Eötvös Nap 2024

Eötvös Nap 2024
05/09

2024. május 09. 09:30 - 12:45

ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb, Szabó József-terem (Déli épület, D 0.803)

05/09

2024. május 09. 09:30 - 12:45

ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömb, Szabó József-terem (Déli épület, D 0.803)


2024 május 9-én megrendezésre kerül az ELTE Természettudományi Karának kiválósági rendezvénye, az Eötvös Nap, ahol a Kar újonnan kinevezett díszdoktorait köszöntjük, valamint átadásra kerülnek a kari és diákköri elismerések, díjak. Az idei Eötvös Nap egyben a 75 éves ELTE TTK ünnepe is.

A Kar napját 1992-ben alapította az akkori dékán, Dr. Kiss Ádám. Azóta minden évben, május második csütörtökjén kerülnek átadásra a kiváló teljesítményt honoráló elismerések.

Az Eötvös Nap a 75 éve alapított ELTE TTK ünnepe.

Az idei Eötvös Nap különlegessége, hogy két újonnan kinevezett díszdoktorunkat is köszönthetjük ez alkalommal: Bernhard Eitel földrajztudós és Ivics Zoltán biológus részére egyaránt "doctor et professor honoris causa" címet adományoz az ELTE Szenátusa. Ezért az Eötvös Napon ezúttal két tudományos előadás is elhangzik majd, amelyeket két díszdoktorunk tart díszdoktorrá avatásuk alkalmából. Ezenkívül az Eötvös Nap keretében a Kar kiváló hallgatói és a Kar kiváló oktatói ünnepélyes keretek között vehetik át Dékán úrtól az elismerő okleveleket. Valamint átadásra kerül a Medzihradszky Kálmán-díj, a Juhász-Nagy Pál-díj és sor kerül a TDK Érmek átadására ezen alkalommal.

Az idei Eötvös Nap egyben az ELTE Természettudományi Kar alapításának 75. évfordulója is. 

Díszdoktoraink rövid bemutatása

Bernard Eitel a Heidelbergi Egyetem 2007-2023 között hivatalban levő, a közelmúltban tisztségéről leköszönt rektora. Hivatali ideje alatt a Heidelbergi Egyetem, amely a rendszerváltást megelőzően, 1982-ben az egyik első olyan nyugat-európai egyetem volt, amely szerződéses kapcsolatot létesített az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Eitel professzor úr geográfusként fontos szerepet játszott a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézetének életében, amelynek hosszú ideje szoros kutatási és mobilitási kapcsolatai vannak az ELTE TTK Földrajztudományi Központjával.

Ivics Zoltán a mobilis genetikai elemek (transzpozonok) evolúciójával, molekuláris biológiájával és genetikai alkalmazásaival foglalkozik. Megalapítója és egyik feltalálója a Sleeping Beauty transzpozon rendszernek, amely forradalmasította a genetikai manipulációk technológiai platformjait gerinces modell rendszerekben. A genetic engineering, a genommanipuláció, a mobilis genetikai elemek funkcionális genomikai és génterápiás felhasználásának elismert hazai és nemzetközi szakértője. Európában és Németországban a gén- és sejtterápiás tudományos közösség egyik vezető alakja, számos nemzetközi konferencia szervezője és előadója. 

Program

  • 9:30 – Megnyitó
  • 9:35 – 75 éves az ELTE Természettudományi Kara
  • 10:00 – Ivics Zoltán díszdoktori előadása 
  • 10:35 – Kari elismerések átadása 
  • 11: 00 – Liftbeszédek 
  • 11:10 – Szünet
  • 11:20 - Bernhard Eitel díszdoktori előadása 
  • 11:55 – Diákköri elismerések átadása 
  • 12:30 - Liftbeszédek 
  • 12:40 – Zárszó

Minden oktatónkat és hallgatónkat szeretettel várjuk!


A rendezvényre az alábbi űrlapon regisztrálhat legkésőbb május 6-ig!

Szeretettel meghívjuk az ELTE Természettudományi Karának kiválósági rendezvényére, az Eötvös Napra.

Az alábbiakban nevének és szervezeti egységének megadásával regisztrálhat a rendezvényre.