Szervezet

Szervezet

Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

A Dékáni Hivatal végzi a kari szintű szervezési feladatokat, valamint az intézetek működését támogató csoportokon keresztül az intézeti adminisztráció és az oktatást-kutatást támogató tevékenységek szervezését. Feladatainak ellátása során intézi a Kar és az Intézetek, illetve a Rektori Kabinet és Kancellária közötti kapcsolattartást, ügyintézést, az igazgatási feladatok koordinálását. Feladata a kari szintű információk elektronikus terítése, a Kar honlapjának gondozása, a dékán személye körüli adminisztrációs és protokoll feladatok bonyolítása, illetve a Kari Tanács és a Dékáni Tanács teljes adminisztrációja. A Dékáni Hivatal  Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja ellátja a KHB és TDT titkári feladatait, intézi a doktori, habilitációs és nemzetközi ügyeket.

A Tanulmányi Hivatal irányítja, szervezi és intézi a Kar oktatásszervezési adminisztrációs feladatait (a doktori képzés és fokozatszerzés kivételével).

A Gazdasági Hivatal főbb feladatai a Kar gazdálkodási tevékenységének támogatása, kari gazdasági ügyek ellátása, beszerzések, közbeszerzések intézése, bizonyos üzemeltetési feladatok ellátása, pályázati ügyek intézése, humánpolitikai ügyintézés. A Gazdasági Hivatal részei: A Gazdasági Iroda, a Pályázati Iroda és a Humánpolitikai csoport. 

A Természettudományi Karon 5 intézet és 2 centrum működik:

Az ELTE TTK Kari Könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a fizika, a matematika, a csillagászat, a földrajz és földtan, a kémia és biológia, valamint határterületeik és segédtudományaik. A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre és nyomtatásra is. 

Az ELTE Természetrajzi Múzeuma 3 állandó kiállítással várja a látogatókat. 2002. június 18-án, megnyitotta ajtaját az ELTE TTK ún. déli tömbjében, az üvegpiramis alatt, a Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény, vele egy időben a Trefort kertből átköltöztetett és itt eredeti állapotában újraépített Ásványtár. A két gyüjtemény és a valamivel később kialakított Matematikai Gyűjtemény egy idő után a Kar Természetrajzi Múzeumaként határozta meg magát és ma is e néven működik, kezdetben Zboray Géza, majd Weiszburg Tamás, jelenleg pedig Harman-Tóth Erzsébet vezetésével.