Kutatás

Kutatás

Kutatási portfóliónk

Kutatási portfóliónk
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. A Karon 5 tudományos intézetében összesen több, mint 460 fő kutató dolgozik. Jelenlegi oktatóink között számos Széchényi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. 

Az ELTE TTK-s publikációk idézettsége a nemzetközi átlag fölött van, melyből kimagasodik a fizika szakterület közel ötszörös és a molekuláris biológia/genetika kétszeres mutatója. A szakterületeken belül a hazai mezőnyben legjobb hatással fizikusaink és kémikusaink büszkélkedhetnek, de hibahatár körüli értékkel szorulunk a második helyre anyagtudományban, űrtudományban, molekuláris biológiában is. 

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi trendekhez és a társadalom aktuális kihívásaihoz kapcsolódó kutatási fókuszokat nevezzünk meg, egyensúlyt keresve a tudományos irányzatok dinamikájára épített alapkutatás és a versenyszférához kapcsolódó alkalmazott kutatási tevékenységek között.

A kutatások minőségének és mennyiségének megfelelően az ELTE TTK doktori iskoláinak programjai a tudományágak széles, szinte teljes spektrumát lefedik, az egyes iskolákban a magasan kvalifikált témavezetők száma kimagasló. Az ELTE munkatársai a Magyar Tudományos Művek Tárának adatai alapján 2012 és 2015 között 14 798 tudományos publikációt adtak közre.