Természettudományi Kar szervezeti egységei

Biológiai Intézet
Dékáni Hivatal Földrajz- Földtudományi Intézet
Fizikai és Csillagászati Intézet
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Matematikai Intézet
Környezettud. Kooperációs Központ
Környezettudományi Centrum
Multimédiaped. és Oktatástechnológiai Központ
Regionális Egyetemi Tudásközpont
Űrtudományi és Asztrofizikai Centrum
Peptidkémiai Kutatócsoport