A Karról

A Karról

2024.04.05.
A Karról
Tanuljuk, kutatjuk, együtt megvalósítjuk

Az ELTE az ország vezető egyeteme, kiemelkedik a hazai felsőoktatásban és jelentős kutatóhelynek számít. Egyre nagyobb a szerepe a hazai innovációs ökoszisztémában, és folyamatosan bővülnek a nemzetközi kapcsolatai. Az egyetem kiemelkedő értéke a tehetséges, piacképes tudású szakemberek képzése. A Természettudományi Kar 2021-es stratégiája alapján hozott intézkedéseivel újabb lépést tett, hogy a régió tudásközpontjává váljon.

Tudásközösség a holnapért

Az egyetem 1635-ös alapítása óta a tehetséges és szorgalmas emberek gyűjtőhelye, falai közül kerül ki a hazai tudományos értelmiség meghatározó része. Természettudósai a tudomány legújabb irányainak ismeretében és kiváló műhelyeivel együttműködve, hasznosítható tudás megszerzésére törekszenek, eredményeik nem egyszer nemzetközi szinten is segítik az előrelépést a tudomány történetében. Aki ide bekerül, versenyképes tudást és kiterjedt kapcsolatokat szerez, amelyek segítik később akár a nemzetközi munkaerőpiacon.

A kiválóságok együttműködése inspiratív légkört teremtett, amely mindmáig meghatározza és vonzóvá teszi az egyetemet. A Természettudományi Kar nemcsak a természettudományi területen, de a karok összesített listáján is vezető szerepet tölt be a hazai rangsorban. Vezeti a magyar egyetemek sorát fizikából és csillagászatból, matematikából, biológiából, geofizikából és geológiából a legnevesebb világrangsorokban is. Vendégelőadói a világ vezető szakemberei, angol nyelvű képzéseire ma már minden negyedik hallgató külföldről érkezik.

Piacképes diploma – három fő képzési területen

Az ELTE Természettudományi Kar rendelkezik az országban a természettudományok területén a legszélesebb oktatási kínálattal, hallgatói hozzák el a legtöbb díjat az országos versenyekről, és sikerrel indulnak nemzetközi megmérettetéseken. Diplomásai az ipar és a szolgáltatások területén sikerrel hasznosítják tudásukat, és sokan indítják el tudományos karrierjüket az egyetem doktori iskoláiban. 

A Kar három fő képzési területe a természettudományos szakemberképzés, a természettudományi szakos tanárképzés és a kutatói utánpótlásnevelés. Köszönhetően a stratégiához kapcsolódó minőségcentrikus reformoknak (tantervek megújítása, megemelt felvételi követelmények, oktatói teljesítményértékelés), az oktatás színvonala és a képzések megtartó ereje az elmúlt években tovább nőtt.

Ma már valamennyi képzési területen fontos szempont a gyakorlatiasság és a társadalmi igényeknek való megfelelés, a hallgatók így nagy presztízsű diplomát szereznek. Az ELTE minden esetben első-második a kezdő fizetéseket és az állástalálás gyorsaságát mérő diplomás összehasonlításokban, és ez a versenyelőny 5 évvel később is kimutatható.

Intenzív, sokszínű kutatási tevékenység

Az ELTE kutatóegyetem, a TTK kutatói hazai, európai és globális projektek tevékeny résztvevői, vizsgálataik a természettudományok minden területére kiterjednek, különösen hangsúlyos az asztrofizika, a mesterséges intelligencia kutatása, a kvantuminformatika, a modern környezettudomány és a biokémia. Az egyetem széles tudományos portfóliója változatos multi- és interdiszciplináris kutatásokat tesz lehetővé, a szakterületek együttműködése házon belül is különleges fejlesztéseket eredményez.

A Kar tevékenységében hagyományosan erősek az alapkutatások, és egyre nagyobb szerepet kapnak az alkalmazott kutatások. A szerteágazó témájú projektek keretében élvonalbeli kutatási teljesítmények születnek, itt jött létre például a gyógyszerfejlesztő EvolVeritas és a Motorpharma, a mikrobiológiai diagnosztikával foglalkozó FIEK, a Covid ellen is küzdő Pharmalab, a drónrajok ipari és szórakoztatóipari hasznosításával foglalkozó CollMot.

Az ELTE TTK-n önálló kutatások is folynak, ugyanakkor kutatói hazai tudományos intézményekkel, társegyetemekkel és ipari kutatóhelyekkel is együttműködnek, a mai tudományos világképet formáló nemzetközi projektekben érnek el eredményeket. Pályázatok révén is bekapcsolódnak nemzetközi hálózatokba, növekvő számban nyernek el Horizont Európa támogatásokat, vezetnek nemzetközi kutatócsoportokat többek között a bioinformatika, az élelmezéstudomány és a kockázatelemzés területén.

Innováció: az elmélettől a gyakorlatig

A lágymányosi kampuszon folyamatosak az infrastrukturális fejlesztések, modernizálódnak a kutató- és oktatási terek. 2022-ben nyitott meg a csaknem 1 milliárd forintos beruházással kialakított, ultramodern molekuláris mikrobiológiai laboratórium, és hamarosan megnyílik a régió jelenleg legjobban felszerelt egyetemi kémiai oktatólaboratóriuma, a SuperSmartLab. Az ELTE-n üzemelő kvantumhardver a közeli jövő egyik nagy ígérete: az eszköz az alap- és az alkalmazott kutatásban is versenyképessé teheti a magyar kutatócsoportokat a nagy hatású, interdiszciplináris innovációk területén.

Az innováció és a társadalmi fejlődés támogatásában a Természettudományi Kar élen jár. Laboratóriumaiban rákellenes hatóanyagot éppúgy fejlesztenek, mint fehérjeszerkezet-vizsgáló módszert vagy felszín alatti vízpótlási eljárást. A Kar hálózatos vállalati kapcsolatokkal rendelkezik, az egyetemen egyre több szabadalom születik, és ezek mintegy harmada ki is kerül a piacra. Az újonnan létrehozott Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum a legmagasabb szakmai színvonalon nyújt egyedi, kísérleti módszert és mérési technikát felölelő laboratóriumi szolgáltatásokat, amelyekkel növeli partnerei versenyképességét. A sikerekhez nagyban hozzájárul, hogy az egyetem hallgatóit is arra ösztönzi, figyeljenek a társadalmi igényekre, vegyék észre a piaci réseket, és tudásukat próbálják ki, kamatoztassák a gyakorlatban is.