Eötvös Nap

Eötvös Nap
Az Eötvös nap története 1993-ban kezdődött, amikor Dr. Kiss Ádám, a Természettudományi Kar akkori dékánja megalapította a Kar napját, melyet minden év májusának második csütörtökjére tűzött ki, Eötvös Nap néven. Ekkor átadásra kerülnek a Kar Kiváló Oktatója és a Kar Kiváló Hallgatója okelvelek és a TDK érmek.

Az Eötvös Nap az ELTE TTK ünnepe. A Kar vezetése fontosnak tartja a kiváló teljesítmények megbecsülését. Erre került sor az Eötvös Napon, megújult környezetben a Gömb aulában.

2019-ben három ünnep csoportosul az Eötvös Napban: az Eötvös Emlékév, a Természettudományi Kar 70 éves fennállásának ünnepe és a Kar kiválóságainak díjazása.

Az Eötvös Nap 2019 programja itt érhető el.

Beszámoló a 2018-as Eötvös Napról

Dr. Veres Gábor előadásával kezdődött a program tudományos része, aki az ELTE Atomfizikai Tanszékének egyetemi tanára. Előadásában a CERN részecskegyorsítóknál végzett kutatásokról beszélt, amelyben személyesen tevékenykedik több kollégájával.  Előadásának témája a mikrofizika kísérleti feltárása volt, különös tekintettek a Nagy Hadron Ütköztetővel kapcsolatos jövőbeli kutatási feladatokra.

A program során a diákok is bemutatták saját kutatási témáikat, amelyek a Tudományos Diákköri Konferenciákon sikeresen szerepletek. Ezeket rövid, kétperces perces, ú.n. liftbeszéd formában adták elő. A liftbeszéd a tudományos eredmények bemutatásának közérthető és a lényeget kiemelő formája. A szó eredete  annak a kommunikációs formának az analógiája, amikor egy kutató a földszintről a harmincadik emeletig együtt utazik a tudományos igazgatóval, ez idő alatt kell meggyőznie a kutatási ötletének fontosságáról és megvalósíthatóságáról. A bemutatott tíz rövid előadást a hallgatóság facebookos szavazással értékelte.

 • Kurgyis Bálint fizika szakos hallgató - A nehézion-fizika üde színfoltja
 • Vágó Csaba földtudomány – Paleogleccser rekonstrukció jégárak segítségével
 • Ignácz Bernadett csillagász – Neptunuszon túli törpebolygók hold-és gyűrűrendszereinek vizsgálata

Az Eötvös Nap során a  Tudományos Diákköri szakterületek posztereit is bemutaták, amelyeket a közönség a félórás ebédszünetben megtekinthetett. A poszterek közönségszavazásának eredménye:

 • Demeter Márton fizikus hallgató: Optimális hierarchikus szövetek szelekció jelenlétében
 • Vágó Csaba, geográfus: Egykori jégárak és paleoklíma rekonstrukciója a glaciális geomorfológia és térinformatikai eszközök segítségével a Retyezát -hegység Rau Barbat völgyében.
 • Szabó Zoltán: A Kürtős-patak makrogerinctelenfaunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban

Dr. Surján Péter dékán úr két kiváló oktató díjat adott át a Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján. Idén Dr. Berki Márton a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék munkatársa és Dr. Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék munkatársa részesült a kitüntetésben kiemelkedő oktatási tevékenysége alapján.

A Tudományos Diákköri témavezetéseik országosan elismert magas színvonala alapján két oktató vehette át a Tudományos Diákkörért Érmet. Dr. Székely Balázs, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék munkatársa és Dr. Nguyen Quang Chinh fizikus, az Anyagfizika Tanszék docense részesült a kitüntetésben.

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a biológus TDK saját témavezetői elismerését 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben Dr. Pongrácz Péter, az Etológia Tanszék munkatársa, számos TDK témavezetője vehette át Dr. Müller Viktortól a Juhász-Nagy Pál díjat.

A Karunk hallgatóinak tanulmányi és kutatási színvonalát jellemzi, hogy a rendezvényen mintegy 80 tudományos diákköri elismerő oklevelet és 29 kiváló hallgató díjat adott át Dr. Surján Péter dékán. A kiváló hallgatók értékes könyvjutalmakat vehettek át az oklevél mellett, a rendezvény támogatóinak felajánlásából.  

Támogatóink

 • TTK Hallgatói Önkormányzat
 • ELTE Kancellária Szolgáltató Központ
 • Akadémiai Könyvkiadó
 • Carthaphilus Könyvkiadó
 • A Földgömb folyóirat kiadói
 • Gabo könyvkiadó
 • IOP Publishing
 • Proquest cégcsoport
 • Royal Society of Chemistry kiadó
 • Scientific Knowledge Services
 • Typotex Könyvkiadó
 • Mozaik Kiadó Szeged
 • L’Hamramttan Kiadó
 • Tinta Könyvkiadó
 • EISZ Nemzeti program
 • ELTE Eötvös Kiadó

Köszönjük támogatóink nagylelkű felajánlásait!