E-könyvek

E-könyvek

E-könyvek
Az ELTE TTK oktatói által készített elektronikus tananyagok ingyenesen letölthetők.

Szerző Cím Méret Intézet
Szerző Cím Méret Intézet
Nyitray László, Pál Gábor A biokémia és molekuláris biológia alapjai 15.12 MB Biológiai Intézet
Farkas János, et al. Állatrendszertani gyakorlatok 59.87 MB Biológiai Intézet
Bratek Zoltán, et al. A növényi anyagcsere élettana 49.4 MB Biológiai Intézet
Bodzsár Éva, Zsákai Annamária Antropológiai/humánbiológiai gyakorlatok 22.95 MB Biológiai Intézet
Ropolyi László, Szegedi Péter A tudományos gondolkodás története 30.02 MB Biológiai Intézet
Juhász Gábor Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája 63.68 MB Biológiai Intézet
Hegyi György Bevezetés a biokémiába gyakorlati jegyzet 23.13 MB Biológiai Intézet
Török Júlia Katalin Bevezetés a protisztológiába 40.39 MB Biológiai Intézet
Molnár Kinga Bevezetés az állattanba 67.73 MB Biológiai Intézet
Borsodi Andrea, et al. Bevezetés a prokarióták világába 37.22 MB Biológiai Intézet
Gulyás László, et al. Bevezetés a tudományfilozófiába 7.25 MB Biológiai Intézet
Pásztor Erzsébet, et al. Elemi populációgenetikai modellek és feladatok 4.39 MB Biológiai Intézet
Bárdos György, et al. Élettani gyakorlatok 15.8 MB Biológiai Intézet
Kampis György, et al. Előadások a természetfilozófia történetéből 2.17 MB Biológiai Intézet
Vilmos Altbäcker, et al. Ethology practical 6.99 MB Biológiai Intézet
Altbäcker Vilmos, et al. Etológiai gyakorlatok 13.22 MB Biológiai Intézet
Barna János, et al. Genetikai gyakorlatok 9.22 MB Biológiai Intézet
Nyitray László, et al. Géntechnológia és fehérjemérnökség 14.66 MB Biológiai Intézet
György Hegyi, et al. Introduction to Practical Biochemistry 25.53 MB Biológiai Intézet
Tóth Erika et al. Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlatok 11.57 MB Biológiai Intézet
Balázs Vajna, Erika Tóth, Tamás Felföldi Methods in Environmental Microbiology and Bacterial Taxonomy 4.86 MB Biológiai Intézet
Borsodi Andrea, Márialigeti Károly Mire képesek a baktériumok? – A prokarióták világáról tanároknak 14.06 MB Biológiai Intézet
Kristóf Zoltán Mikroszkópiai segédanyag a Növényszervezettan és Sejttan tantárgyakhoz 51.96 MB Biológiai Intézet
Kristóf Zoltán Növények és gombák szerveződése 21.86 MB Biológiai Intézet
Tamás László, et al. Növényélettani vizsgáló módszerek 25.26 MB Biológiai Intézet
László Ropolyi Philosophy of the Internet - A Discourse on the Nature of the Internet 13.08 MB Biológiai Intézet
Sándor Borbély, et al. Physiology Practical 10.88 MB Biológiai Intézet
Erika M. Tóth et al. Practical Microbiology 18.47 MB Biológiai Intézet
Pálfia Zsolt, et al. A sejtbiológia alapjai 39.32 MB Biológiai Intézet
Zoltán Kristóf Structure of plants and fungi 19.58 MB Biológiai Intézet
László Lajos Szövettani és sejtbiológiai vizsgálómódszerek 43.64 MB Biológiai Intézet
Farkas János, et al. Tengerbiológiai terepgyakorlatok 43.83 MB Biológiai Intézet
Tóth L. Viktor A galaxisok világa 17.09 MB Fizikai Intézet
Tóth L. Viktor Infrared Astronomy 11.44 MB Fizikai Intézet
Tóth L. Viktor A Tejútrendszer szerkezete 15.8 MB Fizikai Intézet
Pongrácz Rita, Bartholy Judit Alkalmazott és városklimatológia 6.19 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
André Karolina, et al. Alkalmazott számszerű előrejelzés numerikus időjárási és csatolt modellek a gyakorlatban 8.06 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Szabó Mária, Angyal Zsuzsanna, et al. A környezetvédelem alapjai 11.76 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Mádlné Dr. Szőnyi Judit, et al. Hidrogeológia 4.85 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Szabolcs Harangi A practical guide for the igneous rocks of the Carpathian-Pannonian region 50.94 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Ács Ferenc, Breuer Hajnalka Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek 16.04 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Munkácsy Béla Energiaföldrajz és energiatervezés 33.03 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Molnár Gábor Geofizikai inverzió 2.66 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Baranka Györgyi, et al. Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény II. 16.97 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Bartholy Judit, et al. Klímaváltozás 37.16 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Balázs László Kőzetfizika 13.78 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Harangi Szabolcs, et al. Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához 15.64 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Gábor Timár, et al. Map grids and datums 36.58 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Mincsovics M. E., Havasi Á., Haszpra T. Matematikai példatár földtudományi szakosoknak 7.55 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Bartholy Judit, et al. Megújuló energiaforrások 11.37 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Balázs László Mélyfúrási geofizika 17.47 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Bartholy Judit, et al. Meteorológiai alapismeretek 29.09 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Mészáros Róbert Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek 19.71 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Práger Tamás, et al. Oceanográfia 27.53 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Makádi Mariann Tanulási- és tanítási technikák a földrajz tanításában 44.7 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Timár Gábor, et al. Térképi vetületek és alapfelületek 36.11 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
Makádi Mariann, et al. Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajz tanításban 78.53 MB Földrajz- és Földtudományi Intézet
István Lagzi, et al. Atmospheric Chemistry 19.81 MB Kémiai Intézet
Fried Katalin, Korándi József, Török Judit A modern algebra alapjai 7.49 MB Matematikai Intézet
Fried Katalin, et al. A modern algebra alapjai 6.53 MB Matematikai Intézet
Arató Miklós, Prokaj Vilmos, Zempléni András Bevezetés a valószínuségszámításba és alkalmazásaiba: példákkal, szimulációkkal 3.23 MB Matematikai Intézet
Zempléni András, et al. Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba: példákkal, szimulációkkal 2.09 MB Matematikai Intézet
Gyarmati Katalin Elemi számelmélet 4.47 MB Matematikai Intézet
Fried Katalin, Korándi József, Török Judit Klasszikus algebra tanár szakosoknak 4.64 MB Matematikai Intézet
Fried Katalin, et al. Klasszikus algebra tanár szakosoknak 3.37 MB Matematikai Intézet
Fried Katalin, et al. Számelmélet 5.29 MB Matematikai Intézet
Fried Katalin, Korándi József, Török Judit Számelmélet 6.75 MB Matematikai Intézet
Freud Róbert, Gyarmati Edit Számelmélet 2.32 MB Matematikai Intézet
Szabó Sóki László Elektronikus médiatartalmak: videó és hang 15.28 MB Tudománykommunikáció
Andrea Kárpáti Exhibition communication 9.78 MB Tudománykommunikáció
Molnár Pál Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben 4.35 MB Tudománykommunikáció
Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban 6.23 MB Tudománykommunikáció
Kárpáti Andrea, et al. Kiállítási kommunikáció 90.2 MB Tudománykommunikáció
Egyed László, et al. Tudománykommunikáció nem hagyományos színterei 5.55 MB Tudománykommunikáció
Bubik Veronika, et al. Vizualizáció a tudománykommunikációban 68 MB Tudománykommunikáció