Osztatlan tanárképzés 2013-tól 2017-ig

Osztatlan tanárképzés 2013-tól 2017-ig

TÁJÉKOZTATÓ AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRŐL (link)

SEGÍTSÉG AZ OSZTATLAN TANÁRSZAKOK TANTERVEINEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ (link)

Általános iskolai tanár tantervi hálók

A tantervek mögött lévő évszám a 4+1-es képzés kezdési évére utal. Mindenkire az-az évszámú háló vonatkozik, amikor elkezdte a 4+1-es képzését!

A tantervi háló nem tartalmazza a tanári felkészítés tárgyait (ezek az alábbi honlapon találhatók: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/tantervek-ppk) , az elvégzendő szabadon választott kreditmennyiséget,  az anyanyelvi kritériumvizsgát, valamint a szakdolgozatért járó kreditet.

Szabadon választható tárgyak:
A hallgatóknak tanulmányai során általános iskolai tanárképzésben összesen 12 kreditet kell teljesíteniük az ELTE kurzuskínálatából (vagyis nem szakonként külön-külön).

Anyanyelvi kritériumvizsga (OT-AKV-1):
A minden tanárszakos számára kötelező anyanyelvi kritériumvizsgát a hallgatóknak a tanulmányaik 1–6. féléve folyamán kell letenniük. A kritériumvizsga szóbeli és írásbeli részből áll, és kreditértéke nulla. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: magyar nyelvű tanári beszéd és retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar nyelvű esszéírás közérdekű nyelvi témából és magyar helyesírás.
A vizsga letételének nem feltétele felkészítő kurzus(ok)on való részvétel. A Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete ezért a szabadon választható kreditek terhére hirdet nem kötelező felkészítő előadásokat (OT-AKV-2) és szemináriumokat (OT-AKV-3), amelyek közül a hallgatók egyéni érdeklődésük és igényük alapján szabadon választhatnak.                                                                        

Szakdolgozat:
A hallgatóknak tanulmányaik befejezéséhez egy szakdolgozatot kell írniuk (az egyik szakjukon), ennek kreditértéke 8. A hallgatók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik szakjukhoz kapcsolódóan készítik el a szakdolgozatukat.

Általános iskolai tanár tantervi hálók
Biológia (átfedésmentes)
Biológia - Fizika
Biológia - Fizika (2015-től felvettek részére)
Biológia - Fizika (2016-tól felvettek részére)
Biológia - Földrajz
Biológia - Földrajz (2015-től felvettek részére)
Biológia - Földrajz (2016-tól felvettek részére)
Biológia - Kémia
Biológia - Kémia (2014-től felvettek részére)
Biológia - Természetismeret-környezettan (2015-től felvettek részére)
Biológia - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)
Fizika (átfedésmentes)
Fizika (átfedésmentes 2015-től felvettek részére)
Fizika (átfedésmentes 2016-tól felvettek részére)
Fizika - Földrajz
Fizika - Földrajz (2015-től felvettek részére)
Fizika - Földrajz (2016-tól felvettek részére)
Fizika - Kémia
Fizika - Kémia (2014-től felvettek részére)
Fizika - Kémia (2015-től felvettek részére)
Fizika - Kémia (2016-tól felvettek részére)
Fizika - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)
Földrajz (átfedésmentes)
Földrajz (átfedésmentes 2015-től felvettek részére)
Földrajz (átfedésmentes 2016-tól felvettek részére)
Földrajz - Természetismeret-környezettan
Földrajz - Természetismeret-környezettan (2015-től felvettek részére)
Földrajz - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)
Kémia (átfedésmentes)
Kémia (átfedésmentes 2014-től felvettek részére)
Kémia - Földrajz
Kémia - Földrajz (2014-től felvettek részére)
Kémia - Földrajz (2015-től felvettek részére)
Kémia - Földrajz (2016-tól felvettek részére)
Kémia - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)
Matematika (átfedésmentes)
Matematika (átfedésmentes 2016-tól felvettek részére)
Matematika - Biológia
Matematika - Biológia (2016-tól felvettek részére)
Matematika - Fizika
Matematika - Fizika (2015-től felvettek részére)
Matematika - Fizika (2016-tól felvettek részére)
Matematika - Földrajz
Matematika - Földrajz (2015-től felvettek részére)
Matematika - Földrajz (2016-tól felvettek részére)
Matematika - Kémia
Matematika - Kémia (2014-től felvettek részére)
Matematika - Kémia (2016-tól felvettek részére)
Matematika - Természetismeret-környezettan (2015-től felvettek részére)
Matematika - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)
Természetismeret-környezettan (átfedésmentes)
Természetismeret-környezettan (átfedésmentes 2015-től felvett hallgatók részére)
Természetismeret-környezettan (átfedésmentes 2016-tól felvett hallgatók részére)

Középiskolai tanár tantervi hálók

(A tantervek mögött lévő évszám a 4+1-es képzés kezdési évére utal. Mindenkire az-az évszámú háló vonatkozik, amikor elkezdte a 4+1-es képzését!)

Középiskolai tanár tantervi hálók
Biológia átfedésmentes (2013-tól felvettek)
Biológia - Kémia (2014-től felvettek)
Matematika átfedésmentes (2013-tól felvettek)
Fizika átfedésmentes (2016-tól felvettek)
Földrajz átfedésmentes (2013-tól felvettek)
Földrajz átfedésmentes (2015-től felvettek)
Földrajz átfedésmentes (2016-tól felvettek)
Fizika (2013-tól)
Fizika (2015-től)
Kémia (2013-tól)
Kémia (2014-től)
Matematika (2016-tól)

Vegyes (Általános iskolai - Középiskolai)  tantervi hálók

A tantervek mögött lévő évszám a 4+1-es képzés kezdési évére utal. Mindenkire az-az évszámú háló vonatkozik, amikor elkezdte a 4+1-es képzését!

Vegyes (Általános iskolai - Középiskolai) tantervi hálók
Biológia - Természetismeret-környezettan (2013-tól felvettek)
Biológia középiskolai - Fizika általános iskolai (2013-tól felvettek)
Fizika középiskolai - Matematika általános iskolai (2013-tól felvettek)
Földrajz általános iskolai átfedésmentes középiskolai párral (2013-tól felvettek)
Földrajz középiskolai átfedésmentes általános iskolai párral (2013-tól felvettek)
Kémia középiskolai átfedésmentes általános iskolai párral (2014-től felvettek)
Kémia középiskolai - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek)
Matematika középiskolai átfedésmentes általános iskolai párral (2013-tól felvettek)
Matematika középiskolai átfedésmentes általános iskolai párral (2016-tól felvettek)
Matematika általános iskolai átfedésmentes középiskolai párral (2013-tól felvettek)
Matematika középiskolai - Fizika általános iskolai (2013-tól felvettek)