaüzenetet az adatbázist kezelő Egyetemi Stratégiai Iroda címére: stratadatbazis@elte.hu.  
 • Validálásra az adatok rögzítését, ellenőrzését követően a „Személyes adatok”/„VALIDÁLÁS” menüpontban az „Adataim validálása" gomb megnyomásával tudják megtenni, ennek hiányában az adatfeltöltés nem teljes. A validálás akkor sikeres, ha a rendszer az „Adataim validálása" gomb megnyomását követően egy PDF dokumentumot (validálási kimutatást) generál. A validálás dátuma a weboldal frissítése után jelenik meg a menüpontban, a validálási kimutatás pedig bármikor letölthetővé válik a menüpontból a „Letöltés”-re kattintva. 
 • Többek közt az ORCID azonosító megléte a validálás feltétele (ld. a STA-ban a Személyes adatok/Alapadatok és Személyes adatok/VALIDÁLÁS menüpontnál olvasható magyarázatot). 
 • A Stratégiai Adatbázis adatai egy részét az érintettek töltik fel, egyes adatok pedig más adatbázisokból származnak. Ilyen adatbázisok az alábbiak:

NEPTUN (napi, automatikus adatátvétel);
MTMT (automatikus adatátvétel, az adatok néhány naponta frissülnek az STA-ban);  
EPER (adatok átvétele havi frissítéssel történik);
SAP (napi, automatikus adatátvétel). 

 • Az EPER-ből érkező pályázati adatokat a validálási időszakkal összefüggésben két alkalommal fogjuk frissíteni. Ennek köszönhetően „Pályázatban való részvétel (EPER adatai)” menüpontban az április 30-i és május 14-i EPER adatok fognak megjelenni. 
 • Az egyes menüpontoknál olvasható magyarázatok jelentősen könnyítik a STA használatát, kérjük, hogy az adatrögzítés során azokat figyelmesen szíveskedjenek elolvasni.  
 • Probléma esetén az Egyetemi Stratégiai Iroda munkatársait keressék e-mailben: stratadatbazis@elte.hu.

Gyakran ismétlődő kérdések

 1. Újonnan belépő oktatók, kutatók

Csak az oktatói/kutatói munkakörben foglalkoztatott ELTE közalkalmazottaknak kötelező az STA töltése és adataik validálása.

Az ELTE-vel egyéb jogviszonyban lévők önkéntesen tölthetik az adatbázist (például a professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok).

Első bejelentkezés alkalmával a Neptun azonosítóval kell belépni.

 1. Alapadatok

A kari honlapokra az Alapadatok menüpontban rögzített adatok kerülnek át.

Munkaköri adat: az alapadatok között az oktatók, kutatók ki tudják választani az aktuális munkakörüket. Ez azért is fontos, mert a rendszer ebből a menüpontból emeli át az adatot a validálási igazolásra is. Ilyen igazolásra EPER, valamint egyetemi álláspályázatok benyújtásakor van szükség.

Honlap cím, Facebook, Twitter, Skype, doktori.hu link, önéletrajz, portré megadása sem a validáláshoz, sem egyébként nem kötelező.

 1. A más adatbázisokból származó adatok

Az SAP, EPER, NEPTUN, MTMT adatokat az STA nem automatikusan kapja, hanem frissítéssel kerülnek át.

Fontos, hogy a validálási kötelezettséggel érintett oktatók, kutatók mielőbb ellenőrizzék le a más adatbázisokból átvett adataikat, és ha azok kiegészítése, módosítása szükséges, azt az EPER-ben, a Neptun-ban, illetve az MTMT-ben a validálási időszakot megelőzően tegyék meg. Oktatói kérésre Irodánk a Kancellária Emberi Erőforrás Igazgatóságához fordul a hiányzó SAP munkaköri adat rögzítése érdekében.

 1. PhD és Idegennyelvi kurzusok: ez a menüpont nem módosult, viszont az a tapasztalatunk, hogy az oktatókat váratlanul érik az itt megjelenő adatok.

Az adatokat a Neptunból kapjuk, azokon módosítani nem tudunk.

Előfordul, hogy egyszerűen rosszul van rögzítve a kurzus a Neptunban. Amennyiben az oktató vitatja az STA-ban is látható adatok helyességét, a Neptunban szükséges módosítani az adatot. Az adat a korrigálást és adatfrissítést követően fog módosulni az STA-ban.

Az idegennyelvi kurzusok számításának logikája a menüponthoz tartozó magyarázó szövegben szerepel:

„Idegen nyelvű kurzusnak a szak nyelvéhez képest idegen nyelvű kurzus számít (például a német szakon németül tartott kurzus nem, de a német szakon angolul tartott kurzus igen).” Az Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda honlapján (adatvedelem.elte.hu) és az STA felületén is igyekszünk minden fontos információt megadni a felhasználóknak.