ChemLearning témakörök

ChemLearning témakörök
 • Alkánok nevezéktana
 • Alkánok, cikloalkánok
 • Alkének és alkinek nevezéktana
 • Aminosavak felismerése
 • Aminosavak reaktivitása
 • Aminosavak szerkezete
 • Aminosavak, peptidek, fehérjék
 • Arinok reakciói és mechanizmusuk
 • Aromás vegyületek SEAr és SNAr reakciói
 • Átrendeződési reakciók és mechanizmusuk
 • CH aktiválás és mechanizmusa
 • Elektrociklizációs reakciók, szigmatróp átrendeződési és periciklusos csoport transzfer folyamtok
 • Fotokémiai átalakítások és a fotofizika alapjai
 • Gyökös reakciók és mechanizmusuk
 • Halogénvegyületek, alkoholok, fenolok, éterek előállítása és reakciói
 • Heteroaromás és aromás vegyületek tulajdonságai: aromaticitás
 • Izoméria jelensége
 • Karbének és nitrének reakciói és mechanizmusuk
 • Karbonsavak és származékaik előállítása és reakciói
 • Komplex szerves kémiai problémák
 • Lineáris szabadenergia összefüggések szerves kémiai alkalmazásai
 • Lipidek, természetes vegyületek
 • Monoszacharidok
 • Monoszacharidok reaktivitása
 • Multikomponensű reakciók és mechanizmusuk
 • Nitrovegyületek, aminok előállítása és reakciói  
 • Olefinek, diolefinek, alkinek    
 • Oxovegyületek AdN-E reakciói, konjugált bázis reakciók: aldol, Claisen-, Dieckmann-reakció
 • Oxovegyületek redoxreakciói, Cannizzaro-reakció    
 • Összetett szerves vegyületek előállítása - szintézissorok  
 • Öt- és hattagú heterociklusok és származékai előállítása és reaktivitása  
 • Periciklusos cikloaddíciók 1,3-dipólok, dipoláris cikloaddíciók  
 • Rezonáns határszerkezetek  -
 • Sav-bázis elméletek    
 • Spektroszkópiai alapismeretek  
 • Szénsavszármazékok
 • Szerves kémiai alapkérdések középiskolásoknak
 • Szerves kémiai jelölésrendszer  
 • Szerves molekulák szerkezete és tulajdonságai
 • Szerves vegyületek nevezéktana
 • Szerves vegyületek szerkezetfelderítése - szerkezetmeghatározás spektrumok alapján
 • Sztereokémia    
 • Szubsztitúciós és eliminációs reakciók