Kutatás és Innováció

Kutatás és Innováció

Kutatási portfóliónk

Kutatási portfóliónk
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. A Kar 5 tudományos intézetében összesen több, mint 460 fő kutató dolgozik. Jelenlegi oktatóink között számos Széchényi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. 

Az ELTE TTK-s publikációk idézettsége a nemzetközi átlag fölött van, melyből kimagasodik a fizika szakterület közel ötszörös és a molekuláris biológia/genetika kétszeres mutatója. A kutatások minőségének és mennyiségének megfelelően az ELTE TTK doktori iskoláinak programjai a tudományágak széles, szinte teljes spektrumát lefedik, az egyes iskolákban a magasan kvalifikált témavezetők száma kimagasló. 

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi trendekhez és a társadalom aktuális kihívásaihoz kapcsolódó kutatási fókuszokat nevezzünk meg, egyensúlyt keresve a tudományos irányzatok dinamikájára épített alapkutatás és a versenyszférához kapcsolódó alkalmazott kutatási tevékenységek között.

Az ELTE TTK kutatócsoportjaiban szerteágazó témájú kutatási és innovációs projektek keretében folyamatosan naprakész eredmények születnek, újabb és újabb kompetenciák jönnek létre. Ez a tudás annál értékesebb, minél inkább hasznosulni tud a társadalom és a gazdaság számára.

 

Kutatási híreink

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Koronavírus