Késedelmi díj

Késedelmi díj
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban az alábbi késedelmi díjak érvényesek.

 

ELTE TTK Kari Könyvtár díjszabása

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Késedelmi díj normál kölcsönzés esetén

60,- Ft / nap / könyv

A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figyelembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt vagy sem.

Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok esetén (nyitástól 1 óra türelmi idő után)

500 Ft / nap / könyv

A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figyelembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt vagy sem.

Beiratkozási díj ELTE hallgató , PhD hallgató

ingyenes

 1 szemeszter

Beiratkozási díj ELTE oktató, kutató

ingyenes

Érvényes a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig

Beiratkozási díj ELTE kutatócsoport tag

ingyenes

1 év

Beiratkozási díj ELTE nyugdíjasai

ingyenes

1 év

Beiratkozási díj pedagógusoknak, közgyűjteményi dolgozóknak

ingyenes

1 év. Szükséges munkáltatói igazolás vagy pedagógus igazolvány felmutatása.

Beiratkozási díj egyéb olvasóknak

1000 Ft / év

1 év

Érvényes tagság esetén az olvasójegy pótlása

500 Ft / db

 

Dokumentum pótlás adminisztrációs díja

2000 Ft / dokumentum

Ezt az összeget csak akkor kell megfizetni, ha az olvasó nem pótolja az elveszett dokumentumot.

Felszólító levél díja

1015 Ft / tértivevényes levél

Az érvényben lévő postai díjtétel alapján, de az összeg változhat.

Postázási költség

postaköltség + 200 Ft / alkalom

A felszólítással járó költségekhez kapcsolódóan minden levélben küldött felszólítás esetén postázási adminisztrációs díjat kell fizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés külföldi megrendelés esetén

A teljesítő partner díjtételei alapján.

Könyvtárközi kölcsönzés belföldi megrendelés esetén

A visszaküldés postaköltsége.

 

Fénymásolás és nyomtatás

A/4 25.- Ft/ oldal – egyoldalas

 

A/4 40.- Ft/ kétoldalas

 

A/3 50.- Ft/ oldal – egyoldalas

 

A/3 80.- Ft/ kétoldalas

 

Fekete-fehér dokumentum,

Önkiszolgáló fénymásolás és nyomtatás.

A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide vonatkozó szabályainak figyelembevételével.

Szkennelés

ingyenes

A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide vonatkozó szabályainak figyelembevételével a szkennelés ingyenes maximum 50 oldalig VAGY az eszköz kapacitásának függvényében.

Kölcsönözhető dokumentumok száma

Olvasótípus

Dokumentumok száma

Kölcsönzési idő

 

ELTE oktató, kutató

50 db *

365 nap

ELTE kutatócsoportok tagjai

30 db

180 nap

ELTE TTK PhD hallgató

15 db

90 nap

ELTE nyugdíjasai

15 db

90 nap

ELTE hallgatói    

15 db

30 nap

Egyéb olvasók     

8 db

30 nap

Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok       

8 db

30 nap

* Kivételt képeznek a pályázati pénzekből a kutatáshoz és oktatáshoz vásárolt információ hordozók.

A KÉSEDELMI DÍJ RENDEZÉSE

A késedelmi díjat a könyvtárban személyesen bankkártyával is rendezheti vagy az alábbi bankszámlára utalhatja el:

 • Kedvezményezett neve: ELTE
 • Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01426201-00000000
 • közlemény rovatba: D111KKTTK, D0060, könyvtári tartozás + NEPTUN kód és név
 • Az utalásról szóló bizonylatot küldje el pdf formátumban a konyvtar@ttk.elte.hu címre.
 • Csak olvasótól kapott utalási bizonylat birtokában a Könyvtár törli a tartozást a könyvtári rendszerből. A tartozás törlésének tényéről visszaigazoló e-mailt küldünk. Kölcsönzéseit vagy pénztartozását bejelentkezés után itt ellenőrizheti.

Könyvtári tartozások rendezése

A könyvtári szolgáltatások eredményességének növelése érdekében a 2022. október 1-jétől hatályos Hallgatói követelményrendszer 137/A. § alapján a félév végi vizsgákra bocsátás és a következő félévre regisztrálás feltétele az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a könyvtári késedelmi díj fizetési kötelezettségének teljesítése. Záróvizsga kizárólag a kölcsönzött könyvek határidő lejártáig történő visszahozatalát és a könyvtári tartozások teljesítését követően kezdhető meg.

Fennálló tartozását az alábbi elérési úton tudja ellenőrizni:

 1. Nyissa meg online katalógusunkat (ELTEfind), majd a felső menüsor Bejelentkezés opcióra kattintva nyissa meg az azonosításához szolgáló ablakot.
 2. A Felhasználónév részhez írja be az olvasójegyének számát (pl. ELTE-olvasójegy esetén: 30000000XXXXXX, ahol az X-ek az Ön olvasójegyén lévő számok) vagy a diákigazolvány számát, a jelszóhoz a születési idejét ÉÉÉÉHHNN formátumban (pl. 19960123).
 3. Sikeres bejelentkezés után automatikusan az "Olvasójegyem" oldalra kerül, ahol a legfontosabb adatait, így a kölcsönzéseit is megtekintheti.

A kölcsönzött könyvtári dokumentumokat visszajuttathatja könyvtárunkba személyes átadással vagy postai küldeményként. Kérjük, vegye figyelembe a postai küldemény megérkezéséhez és feldolgozásához szükséges időigényt. A könyvtár nyitva tartási idején kívül a könyveket a könyvtár elé kihelyezett Könyvtároló szekrénybe is bedobhatja. 

Pénztartozás esetén helyben, a könyvtárban, vagy banki átutalással tudja rendezni a tartozást. A késedelmi díjak banki átutalással történő rendezéséről itt talál részletes információt. A késedelmi díjat személyesen bankkártyával is rendezheti a könyvtárak nyitva tartási idejében.

Reméljük, hogy a Hallgatói követelményrendszer módosítása hozzájárul könyvtáraink, valamint a kötelező és ajánlott irodalmak hatékonyabb szolgáltatásához. A kölcsönzéseket és a fennálló tartozást az itt található elérési úton tudja ellenőrizni. A kölcsönzött könyvtári dokumentumok a könyvtárakba személyes átadással vagy postai küldeményként is visszajuttathatók.

A kölcsönzési határidő és a késedelmi díjak figyelemmel kíséréséhez több kényelmi szolgáltatás áll rendelkezésre:

 • a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető e-mail kerül kiküldésre;
 • az ELTE-find felületén bejelentkezve áttekintheti fennálló tartozását és könyvtári kölcsönzéseit;
 • a legfrissebb fejlesztésű WebApp használatával minden olvasónk az okostelefonján is láthatja kölcsönzéseit, késedelmi díjait, illetve egyénileg beállíthatja a lejárati értesítéseket is.

Kérjük, időben gondoskodjon könyvtári tartozásának rendezéséről, hogy vizsgaidőszakát és záróvizsgáját zavartalanul megkezdhesse.

Minden kedves olvasónk megértését és együttműködését köszönjük!


Settlement of library debts

In order to increase the efficiency of library services, according to Article 137/A of the Student Requirements Regulation, effective from the 1 st of October 2022, the condition for taking end-of-semester examinations and registering for the next semester is the payment of the library overdue fee in the libraries of the University Library Service. Final examinations may only be taken after the return of borrowed books by the deadline and the payment of library debts.
 1. You can check your outstanding debt by using the following contact details:
 2. Open our online catalogue (ELTEfind), then click on the Login option in the top menu bar to open the identification window.
 3. For the Username section, enter your library card number (e.g. for ELTE library card: 30000000XXXXXXXX, where Xs are the numbers on your library card) or your student ID number, for the password enter your date of birth in YYYYMMDD format (e.g. 19960123).

Once you have successfully logged in, you will automatically be taken to the "My Reading Card" page where you can view your most important details, including your borrowing history.

You can return borrowed library documents to our library by personal delivery or by post. Please note the time required for postal items to arrive and be processed.

We hope that the modification of the Student Requirements System will contribute to a more efficient service of our libraries and of the required and recommended literature. You can check your borrowings and outstanding debt by using the access link here. Borrowed library documents can also be returned to the libraries by personal delivery or by post.

For information on the opening hours and addresses of ELTE libraries, please visit our websites at eltekonyvtarak.elte.hu/en.

For more information on settling overdue fees by bank transfer click here.

Several convenience services are available for monitoring loan periods and overdue fees:

 • a reminder e-mail is sent two days before the loan deadline
 •  by logging in to ELTEfind, you can review your outstanding debts and library loans;
 • using the latest WebApp, all our readers can view their loans, overdue fees and set up their own personal notifications of the expiry date on their smartphones.

All of our member libraries offer multiple options (in person, email, phone, web, app) to indicate a renewal request and pay an overdue fee, helping to avoid overdue loans and increased late fees.

Please ensure that your library debt is settled in good time so that you can start your exams and final exams without any problems.

Thank you in advance for your understanding and cooperation.


Késedelmi díj rendezése átutalással

Az ELTE TTK Kari Könyvtárban keletkezett késedelmi díjat már átutalással is rendezheti. 

A Könyvtárban keletkezett tartozást átutalással is ki lehet fizetni az alábbiak szerint.

 1. A tartozása összegét és a kikölcsönzött könyvek számát ellenőrizheti a könyvtári rendszerbe bejelentkezve
 2. A késedelmi díjat az alábbi bankszámlaszámra utalja el:
  • Magyar Államkincstár: 10032000-01426201-00000000
  • közlemény rovatba: D111KKTTK, D0060, könyvtári tartozás + NEPTUN kód és név
 3. Az utalásról szóló bizonylatot küldje el pdf formátumban a konyvtar@ttk.elte.hu címre.
 4. Ezután a Könyvtár törli a tartozást a könyvtári rendszerből. A tartozás törlésének tényéről visszaigazoló e-mailt küldünk.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az utalás megtörténik, de az utalási bizonylatot nem küldi el a Könyvtárnak, a tartozása továbbra is gyarapodni fog! Továbbá kérjük, hogy a közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel az összes megadott adatot, mert ennek hiányában nem áll módunkban visszaigazolni az utalást!

 


Késedelmi díj változása 2020.02.10-től

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 10-étől az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a késedelmi díj összege módosult

Tekintettel a vizsgaidőszakra jellemző intenzívebb könyvtárhasználatra, illetve a bizonyos dokumentumok iránti fokozott érdeklődésre, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a kölcsönzött könyvek időben történő visszahozatala érdekében a késedelmi díjak 60 Ft/nap/könyv költségre módosulnak 2020. február 10-től.

A díjtétel-táblázat többi eleme változatlan marad. Reméljük, hogy a módosítás hozzájárul ahhoz, hogy több olvasónk időben juthasson hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen kötelező és ajánlott irodalmakhoz.

A kölcsönzési határidő figyelemmel kíséréséhez több kényelmi szolgáltatás áll rendelkezésre:

 • a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető email kerül kiküldésre;
 • lehetőség van a katalógusba való bejelentkezéssel áttekinteni és meghosszabbítani a kölcsönzéseket;
 • illetve a legfrissebb fejlesztésű webapp használatával minden olvasónk az okostelefonján is láthatja kölcsönzéseit, illetve egyénileg beállíthatja a lejárati értesítéseket is. 

Valamennyi tagkönyvtárunk többféle lehetőséget (személyesen, e-mailben, telefonon, web-en, applikáción keresztül) kínál a hosszabbítási igény jelzésére, segítve a kölcsönzési határidő túllépésének elkerülését.

Minden kedves olvasónk megértését és együttműködését köszönjük!

Az átállás miatt február 8-9-én az opac és az ELTEFind nem lesz elérhető.


Overdue fee change

With regard to the intensive use of our libraries in the exam period and to the increased interest for certain documents, the overdue fee has been changed to enhance the returning the library books by the due date.

The overdue fee is 60 HUF/day/book from 10. February 2020. Other fees were not changed. We hope that due to this change the often requested compulsory readings will be available for even more students.

We are pleased to offer you plenty of renewal methods:

 • The library sends you an automatic reminder before your books are due.
 • You are able to renew your books borrowed from the library through the WebOpac.
 • You can use our latest technology in Web App Development on your smart phone, which enables you to set individually the warning messages regarding your borrowed books.

Our libraries offer you several opportunities to avoid any overdue charges by renewing your library books and other items before they are due back. We thank you for your understanding and cooperation.


Gyakran ismételt kérdések

Miért kellett emelni a késedelmi díjat?

Könyvtáraink nem rendelkeznek elegendő forrással a dokumentumok megfelelő példányszámban/ nagy példányszámban történő beszerzéséhez. Így fontossá válik, hogy egy-egy olvasó egy-egy dokumentumot visszaszolgáltat-e időben ahhoz, hogy mások is kikölcsönözhessék. A korábbi összegnek tapasztalataink szerint nem volt elég ösztönző ereje. Számos olvasói visszajelzés is hozzájárult a döntés meghozásához.

Miért ilyen magas az összeg?

A Könyvtári Tanács 2012-ben fogadta el a korábbi összeget. Reméljük, hogy a mostani emelés elég visszatartó erejű lesz a késedelmes visszahozások megakadályozására. Az időbeni visszaszolgáltatás segít a többi olvasónak a szakirodalomhoz történő hozzáféréshez.

Miért ilyen alacsony az összeg?

Az emelés most 50%-os, reméljük, hogy ez már megnöveli a könyvek időben történő visszajuttatását a könyvtárakba. Nem szerettünk volna egyszerre ennél nagyobb anyagi terhet róni a használóinkra.

Miért most kell növelni az összeget?

A Könyvtári Tanács 2012-ben fogadta el a korábbi összeget, mely már elvesztette visszatartó erejét. A díjváltozást félévkezdéshez szerettük volna igazítani, vizsgaidőszakban pedig senkit nem szerettünk volna ezzel terhelni.

Mennyit kell fizetnem, ha még akkor kölcsönöztem, amikor az előző díjtétel volt érvényben?

Attól függ, hogy a kölcsönzött dokumentumot mikor hozta vissza. Ha késedelmi díj van a dokumentumhoz rendelve és azt még a díjemelés előtt visszahozta, akkor a régi díjtétellel kerül kiszámításra a késedelmi díj teljes összege. Ha a visszahozatalra a díjemelés után került sor, akkor a módosított késedelmi díj bevezetésének napjától az új összeggel, azt megelőzően a régi összeggel számol a rendszer. Ez a két tétel adja ki a késedelmi díj teljes összegét.

Mennyit kell fizetnem, ha még a díjemelés előtt rendezetlen tartozásom volt, de a könyveket már visszahoztam?

Ebben az esetben a régi díjtétellel kerül kiszámításra a késedelmi díj teljes összege.

Mennyit kell fizetnem, ha még a díjemelés előtt kezdődött a tartozásom számolása, és csak most hozom vissza a könyveket?

Ebben az esetben a módosított késedelmi díj bevezetésének napjától az új összeggel, azt megelőzően a régi összeggel számol a rendszer. Ez a két tétel adja ki a késedelmi díj teljes összegét.