A Karról

A Karról

Oktatási egységek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve.

Az itt felhalmozott szellemi tőke egyedülálló lehetőséget jelent a hallgatóink számára ismereteik bővítésére, egyéni erőforrásaik kiaknázására, ezáltal a tudásintenzív információs társadalom követelményeinek való megfelelésre. Az ELTE Természettudományi Karán 5 tudományos intézetében összesen több, mint 460 fő kutató dolgozik. Jelenlegi oktatóink között számos Széchényi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. Karunkon hét szakterület keretében 5 intézet és egy oktatási centrum működik a dékán közvetlen irányítása alatt. A környezettudományi képzésünkben mind az öt intézet részt vesz. 

Az ELTE Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb biológiai szakmai közössége. Kutatóegyetemi létünk biztosítja azt, hogy hallgatóinkat örömmel fogadják a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar számos területén itthon, de az egész világon is. A legmodernebb tudományos módszereket tanítjuk és honosítjuk meg, ezért érdemes az ELTE-n biológiát tanulni. Munkatársaink a világ élvonalába tartoznak az öregedés genetika és neurobiológia hátterének kutatásában. Először hasonlítottuk össze a kutya és az ember érzelmi reakciók során mutatott agyi aktivitását. Irányított fehérjeevolúcióval olyan hatóanyagokat fejlesztettünk, amelyek új lehetőségeket nyitottak a szívinfarktus és szélütés terápiájában.

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet a Kar legnagyobb és legsokoldalúbb intézete, ahol az oktatás és kutatás tárgya az emberiség otthona, a Föld, valamint annak szűkebb és tágabb kozmikus környezete. Több mint 130 éves története során az Intézet jogelődei a hazai geográfus- és földrajztanárképzés mindig meghatározó szereplői voltak. Oktatóink aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati döntéshozókkal. Az intézet két központra oszlik, melyek közül a Földrajztudományi Központ a bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), míg a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 

Az ELTE Fizikai Intézetében folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül. Érdeklődésünk az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig terjed. Hazai és a külföldi egyetemeknek és kutatóintézeteknek nevelünk kiváló kutatókat, de igen fontos az iparban alkalmazott fizikusok, illetve a tanárok képzése is. Aktív részesei vagyunk nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, az LSST, a Pan-STARRS asztrofizikai illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.

Az ELTE Kémiai Intézet képzési rendszerében nagy szerepet kap az önálló kutatómunka, ezért hallgatóink jelentős része a vegyész mesterszakos diploma megszerzése után az intézet doktori iskolájában folytatja tanulmányait. A nálunk végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el. Az ELTE Kémiai Intézetében évtizedek óta nemzetközi szinten elismert oktató- és kutatómunka folyik. Ennek egyik elismeréseként 2017-ben három kollégánk Széchenyi-díjat kapott elméleti kémiai tárgyú kutatásaiért. 
Kiemelkedő kutatási területeink közé tartozik továbbá a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezet analitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok.

Az ELTE Matematikai Intézetének oktatói számos nemzetközi (Wolf, Kyoto és Ostrowski díjak) és hazai elismerés birtokosai (Széchenyi-nagydíj és Széchenyi-díjak). Az Intézetben többek között működik egy Lendület kutatócsoport, valamint a PIT Bioinformatikai Kutatócsoport is, amely úttörő munkát végez az emberi agy gráfjának, összeköttetéseinek leírásában és a matematika biológiai és kémiai alkalmazásaiban.  Az amerikai CareerCast weboldal minden évben felméri, hogy melyek a legjobb, foglalkozások. A 2017-es felmérés szerint a legjobb 10 foglalkozás között a következőket tanítjuk az ELTE Matematikai Intézetében: 1. statisztikus; 3. operációkutató; 4. információs biztonsági szakember; 5. adatelemző kutató; 6. egyetemi professzor; 7. matematikus; 8. szoftver mérnök. Tehát a ma Amerikában legjobbnak tartott tíz foglalkozás közül hétre felkészít az ELTE matematikus szak!

Az ELTE Környezettudományi Centruma azon alapgondolat köré formálódott, miszerint világszerte egyre több olyan környezeti kérdés és probléma merül fel, amely több tudományág szakembereinek alkotó együttműködését követeli meg. A környezettudomány, mint alapvetően a természeti és műszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülő új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. A Környezettudományi Centrum magas színvonalú működését az ELTE-n az teszi lehetővé, hogy a TTK szakemberállományát tekintve az ország legnagyobb olyan oktató- és kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike tudományosan a legkiválóbb szinten van képviselve. A Környezettudományi Centrum által felügyelt és koordinált természettudomány-környezettan osztatlan tanárképzésre, környezettan alapképzési szakra és környezettudomány mesterképzési szakra azokat a diákokat várjuk, akiket egyszerre vonzanak a több tudományterület ismeretét megkövetelő problémák intellektuális kihívása és egyúttal elkötelezett hívei környezetünk és a természet megismerésének és ezeknek a tudomány eszközeinek felhasználásával való megvédésének.