Intézetigazgatók

Intézetigazgatók

Intézetigazgatók
Karunkon hét szakterület keretében 5 intézet és egy oktatási szervezeti egység működik, a dékán közvetlen irányítása alatt.

Biológiai Intézet

Az ELTE Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb biológiai szakmai közössége. Kutatóegyetemi létünk biztosítja azt, hogy hallgatóinkat örömmel fogadják a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar számos területén itthon, de az egész világon is. A legmodernebb tudományos módszereket tanítjuk és honosítjuk meg, ezért érdemes az ELTE-n biológiát tanulni. Munkatársaink a világ élvonalába tartoznak az öregedés genetika és neurobiológia hátterének kutatásában. Először hasonlítottuk össze a kutya és az ember érzelmi reakciók során mutatott agyi aktivitását. Irányított fehérjeevolúcióval olyan hatóanyagokat fejlesztettünk, amelyek új lehetőségeket nyitottak a szívinfarktus és szélütés terápiájában.

Intézetigazgató - Dr. Miklósi Ádám egyetemi tanár

 • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
 • 381-2177, 372-2500/8077
 •  381-2178, 372-2500/1705
 • direktor[at]biologia.elte.hu

Igazgatóhelyettesek:

 • Kovács Gábor, oktatási igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • gmkovacs[at]ttk.elte.hu 
 • Vellainé Takács Krisztina, kutatási és stratégiai igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • takacsk[at]falco.elte.hu 

Fizikai- és Csillagászati Intézet

Az ELTE Fizikai- és Csillagászati Intézetében folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül. Érdeklődésünk az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig terjed. Hazai és a külföldi egyetemeknek és kutatóintézeteknek nevelünk kiváló kutatókat, de igen fontos az iparban alkalmazott fizikusok, illetve a tanárok képzése is. Aktív részesei vagyunk nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, az LSST, a Pan-STARRS asztrofizikai illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.

Intézetigazgató: Dr. Katz Sándor egyetemi tanár

 • 11117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 • 372-2775, 372-2500/6345
 • 372-2753, 372-2500/6323
 • katz[at]bodri.elte.hu 

Igazgatóhelyettesek:

 • Veres Gábor, általános igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
  • vg[at]ludens.elte.hu 
 • Derényi Imre, oktatási igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
  • derenyi[at]angel.elte.hu

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet a Kar legnagyobb és legsokoldalúbb intézete, ahol az oktatás és kutatás tárgya az emberiség otthona, a Föld, valamint annak szűkebb és tágabb kozmikus környezete. Több mint 130 éves története során az Intézet jogelődei a hazai geográfus- és földrajztanárképzés mindig meghatározó szereplői voltak. Oktatóink aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati döntéshozókkal. Az intézet két központra oszlik, melyek közül a Földrajztudományi Központ a bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), míg a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 

Intézetigazgató - Dr. Harangi Szabolcs egyetemi tanár

 • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
 • 381-2191, 372-2500/1810
 • 381-2192
 • szabolcs.harangi[at]geology.elte.hu 

Igazgatóhelyettesek:

 • Jakobi Ákos, a Földrajztudományi Központ vezetője
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • jakobi[at]caesar.elte.hu
 • Timár Gábor, a Földtudományi Központ vezetője
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  •  timar[at]ludens.elte.hu

Kémiai Intézet

Az ELTE Kémiai Intézet képzési rendszerében nagy szerepet kap az önálló kutatómunka, ezért hallgatóink jelentős része a vegyész mesterszakos diploma megszerzése után az intézet doktori iskolájában folytatja tanulmányait. A nálunk végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el. Az ELTE Kémiai Intézetében évtizedek óta nemzetközi szinten elismert oktató- és kutatómunka folyik. Ennek egyik elismeréseként 2017-ben három kollégánk Széchenyi-díjat kapott elméleti kémiai tárgyú kutatásaiért. 
Kiemelkedő kutatási területeink közé tartozik továbbá a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezet analitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok.

Intézetigazgató - Dr. Szalai István egyetemi tanár

 • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 • 372-2500/1902
 • 209-0602
 • szalai.istvan[at]chem.elte.hu

Igazgatóhelyettesek:

 • Mátyus Edit, tudományos igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
  • edit.matyus[at]ttk.elte.hu 
 • Varga Imre, oktatási igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
  • imo[at]chem.elte.hu

Matematikai Intézet

Az ELTE Matematikai Intézetének oktatói számos nemzetközi (Wolf, Kyoto és Ostrowski díjak) és hazai elismerés birtokosai (Széchenyi-nagydíj és Széchenyi-díjak). Az Intézetben többek között működik egy Lendület kutatócsoport, valamint a PIT Bioinformatikai Kutatócsoport is, amely úttörő munkát végez az emberi agy gráfjának, összeköttetéseinek leírásában és a matematika biológiai és kémiai alkalmazásaiban.  Az amerikai CareerCast weboldal minden évben felméri, hogy melyek a legjobb, foglalkozások. A 2017-es felmérés szerint a legjobb 10 foglalkozás között a következőket tanítjuk az ELTE Matematikai Intézetében: 1. statisztikus; 3. operációkutató; 4. információs biztonsági szakember; 5. adatelemző kutató; 6. egyetemi professzor; 7. matematikus; 8. szoftver mérnök. Tehát a ma Amerikában legjobbnak tartott tíz foglalkozás közül hétre felkészít az ELTE matematikus szak!

Intézetigazgató -  Dr. Simon Péter egyetemi tanár

 • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
 •  372-2500/8417
 • simonp[at]cs.elte.hu

Igazgatóhelyettesek:

 • Zempléni András, általános igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • andras.zempleni[at]ttk.elte.hu 
 • Szőke Róbert, szervezési igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • robert.szoke[at]ttk.elte.hu 
 • Csikós Balázs, oktatási igazgatóhelyettes
  • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
  • csikos[at]cs.elte.hu

Környezettudományi Centrum

Az ELTE Környezettudományi Centruma azon alapgondolat köré formálódott, miszerint világszerte egyre több olyan környezeti kérdés és probléma merül fel, amely több tudományág szakembereinek alkotó együttműködését követeli meg. A környezettudomány, mint alapvetően a természeti és műszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülő új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. A Környezettudományi Centrum magas színvonalú működését az ELTE-n az teszi lehetővé, hogy a TTK szakemberállományát tekintve az ország legnagyobb olyan oktató- és kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike tudományosan a legkiválóbb szinten van képviselve. A Környezettudományi Centrum által felügyelt és koordinált természettudomány-környezettan osztatlan tanárképzésrekörnyezettan alapképzési szakra és környezettudomány mesterképzési szakra azokat a diákokat várjuk, akiket egyszerre vonzanak a több tudományterület ismeretét megkövetelő problémák intellektuális kihívása és egyúttal elkötelezett hívei környezetünk és a természet megismerésének és ezeknek a tudomány eszközeinek felhasználásával való megvédésének.

Igazgató -  Dr. Csanád Máté egyetemi tanár

 • 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 • csanad[at]elte.hu