Ipari kapcsolatok koordinációja (KKIC)

Ipari kapcsolatok (KKIC)

A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum (KKIC) küldetése a karon kiemelt jelentőségű anyag- és élettudományi kutatások támogatása, a kutatásokhoz szükséges műszeregyüttes működtetése és nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése, pályázatokon való részvétel, a hallgatók bevonása a kutató munkába, részvétel a doktori képzésben. Fontos cél a rendelkezésre álló műszerpark hatékony működtetése, valamint az, hogy ezek az eszközök és K+F szolgáltatások az ipari- és egyéb külső Partnerek számára is hozzáférhetővé váljanak.

A centrum legfontosabb egysége a "Központi eszközpark" ("Core facilities"), amely a kutatólaboratóriumokat és a támogató infrastruktúrát foglalja magában. Az ipari- és más külső Partnerek részére a kutatólaboratóriumok számos kísérleti módszert és mérési technikát felölelő szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Kompetenciáink közé tartozik egyebek mellett a modern analitikai és anyagvizsgálati módszerek alkalmazása és fejlesztése (elektronmikroszkópos vizsgálatok, Raman-spektroszkópia, elektrokémiai- és elektroanalitikai vizsgálatok, akkumulátorok tesztelése, lézerdiffrakciós módszerek, Röntgen diffrakciós és Röntgen fluoreszcenciás módszerek, mágneses magrezonancia spektroszkópia, elektrokémiai-mechanikai és nanomechanikai karakterizáció, tömegspektroszkópiás módszerek, nukleáris kémiai módszerek, kormeghatározás stb.), a mérési adatok feldolgozása, a tanulmányozott rendszerek és folyamatok modellezése, illetve K+F feladatok megoldása a rendelkezésre álló eszközpark segítségével.

A támogató infrastruktúrát különféle műhelyek (üvegtechnikai, mechanikai, elektrotechnikai) alkotják. Valamennyi műhelyben lehetőség van egyedi vagy kis szériában legyártandó eszközök megrendelésére. Az üvegtechnikai műhely a kereskedelmi forgalomban kapható termékek javítása mellett egyedi üvegeszközök elkészítését is vállalja.

 

Elérhetőség:

A KKIC honlapja: https://kkic.elte.hu/

Centrummenedzser: Kacskovics-Bucsi Judit 
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel: 372-2684, 372-2500/8075
E-mail: judit.kacskovics(kukac)ttk.elte.hu