Elhunyt Besenyei Ádám matematikus

2022.12.10.
Elhunyt Besenyei Ádám matematikus
Megrendülten és a legmélyebb fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk, Besenyei Ádám, az ELTE Matematika Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék fiatal egyetemi docense súlyos betegség 2022. december 8-án elhunyt.

Besenyei Ádám (1982−2022)

Tanszékvezető-helyettes,
ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

A TEMETÉSI SZERTARTÁS
Besenyei Ádám
temetése 2023. január 28-án, szombaton 14 órakor lesz az Alsóörsi Temetőben. Szerettei, barátai és kollégái polgári szertatás keretében búcsúznak Besenyei Ádámtól. A család kérése szerint egy-egy szál virággal búcsúzhatunk el szeretett kollégánktól.

Nehezen felfogható és feldolgozható veszteség érte az ELTE Matematikai Intézetét. Besenyei Ádám, az ELTE Matematikai Intézete Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense 2022. december 8-án, életének 41. évében eltávozott közülünk. Életének teljében, alkotó munkásságának közepén ragadta el tőlünk súlyos betegsége. Rövidre szabott életét a kutatás−tanítás−tudománynépszerűsítés hármasa jellemezte, és mindhárom területen örökké maradandót alkotott. A veszteség szinte pótolhatatlan, személyében a magyar tanárképzés, valamint az alkalmazott analízis kutatásának kulcsszereplője távozott, nagy űrt hagyva maga után.

Besenyei Ádám alkalmazott matematikusi oklevelét 2005-ben szerezte az ELTE-n, szakdolgozatát nemlineáris parabolikus funkcionál-differenciálegyenletrendszerek témában írta. 2009-ben szerzett PhD-fokozatot (dolgozatának címe „On nonlinear systems containing nonlocal terms”, témavezető: Simon László), majd 2015-ben habilitált az ELTE TTK-n (habilitációs dolgozatának címe: „Számok és mátrixok közepei és egyenlőtlenségei”). 2008 óta folyamatosan az ELTE TTK Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékén dolgozott. 

Fontos állomást jelentett az életében, amikor 2019-ben középiskolai matematikatanár diplomát szerzett, majd 2020-tól az Óbudai Árpád Gimnáziumban tanított. 2014 és 2017 között tudományos munkatársként dolgozott az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoportban. Aktívan részt vett a kutatásban, az oktatásban, és a tudományos közéletben egyaránt. Kutatási területe elsősorban az analízis, ezen belül a parciális differenciálegyenletek és közepek. Nagyon komolyan foglakozott a matematikatörténettel is.

Összesen 25 tudományos és 11 ismeretterjesztő munkája került publikálásra, többségük vezető nemzetközi folyóiratokban.

Az egyetemi oktatásban 2004 óta számos területen vett részt, eleinte gyakorlatvezetőként, majd később előadások tartásával. Kiemelendők a matematika tanárképzés keretében tartott analízis, illetve a matematikus hallgatóknak tartott parciális differenciálegyenletek kurzusai, amelyeket 2012 óta rendszeresen oktatott. Simon Lászlóval és Komornik Vilmossal közösen 2010-ben ,,Parciális differenciálegyenletek’’ címmel írt egyetemi jegyzetet, amelynek javított kiadásán haláláig nagy lelkesedéssel dolgozott. Összesen 19 BSc, 2 MSc, 7 matematikatanári szakos hallgatónak volt szakdolgozati, egy hallgatónak pedig PhD témavezetője.

Speciálelőadásai (pl. „A differenciálegyenletek csodálatos világa”, „Kalandozás a nevezetes egyenlőtlenségek világában” stb.) mind nagy népszerűségnek örvendtek a hallgatók körében. Közéleti tevékenysége is példaértékűen aktív volt. Számos ismeretterjesztő rendezvény szervezője és résztvevője volt, többek között az OKTV Matematika III. kategória versenybizottság, a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny versenybizottság, valamint az Arany Dániel Matematikai Verseny Kezdők versenybizottság keretében. A 2016 óta megjelenő Érintő c. folyóiratnak először rovatvezetője, majd később főszerkesztője volt. Emellett szervezte az ELTE TTK Matematikatanár-klubját, és rendszeresen adott elő a Kutatók éjszakáján az ELTE TTK-n.

Életpályáját több díj és elismerés övezte. Ezek közül kiemelendő a Grünwald Géza emlékérem (2011), valamint a Gács András-díj (2021). A legbüszkébb a hallgatók által odaítélt Kar Kiváló Oktatója címre volt, amelyben − rendkívül kivételes módon − két alkalommal, 2018-ban és 2020-ban is részesült. Ádám szerette a természetet, gyakran járt kirándulni, kerékpározni.

Rendszeres színházlátogató volt, és a közélet iránt is nagyon fogékony volt. Sok időt áldozott matematikatörténeti kutatásokra, számos, eddig ismeretlen történeti összefüggésre derített fényt, amellyel előadásait is rendszeresen színesítette. Szerette a könyveket, matematikai tárgyú könyvekből kisebb könyvtárra valót gyűjtött össze. Besenyei Ádámban egy nagyon nagy tudású, széles látókörű, rendkívül szerény, mindenki által tisztelt és szeretett kollégát veszítettünk el. Hiánya egyelőre felfoghatatlan.

Emlékét megőrizzük a szívünkben!


Besenyei Ádám nekrológja.