Kutatás

Kutatás

Kutatási portfóliónk

Kutatási portfóliónk
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. A Karon 5 tudományos intézetében összesen több, mint 460 fő kutató dolgozik. Jelenlegi oktatóink között számos Széchényi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. 

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és a Web of Science (WoS) adatai alapján a 2010 és 2014 közötti időszakra vonatkozó, nemzetközi közleményeken alapuló tudománymetria jelentés is azt mutatja, hogy a tudományági kibocsátás alapján az ELTE TTK minden ott vizsgált tudományágban meghatározóan részesedik hazánk produktumából. Legjelentősebb a részesedésünk az általános társadalomtudományok területén (25%), de nem sokkal marad el ettől az élettelen természettudományok teljesítménye sem. Az utóbbiban átlagosan 20% körüli részesedést mondhatunk magunkénak, mellyel az 1–4. helyen vagyunk az intézményi rangsorokban. Ebből a földtudományok (33%) és a matematika (26%) emelkedik ki. Szerényebb a részesedésünk az élő természettudományok területén (10-15%, 4–6. helyezés), melyből a pszichológia emelkedik ki (20% feletti részesedés, 2. hely).

Ezen országon belüli mennyiségi összehasonlításnál is fontosabb a nemzetközi átlaghoz mért minőségi mutató, a hivatkozások alapján számított, szakterületekre vonatkozó hatás.

Ez alapján a legtöbb területen az ELTE TTK-s publikációk idézettsége a nemzetközi átlag fölött van, melyből kimagasodik a fizika szakterület közel ötszörös és a molekuláris biológia/genetika kétszeres mutatója.

A szakterületeken belül a hazai mezőnyben legjobb hatással fizikusaink és kémikusaink büszkélkedhetnek, de hibahatár körüli értékkel szorulunk a második helyre anyagtudományban, űrtudományban, molekuláris biológiában is. 

Az ELTE az elmúlt években kutatási portfóliójának kialakításakor elsődleges szempontnak tartotta, hogy kutatási témáinak változatosságát fenntartsa.

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi trendekhez és a társadalom aktuális kihívásaihoz kapcsolódó kutatási fókuszokat nevezzünk meg, egyensúlyt keresve a tudományos irányzatok dinamikájára épített alapkutatás és a versenyszférához kapcsolódó alkalmazott kutatási tevékenységek között.

A kutatások minőségének és mennyiségének megfelelően az ELTE TTK doktori iskoláinak programjai a tudományágak széles, szinte teljes spektrumát lefedik, az egyes iskolákban a magasan kvalifikált témavezetők száma kimagasló. Az ELTE munkatársai a Magyar Tudományos Művek Tárának adatai alapján 2012 és 2015 között 14798 tudományos publikációt adtak közre.