Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzési és kutatási kapacitása, tudományos eredményei, kiterjedt nemzetközi kapcsolatai versenyképes minőséget garantálnak. Intézményünk Magyarország legnagyobb tudományos bázisa, amit jól érzékeltet az adat, hogy az összes akadémikus több mint 20%-a egyetemünkhöz kötődik.

Az ELTE kutatás-fejlesztési, innovációs (K+F+I) stratégiája (az Intézményfejlesztési Terv részeként) innen érhető el.

ERC, H2020

A Karon jelenleg működő kutatócsoportok az European Research Council és a Horizon2020 program támogatásával.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL, STARTING GRANT
THEORETICAL DEVELOPMENTS FOR PRECISION SPECTROSCOPY OF POLYATOMIC AND POLYELECTRONIC MOLECULES

A kutatócsoport vezetője: Mátyus Edit egyetemi adjunktus
TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék
E-mail: matyus@chem.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1203

A POLYQUANT projekt kis molekulák spektroszkópiai tulajdonságainak ultrapontos kiszámítását fogja lehetővé tenni. Eddig elhanyagolt vagy nem ismert fizikai-kémiai tényezők, fizikai állandók bizonytalansága, vagy akár hosszabb távon új fizikai "effektusok" feltárására nyílik lehetőség a mért és számított precíziós spektroszkópiai tulajdonságok alapján.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
ASTROPHYSICAL DYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS OF GALACTIC NUCLEIGALNUC

A kutatócsoport vezetője: Kocsis Bence egyetemi adjunktus
TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: bkocsis@gmail.com
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A NASA korábbi ösztöndíjasának 2015 augusztusában indult kutatási projektje a galaxismagokkal, a galaxisok legbelső régióival foglalkozik. A fiatal kutató érdeklődési területe az asztrofizikai általános relativitáselmélet és sztelláris dinamika. Kutatásai során a fekete lyukakkal, a gravitációs hullámforrásokkal, az akkréciós korongokkal és a sűrű csillaghalmazok fizikájával foglalkozik. A projektben a galaxismagokat vizsgálják újszerű módszerekkel. A galaxismagok a szupermasszív fekete lyukak körüli, csillagoktól és fekete lyukaktól hemzsegő, zsúfolt régiók. A csoport a tervek szerint bevezet egy interdiszciplináris módszert ezen asztrofizikai rendszerek leírására, valamint megmutatják, hogy a galaxismagok hatalmas folyadékkristályokat reprezentálnak, amik fázisátalakulásokra is képesek, és vizsgálják ennek szerteágazó következményeit. A csoport posztdoktorokból és doktoranduszokból áll. A számításokhoz építenek egy új dedikált GPU számítógépklasztert is.

Ragyogó galaxisok - interjúnk Kocsis Bencével.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL, STARTING GRANT
COGNITIVE AGEING IN DOGS

A kutatócsoport vezetője: Kubinyi Enikő egyetemi adjunktus, tudományos főmunkatárs
TTK Etológia Tanszék, MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
E-mail: eniko.kubinyi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-381-2179

A 2016 májusában induló projekt az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten a következő öt évben – ilyen komplex megközelítésre eddig még nem volt példa a négylábúak etológiai vizsgálatában. A kutatás fő célja korszerű biológiai módszerekkel olyan módszertan kidolgozása, amely a kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív hanyatlást. A kutatás lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, és egyúttal hozzájárul az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is. A kutatás részeként több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át. A kutatók célja, hogy lefektessék az eddig gyakorlatilag nem létező „kutya-neurogerontológia” alapjait. Az kutatásban részt vesznek a Semmelweis Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, a Budafoki Állatgyógyászati Központ és a Szent István Egyetem kutatói is.

 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL, STARTING GRANT 
RECONSTRUCTING A DATED TREE OF LIFE USING PHYLOGENETIC INCONGRUENCE

A kutatócsoport vezetője: Szöllősi Gergely János, tudományos főmunkatárs
TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék, MTA-ELTE "Lendület" Evolúciós Genomika Kutatócsoport
E-mail: ssolo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2795 (Biológiai Fizika Tanszék)

A 2017 júliusában induló projekt öt éve alatt a kutatók genetikai szekvenciák alapján új módszereket dolgoznak ki az evolúciós régmúlt rekonstruálására. A kutatás első célja olyan módszerek kifejlesztése, melyek a génfák különbségeinek interpretációjával alkalmasak a génevolúció mintázataival és időrendiségével kapcsolatos információ kinyerésére. Ezáltal első ízben válik lehetővé az élet fájának genomszintű adatok alapján felállított, datált rekonstrukciója. A második cél, hogy ezekkel a módszerekkel nyitott evolúciós kérdésekre próbáljanak választ adni: például HGT eseményeket „molekuláris fosszíliaként” használva keressenek megoldást a mikrobiális evolúció időrendiségével kapcsolatos dilemmákra a Föld történetével összefüggésben is. Utóbbi esetében az elérhető fosszíliák száma igen szűkös határok közé szorítja a molekuláris kormeghatározó módszerek használatát. Emellett megoldást remélnek olyan, teljes genomok segítségével régóta megválaszolatlan kérdésekre is, mint például az állatok korai diverzifikációja vagy az eukarióta csoportok helye az archaeák között.

 

H2020 MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) REINTEGRATION GRANT
HJMIGRA

A kutatócsoport vezetője: Gyimesi Máté tudományos főmunkatárs
TTK Kémiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: mate.gyimesi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/8363

A csoport a homológ rekombináción alapuló DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusát kutatja. A 2015. május 1. és 2017. május 1. között zajló projekt célja, hogy egyedi-molekuláris szinten vizsgálják a hibajavító folyamatok kulcslépéseit. Egy újonnan kifejlesztett módszer segítségével rávilágíthatnak eddig feltáratlan enzimatikus lépésekre, és közelebb kerülhetnek súlyos rákos folyamatok kialakulásának megértéséhez. A csoport remélhetőleg nagy előrelépéseket tesz a homológ rekombináció alapú DNS hibajavítás egyik kulcslépésének karakterizálásában. Ezzel párhuzamosan kialakítanak egy „vizuális biokémiai”, egyedi-molekula mérésekre alkalmas műszerparkot is. A projekt együttműködő partnerei Stephen Kowalczykowski (University of California Davis, Egyesült Államok) és Ian Hickson (Koppenhágai Egyetem, Dánia).

H2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
MAGICBULLET

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
TTK Szerves Kémiai Tanszék, MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
E-mail: gmezo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A 2015 januárjában indult, négy évig tartó projekt célja olyan peptid – hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára. A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket felismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A Mező Gábor által irányított munkacsoport a nemzetközi konzorcium 2. kutatási egységért (Conjugates targeting cell surface receptors) felelős. A konzorciumban egyetemi partnerek és intézetek (Bielefeldi Egyetem, Kölni Egyetem, Milánói Egyetem, Varesei Egyetem, Helsinki Egyetem, Országos Onkológiai Intézet, Kineto Lab, Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG, Optical Imaging Centre Erlangen, Exiris és a Nerviano Medical Science) vesznek részt.

 


MTA-ELTE

A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai részeként felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn. Az MTA által támogatott kutatócsoportok között a legtöbb az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működik.

MTA-ELTE KOMPLEX KÉMIAI RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Császár Attila, az MTA doktora
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémia Tanszék
E-mail: csaszar@chem.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1629

A 2013 júliusában indult Kutatócsoport ötéves kutatási terve meghatározza, hogy a kutatócsoport az elméleti és számítógépes kémia (kiemelten a kvantumkémia), a (nagyfelbontású) molekulaspektroszkópia, a termokémia, valamint a reakciókinetika területén, egyes határterületekre (matematikai statisztika, informatika és információtechnológia) történő átnyúlással, illetve az ismeretek új szinten történő összekapcsolásával új, a szélesebb természeti környezet megismerését (például csillagképződés, exobolygó-kutatás, égések), valamint az életminőség védelmét (például földi üvegházhatás tudományos megértése, környezet- és klímavédelmi kutatás és fejlesztés) és javítását szolgáló, a gyakorlatban általánosan felhasználható módszereket, a hozzájuk kapcsolódó számítógépes programokat, valamint modern, aktív adatbázisokat fejleszt és tesz elérhetővé a szélesebb közönség (kutatók és mérnökök) számára. 

MTA-ELTE STATISZTIKUS ÉS BIOLÓGIAI FIZIKA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Derényi Imre, az MTA doktora
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék
E-mail: derenyi@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2795

A csoport főbb kutatási területei a kollektív viselkedés és az ezzel kapcsolatos hálózatok valamint bioinformatikai témák vizsgálata.

 

 

MTA-ELTE MOLEKULÁRIS ÉS RENDSZER NEUROBIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Dobolyi Árpád, az MTA doktora, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszék
E-mail: dobolyi.arpad@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8773
A kutatócsoport honlapja

A kutatócsoport elődje a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával jött létre az ELTE-n 2013-ban. Jelenleg is több nagy pályázat támogatja kutatásainkat, melyek az idegrendszer normális és patológiás működésének megértését célozzák. Fő kutatási témánk a szülő-gyermek kapcsolatot biztosító agyi működések, tágabb értelemben pedig a szociális neurobiológia, melynek keretében célunk a társas viselkedésért felelős neuronális hálózatok felderítése, a résztvevő idegsejtek szerepének tisztázása. Modern kutatási módszereink közé tartoznak a kemogenetikai eszközök, idegsejt-specifikus pályakövetési módszerek, nagy áteresztőképességű viselkedési vizsgálatok, valamint az agy molekuláris szintű változásainak megértését szolgáló genomikai és proteomikai megközelítések. Ezt a kutatási irányt egészítik ki a társas kapcsolatokat is érintő idegrendszeri betegségek mechanizmusait vizsgáló kutatásaink, melyek során a depresszió, az autizmus, az epilepszia, az Alzheimer kór, a stroke és a mitokondriális betegségek hálózatos és molekuláris szintű hátterének azonosítása a célunk.

MTA-ELTE IMMUNOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Erdei Anna akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
E-mail: anna.erdei@ttk.elte.hu

Kutatásaink elsősorban a veleszületett immun-elemek adaptív immunitást elősegítő és szabályozó szerepének vizsgálatára irányulnak. Különös tekintettel a komplementrendszer működésére, amely e kétféle védekező rendszert számos pontban összekapcsolja. Vizsgáljuk a dendritikus sejtek, a makrofágok, a T- és a B-limfociták funkcióinak szabályozását a komplementrendszer által, ezen belül is  elsősorban a C3  komplementfehérje és annak különböző aktivációs fragmentumai, illetve az azokat megkötő receptorok szerepét (2. ábra). Kutatásaink kiterjednek arra is, hogy a különböző sejtes és molekuláris mechanizmusok milyen szerepet játszanak autoimmun betegségek (főként RA és SLE) kórfolyamataiban, valamint a B-sejtek eliminációját célzó terápiák (elsősorban az anti-CD20 ellenanyaggal való kezelés) hogyan befolyásolja a kezelést túlélő B-sejtek funkcióit.

MTA-ELTE NUMERIKUS ANALÍZIS ÉS NAGY HÁLÓZATOK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Faragó István egyetemi tanár
ELTE TTK Matematika Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
E-mail: istvan.farago@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8436

A kutatócsoport 2012-ben jött létre, céljai közé tartozik az ipari, műszaki és egyéb területeken rendkívül fontos numerikus matematikai kutatások elméleti hátterének biztosítása, illetve az ebben a témában dolgozó hazai kutatók összefogása. A parciális differenciálegyenlet-rendszerek közelítő megoldásaira a tudomány számos területén elengedhetetlen szükség van. A kutatócsoport elliptikus, valamint időfüggő parabolikus és hiperbolikus feladatok vizsgálatával foglalkozik számtalan új és meglévő eszköz alkalmazásával, mint például a prekondicionáló operátorokon alapuló iterációs módszerek, nemfolytonos végeselem-módszerek, operátorfélcsoport-elmélet, operátor-szeleteléses módszerek, Magnus-integrátorok és Richardson-extrapoláció. A kifejlesztett módszereknek számítógépes realizációi is készülnek, melyeket olyan, teljesen valós vagy minél valóságközelibb modellekre alkalmaznak, mint például különböző légszennyeződési és üzemanyagcella-modellek, illetve a Maxwell-egyenletek. A kutatócsoport munkájában fontos szerep jut a komplex hálózatokon időben fejlődő folyamatoknak is. A kutatások célja a hálózat struktúrájából adódó sajátságok felderítése, az adódó egyenletrendszerek kezelhetőségének biztosítása, illetve a hálózatok megbízhatóságának elemzése.

 

MTA-ELTE EXTRAGALAKTIKUS ASZTROFIZIKAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Frei Zsolt egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék
E-mail: frei@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1372-2500/6317

 

 

 

MTA-ELTE VULKANOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Harangi Szabolcs egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai Tanszék
E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
Tel: 36-1-372-2500/8355

A 2013-ban alakult Kutatócsoport célja, hogy – építve az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéken mintegy 20 éve alakult, és azóta eredményesen működő vulkanológiai iskolára – egy hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos műhely legyen, ahol magas szintű, társtudományokkal integrált kutatások folynak; és hogy hozzájáruljon a vulkáni működés jobb megismeréséhez a magmaképződéstől a vulkáni kitörés folyamatáig, és közvetítse a vulkáni kitörések hatását a társadalom felé. A Kutatócsoport munkájának fontos célkitűzése, hogy a Kárpát-Pannon térségben végzett vulkanológiai kutatással és az eredmények publikálásával térségünket még inkább a vulkanológiai kulcsterületek közé emelje. A Kutatócsoport lehetőséget kíván adni a kutatópályájuk elején lévő tehetséges fiataloknak, hogy vulkanológiai kutatásaikat itthon végezhessék, és ne kelljen ezért elhagyniuk hazájukat. A hazai tudományos életben, megerősítve a jövőben kétségtelenül egyre fontosabb szerepet játszó vulkanológiai kutatásokat, a Kutatócsoport szoros kapcsolatot épít ki az MTA kutatócsoportjaival, intézeteivel, alapozva részben a korábbi, egyéb területeken kialakított sikeres együttműködésekre.

MTA-ELTE EGERVÁRY JENŐ KOMBINATORIKUS OPTIMALIZÁLÁSI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Jordán Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Operációkutatási Tanszék
E-mail: jordan@cs.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/ 8132

A Kutatócsoport (angol neve utáni rövidítéssel EGRES) 2001-ben alakult. 2003-tól MTA-ELTE akadémiai kutatócsoportként működik, a magyar kombinatorikus iskola optimalizálási irányzatát képviseli, amelynek alapjait Kőnig Dénes és Egerváry Jenő rakták le, és amelyhez Gallai Tibor, majd Lovász László járult hozzá alapvetően. Az EGRES kutatásainak fókuszában a kombinatorikus optimalizálás azon része áll, amelyet leginkább Alexander Schrijver 2003-ban megjelent Combinatorial Optimization című háromkötetes műve fémjelez. Ennek lényege az, hogy egy adott feladatra vonatkozó polinomiális futásidejű megoldó algoritmus létrehozásához az út a probléma mélyreható strukturális vizsgálatán keresztül vezet. Elsőrendű céljuk gráfok és hálózatok optimalizálási problémáinak algoritmikus elemzése, különös tekintettel a polinomiálisan kezelhető, illetve az NP-teljes problémák határvidékének vizsgálatára. Ehhez nélkülözhetetlen segédeszköz a matroidok és szubmoduláris függvények elmélete, valamint a poliéderes kombinatorika. Meghatározó jelentőségű az a terület is, ahol a paritás játszik központi szerepet: gráfok párosításai, útpakolásai, T-kötések, matroid partner (parity) probléma.

MTA-ELTE GEOLÓGIAI, GEOFIZIKAI ÉS ŰRTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Kázmér Miklós, az MTA doktora
ELTE TTK MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
E-mail: kazmer@ludensl.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8027

1958-ban Vadász Elemér professzor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával földtani alapkutatási profillal kutatócsoportot hozott létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amely 1994-2007 között Haas János vezetésével működött, MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport elnevezéssel. Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének keretében tevékenykedett a Geofizikai és Környezetfizikai valamint a Geoinformatikai és Űrtudományi Kutatócsoport is. 2007-ben a három kutatócsoport egyesülésével jött létre a jelenlegi interdiszciplinális földtudományi kutatócsoport MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport néven. A kutatócsoport jelenlegi fő kutatási területei: Magyarország geológiájának átfogó tanulmányozása, tudományos szintézisek készítése, a Pannon-medence aljzatát felépítő paleozoos és mezozoos képződmények kutatása, alpi–kárpáti–dinári kapcsolataik felderítése, az egységek egykori helyzetének rekonstruálása, paleozoos és mezozoos képződmények rétegtani kutatása, a rétegtan különböző módszereinek felhasználásával, valamint karbonátszedimentológiai kutatások, fácieselemzés, diagenezis vizsgálatok.

MTA-ELTE MOTOR FARMAKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Málnási-Csizmadia András egyetemi docens
ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: malna@elte.hu
A kutatócsoport honlapja.
Tel.: +36-1-372-2500/8780

A Málna Labor 2001 óta komoly presztízsű pályázatok segítségével jelentős projekteket indít el az ELTE Biokémiai Tanszékéről. A csoport fő témája a motorfehérjék, azon belül a miozinok és a rájuk ható inhibitorok fejlesztése, kutatása. 2008-ban elnyerték az első ERC pályázatot, és a támogatással új lehetőségek nyíltak meg előttük. Elindult a Motorpharmacology projekt, amelynek keretén belül a motorfehérjéket célzó miozin inhibitorokat fejlesztve érnek el komoly eredményeket a gyógyszerfejlesztés terén.

MTA-ELTE ELMÉLETI BIOLÓGIAI ÉS EVOLÚCIÓS ÖKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Meszéna Géza egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék / ELTE TTK Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
E-mail: geza@angel.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/6326

 

 

 

MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: gmezo@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1426

Az ELTE és az MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben. A Kutatócsoportban elérhetők a folyadék- és szilárdfázisú peptidszintézishez, kromatográfiás elválasztásokhoz, mikroanalitikai-, szerkezeti- és funkcionális jellemzéshez szükséges eszközök, berendezések. A kutatócsoport aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában is. A szerves kémia oktatása mellett számos peptidkémiai tárgyú kurzus és laborgyakorlat is elérhető a hallgatók számára. A csoport kutatási területe a peptidek, a peptid kimérák és a biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése, a szerkezet-hatás összefüggések felderítése, valamint peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, a peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célbajuttatása érdekében. A kutatócsoport célkitűzése fehérjék és polipeptidek szerkezetének, belső dinamikájának és kölcsönhatásainak atomi szintű vizsgálata, korszerű nagyműszeres, valamint elméleti módszerekkel. A vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerfejlesztést is végeznek. Számos figyelemreméltó eredményük született egyes nagy biológiai jelentőséggel bíró fehérjék szerkezetvizsgálata során.

MTA-ELTE ÖSSZEHASONLÍTÓ ETOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Miklósi Ádám akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Etológia Tanszék
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1705

A kutya és az ember közti számos viselkedési hasonlóság egy olyan konvergens evolúciós folyamat eredménye, amelynek során a kutya alkalmazkodott az emberi környezethez. Ezen funkcionális hasonlóságok a két faj viselkedéskomplexében nemcsak a fő dimenziókban, de a komponensek, ún. „szocális primitivák” szintjén is tetten érhetők, emellett a kutya ígéretes modellállat az emberi szociális kogníció evolúciójának tanulmányozására is. A kutatócsoport a kutyamodell értelmezési lehetőségeit interdiszciplináris megközelítéssel kívánja tovább szélesíteni. Egyfelől a hagyományos, analitikai felfogást követve a szociális viselkedés alapjaira koncentrálva főképp a humán kötődési viselkedés, az agresszió és a szociokognitív interaktivitás kutyában megjelenő analóg formáit és azok genetikai hátterét vizsgálják a legmodernebb, nem-invazív eljárások alkalmazásával, beleértve a teljes genomanalízist, funkcionális viselkedésgenetikai módszereket és agyi aktivitás mérését (fMRI). Másfelől megkísérlik egy megfelelő szintetikus eljárás alkalmazásával bizonyítani, hogy a kutyán leírt humán-analóg szociális viselkedésformák más, nem biológiai alapon szerveződő ágensek, például a társrobotok emberrel való interakciós képességeit is javítják, hiszen az emberek komplex és főként nyelvi kommunikáción alapuló szociális élete hasonló kihívást jelent a robotok számára, mint amilyenekkel hajdan a kutya szembesült. A kutatást széles körű hazai és nemzetközi kooperációban végzik, melynek eredményeként egy olyan természetes állati modell alapjait kívánják lefektetni, amely döntően hozzájárul az ember evolúció biológiai modellezéséhez, illetve új irányt adhat a robotikai kutatásoknak.

MTA-ELTE FEHÉRJEMODELLEZŐ KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Perczel András akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/1653

A biokémiai folyamatok feltérképezésében elengedhetetlen a résztvevő fehérjék és ligandumaik térszerkezetének atomi szintű vizsgálata. Ehhez korszerű, egymást kiegészítő módszereket (szerves kémiai szintézisek, röntgenkrisztallográfia, fehérje- és "kismolekulás" NMR-, kiroptikai- és vibrációs spektroszkópia, molekulamodellezés) alkalmaznak. Kutatásaik több proteázhoz kapcsolódóan a fehérje-ligand és fehérje-fehérje kölcsönhatások mélyebb megértését célozzák. Míg ezek az enzimek az említett kölcsönhatások kiváló modelljei (pl. kimotripszin család és inhibitorai, prolil-oligopeptidáz család enzimei), fontos szerepet játszanak különböző életfolyamatokban is. A fehérjék feltekeredését meghatározó kölcsönhatások jellemzése céljából kis méretű modellfehérjéket és peptideket vizsgálnak. A kutatások távlati célja az, hogy többek között különböző ferrocének és heterociklusok fehérjekonjugátumait és glikozidjait előállítva, korlátozott preparatív szerves kémiai kapacitásukat felhasználva hozzájáruljanak új, potenciálisan biológiai hatással rendelkező ligandumok kifejlesztéséhez. Ehhez azonban először fel kell deríteni az adott fehérjék és potenciálisan ezekhez kapcsolódó ligandumok atomi részleteit. A vizsgálandó fehérjék körét a kutatócsoport a funkció szempontjából fontos mozgékonyság (kalpasztatin-kalpain és szekurin-szeparáz rendszerek), a biológiai jelentőség, valamint az eddigi kutatási tapasztalataik figyelembevételével határozta meg.

MTA-ELTE GEOMETRIAI ÉS ALGEBRAI KOMBINATORIKA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Szőnyi Tamás egyetemi tanrár
ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
E-mail: szonyi@cs.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8595

A kutatócsoport elsődleges feladata a geometriai és algebrai kombinatorika – különösen a véges geometriából származó, annak eszköztárával, ill. más algebrai módszerekkel támadható problémák – területén végzett alapkutatás, kiemelve az extremális kombinatorikai/ gráfelméleti és stabilitási kérdéseket, q-analógokat, színezéseket, az irányproblémát, véges síkok kombinatorikusan definiált struktúráit (pl. lefogó ponthalmazok), a polinommódszert és a nem feltétlenül desarguesi síkokat. Az eddigiekben a kizártrészposzet-probléma, keresési problémák, projektív és affin lefogó ponthalmazok, affin síkok egész automorfizmusai, csoporttal koordinázható síkba ágyazott 3-hálózatok, valamint pszeudovéletlen sorozatok és bizonyos gráfszínezési kérdések területét vizsgálták. Emellett projektív és affin lefogó ponthalmazok, extremális kombinatorikai struktúrák (speciálisan a metsző halmazrendszerek) és PG(2,q) speciális ponthalmazainak stabilitása, a klasszikus irányprobléma és természetes általánosítása, nagy Rédei típusú lefogó ponthalmazok kettőszelői, szemioválisok, 1-metsző gráfok, Ramsey-típusú problémák, projektív síkok incidenciagráfjának domináló halmazai, algebraigeometriai hibajavító kódok, véges Bol-féle kvázicsoportok vizsgálata volt a célkitűzésük.

 

MTA-ELTE KORSZERŰ KOMPLEX MATEMATIKAOKTATÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Vancsó Ödön habilitált egyetemi docens
ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
E-mail: vancso.odon@gmail.com
Tel.: (+36 1) 372 2500/8069

A kutatási program fő célja, hogy Varga Tamás hagyatékát megmentsék, és az eltelt három évtizednyi fejlődést abba beépítsék. Kiemelten fontosnak gondolják a kognitív tudományok előrehaladásának, eredményeinek beépítését, az informatika és a modern eszközök térhódításának és meghatározóvá válásának figyelembevételét, valamint Varga Tamás módszereinek kiterjesztését a középiskolai tanulmányokra, mivel ez – bár voltak rá értékes próbálkozások – félbemaradt. A projekt megvalósítása során a fenti elvek mentén elkészített oktatási segédanyagokat hoznak létre, azokat kipróbálják az oktatásban, majd az így bemért – és szükség esetén javított – anyagokat az interneten elérhetővé teszik minden magyar matematikatanár számára. Olyan tanártovábbképzési programot készítenek elő, amely a tanárokat megismerteti munkájukkal és elveikkel, és lehetővé teszi számukra az interaktív tanulást, amit azután majd továbbadhatnak a diákjaiknak. Emellett a nemzetközi színtéren is szeretnék a magyar matematikadidaktikát ismét a régi rangjára emelni. Az első évben a későbbi tevékenységüket megalapozó módszertani kutatásokat végeznek, összesen kilenc kutatócsoportban.

MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Tél Tamás egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: tel@general.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6124

A csoport kutatásai 2012-től a térelmélet, a részecskefizika, valamint a statisztikus fizika és a környezetfizika területén folynak. Az ötéves kutatási terv két fő iránya a kvantumtérelmélet és a statisztikus fizika. Az utóbbi években harmadik fő területként a „környezet- és klímamotivált fizika” témája került be a kutatásba. A csoport alapkutatással foglalkozik, melynek társadalmi hasznossága a világ, ezen belül a fizikai rendszerek viselkedésének jobb megértése révén jelenik meg, gazdasági hasznossága részben csak közvetetten, részben pedig csak viszonylag hosszú idő múlva nyilvánul meg. A kutatócsoport együttműködik számos hazai kutatóhellyel (pl. BME Nukleáris Intézet, TTK Elméleti Fizikai Tanszék). Emellett az ELTE-n folyó oktatásban is részt vesznek különböző elméleti fizikai tantárgyak oktatásával, valamint széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek (pl. Ben-Gurion University of the Negev, Izrael, az AixMarseille Egyetem, a University College, London, a CERN és a Genfi Egyetem, a Freie Univ. Berlin, az Oldenburgi, Cottbusi és Hamburgi Egyetemek, és a drezdai Max Planck Intézet).

 

MTA-ELTE GENOM STABILITÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Vellai Tibor egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék
E-mail: vellai@falco.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8684

A 2017-ben alakult kutatócsoport  célja az öregedési folyamat mechanizmusának feltárása és szabályozásának pontosabb megértése. A kutatócsoport több modellszervezet (D. melanogaster, C. elegans) segítségével vizsgálja a mobilis genetikai elemek (transzpozonok vagy „ugráló gének”) szerepét az öregedésben valamint a tumorgenezisben. Fő kérdéseink a következők. Milyen mechanizmusokkal tartja kordában a szervezet a transzpozonok genom instabilitást előidéző aktivitását? Hogyan változik ezen mechanizmusok aktivitása az öregedés, illetve egyes betegségek - például a rák - során? Lehetséges-e az öregedést késleltetni a genom stabilitását fenntartó mechanizmusok serkentése által?

MTA-ELTE-MTM ÖKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Podani János akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényredszertani és Ökológiai Tanszék
E-mail: janos.podani@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8193

Az MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia kutatási egysége, melynek befogadó intézményei az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum. A csoport részben a korábbi MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport tagjaiból, részben pedig már az új pályázati periódus során, 2012-ben vagy azóta csatlakozott tagokból áll. Egy részük még kutatói pályája kezdetén tart, doktori (PhD) munkáját végzi, vagy nemrég védte meg értekezését, mások már akadémiai doktori fokozattal vagy egyetemi magántanári címmel bírnak. A csoport vezetője Podani János akadémikus. Kutatásaik a növények, állatok és kórokozók ökológiai viszonyainak feltárására irányulnak. Elméleti, metodológiai, és kísérletes munkáik eredményei az ökológia, valamint számos ezzel kapcsolatos tudományterület (pl. természetvédelmi biológia, agroökológia, viselkedésökológia, taxonómia, epidemiológia) rangos nemzetközi szakfolyóirataiban jelennek meg. A csoport tagjai számos egyetem graduális és doktori képzésében oktatnak vendégelőadóként vagy témavezetőként, valamint tudományos ismeretterjesztő és természetvédelmi tevékenységet is folytatnak. Részletesebb információ és publikációs lista megtalálható a kutatócsoport honlapján.

 

MTA-MTM-ELTE PALEONTOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vezetője: Pálfy József akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: palfy@elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500/8728

A csoport az élővilág régmúltjának és a bioszféra fejlődéstörténetének megismeréséhez járul hozzá magas színvonalú, nemzetközi hatású paleontológiai kutatómunkával. Elsősorban a mezozoikum tengeri gerinctelen állatcsoportjaival, kréta időszaki szárazföldi gerincesekkel, a késő harmadidőszaki Pannon-tó élővilágával, valamint negyedidőszaki gerincesekkel és pollenekkel foglalkozik. Az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport 2003. január 1-től működik, kezdetben a kutatások a mezozoós tengeri bioszféra történetére összpontosultak, elsősorban radiolária, brachiopoda és ammonitesz vizsgálatokra, különös figyelemmel az élővilág történetének kulcsfontosságú eseményeire, a kihalások és az evolúciós radiáció időszakaira. A csoport bővülésével a kutatási spektrum folyamatosan szélesedik.


Lendület

A 2009-ben indult Lendület a legtehetségesebb magyar tudósok itthon tartását vagy visszahívását célzó MTA-program, amelynek keretében eddig 22 kutató alapíthatott kutatócsoportot az ELTE-n. Az MTA ötéves támogatását követően az ELTE tovább finanszírozza a még folyamatban lévő kutatásokat.

CSOPORTOS VISELKEDÉS KUTATÁSA INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATÁVAL ÉS FEJLESZTÉSÉRE (2019-2024)

A kutatócsoport vezetője: Nagy Máté tudományos munkatárs
ELTE TTK Fizika Intézet
E-mail: nagymate@hal.elte.hu
Tel.: +36-1-372-2500 / 6367

A Max Planck Ornitológiai Intézetből visszatérő kutató Csoportos viselkedés kutatása innovatív technológiák használatával és fejlesztésére címmel adta be pályázatát. Tervezett kutatócsoportja annak megértésére összpontosít, hogyan hasznosítják az állatcsoportok egyedei a társaktól és a saját érzékelésükből származó információt a csoportos érzékelés, kogníció és döntéshozás esetén. Milyen mechanizmusok során jön létre az a szinergikus többletteljesítmény, mely által a csoport egésze felülmúlja bármelyik egyedét? A kutatás főként a madarak csoportos termikelésének jelenségét járja körül. (Termikelés: az optimális körözési sebesség és forduló sugár megválasztása.) A téma erősen multidiszciplináris, így a kitűzött célok is kettősek: 1. Biológiai tudásunk gyarapítása vadon élő madarak csoportos termikeléséről a közelükben repülő önvezérelt robotrepülőről (drónról) készített nagy felbontású mérésekből, 2. Bioinspiráció és az élőlényekről származó információt felhasználó megoldás nyújtása a robotikai rendszernek. A kutatás lehetséges innovatív eredményeként önműködően hatékonyan termikelő robotrepülő valósulhat meg, melyet széles körben lehet felhasználni (élővilág-megfigyelés, mentés-felkutatás, stb.).

LABORATÓRIUMI ASZTROKÉMIA, MOLEKULA- ÉS ANYAGTUDOMÁNY ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN (2018–2023)

A kutatócsoport vezetője: Tarczay György egyetemi docens
ELTE TTK Szervetlen Kémiai Tanszék
Email: tarczay@chem.elte.hu
Tel: +36-1-372-2500/6587

A projekt keretében különleges, korszerű berendezéseket fognak építeni, amelyek között világszinten egyedi berendezés és kísérleti megvalósítás is lesz. Ezekkel a berendezésekkel asztrokémiai szempontból érdekes molekulák képződését és spektrumait fogják tanulmányozni, mind gázfázisban, mind asztrofizikailag releváns jegekben. A projekt nemcsak a laboratóriumi asztrokémia tudományt alapozza meg nemzetközi színvonalon, de a csoport által tervezett, egyedülálló 4 K-es kriogén berendezés azt is lehetővé teszi majd, hogy különleges molekulákat és anyagokat állítsanak elő nem szokványos körülmények között.

 

ÖSSZEHASONLÍTÓ AGYI KÉPALKOTÁS EMLŐSÖKBEN (2017-2022)

A kutatócsoport vezetője: Andics Attila tudományos munkatárs
ELTE TTK Etológia Tanszék
E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/8898

Az Összehasonlító agyi képalkotás emlősökben című projekt során a hallási tanulás vokális szociális feldolgozási folyamatokban betöltött szerepét vizsgálják majd viselkedéses és agyi képalkotásos kísérletek során kutyákban, törpemalacokban, makákókban és emberekben. A kutatás célja, hogy jobban megértsük a biológiai és kulturális evolúció szerepét az emberi nyelvi kompetencia és az ezt támogató szociokognitív kompetenciák kialakulásában.

 

KOMBINATORIKUS GEOMETRIA (2017-2022)

A kutatócsoport vezetője: Pálvölgyi Dömötör egyetemi adjunktus
ELTE TTK Számítógéptudományi Tanszék
E-mail: dom@cs.elte.hu
Tel.: +36-1-381-21-55

A technológiai fejlődés sok új izgalmas kérdéshez vezetett a számítási és kombinatorikus geometriában. Mindennapjainkban folyamatosan körülvesznek minket különböző elektromos eszközök, melyek egymással és környezetükkel vezeték nélküli hálózatokon kommunikálnak. Ezen geometriai hálózatok particionálásának kutatása az alapja, hogy jobb rendszereket építhessünk ki, melyek hatékonyabbak, megbízhatóbbak és energiatakarékosabbak. A most alakuló Kombinatorikus Geometria kutatócsoport fő témája e geometriai hálózatokra épülő hipergráfok színezése.

MTA-ELTE LENDÜLET FORRÓ UNIVERZUM KUTATÓCSOPORT (2016-2021)

A kutatócsoport vezetője: Werner Norbert tudományos főmunkatárs
ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: norbertw@stanford.edu
Tel.: 36-1-372-2775 (Atomfizikai Tanszék)

A kutatócsoport új, nagy felbontású röntgenspektrumokat és egyéb megfigyelési adatokat használ majd a galaxisok közötti teret kitöltő gáz tulajdonságainak vizsgálatára. Ennek feltárása kulcsszerepet játszik annak megértésében, miképpen válhatott a látható világegyetem olyanná, amilyennek ma tűnik fel előttünk. A projekt kutatói tanulmányozni fogják, hogyan fejlődnek a galaxisok és velük együtt a bennük elhelyezkedő szupermasszív fekete lyukak. Kutatásaik nyomán mélyebben megérthetővé válik, hogy miképpen formálódtak távoli csillagkohókban, és szóródtak szét szerte a világegyetemben a bennünket is alkotó kémiai elemek.

MTA-ELTE LENDÜLET EVOLÚCIÓS GENOMIKA KUTATÓCSOPORT (2016-2021)

A kutatócsoport vezetője: Szöllősi Gergely 
ELTE TTK Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
E-mail: ssolo@elte.hu
Tel.: 36-1-372-2795 (Biológiai Fizika Tanszék)

Mára több mint ezer organizmus és több tucat szövet rákos daganatának genomszekvenciája ismert. A bennük rejlő információ feltárása és hasznosítása a biológia egyik legizgalmasabb kihívása az evolúciós múlt megértése és a rákkezelés jövője szempontjából egyaránt. Az utóbbi évtizedekben a molekuláris evolúció tudománya drámai fejlődésen ment át: 40 éve pár tucat rövid RNS-szekvencia segítségével fényt derített az élet három doménjére, az utóbbi néhány évben pedig teljes genomszekvenciákra támaszkodva bebizonyította, hogy a nem afrikai származású emberek DNS-ének 1–4%-a Neander-völgyi eredetű, továbbá fényt derített a tumorok rendkívüli heterogenitására is. A molekuláris evolúció kutatása sokak szerint fénykorát éli. Ahhoz, hogy beváltsa a hozzá fűzött reményeket, az adatgyűjtésen túllépve a rendelkezésre álló adatokat értelmezni képes módszereket kell kidolgozni. A kutató célja ilyen, különböző időskálákon zajló, a fajok több százmillió éves diverzifikációjától az évtizedekben mérhető tumorkialakulásig terjedő evolúciós folyamatokat koherensen kezelő, teljes genomszekvenciákat értelmező modellek fejlesztése.

 

 

MTA-ELTE LENDÜLET KÉMIAI SZERKEZET/REAKTIVITÁS KUTATÓCSOPORT (2015-2016)

A kutatócsoport vezetője: Szilágyi Róbert Károly tudományos főmunkatárs
ELTE TTK Kémiai Intézet
E-mail: robertkszilagyi@gmail.com
Tel.: 36-1-372-2548 (Kémiai Intézet)

Szilágyi Róbert Károly vegyész az Amerikai Egyesült Államokból, a Montana State Universityről érkezik haza. Fő célja, hogy gyakorlati jelentőséggel is bíró összefüggéseket tárjon fel a molekulaszerkezet és a kémiai reaktivitás között a biokémiai, homogén és heterogén reaktivitás témakörében. A szisztematikus elméleti kémiai, spektroszkópiai és kísérleti megközelítéssel lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a jelenlegi tapasztalati ismereteket tudományos alapra helyezze, és ezáltal tervezhetővé váljanak a kémiai folyamatok. Az MTA-ELTE Lendület-kutatócsoport tagjaival széles körű hazai és külföldi együttműködésre törekszik, hogy meghonosítsa a XANES és EXAFS szinkrotron-spektroszkópia méréstechnikát és a hozzá kapcsolódó kísérleti és elméleti hátteret. Ehhez a munkához az USA-ban és Japánban már alkalmazott szinkrotron mérési lehetőséget a hazai és külföldről toborzott posztdoktorok, doktoranduszok és egyetemi hallgatók segítségével az európai laborokra is kiterjeszti. A három kontinensen átívelő mérési lehetőségeket a fentiekben körvonalazott kutatási feladatok megoldására kívánja felhasználni.

MTA-ELTE LENDÜLET CMS RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI KUTATÓCSOPORT (2015-2020)

A kutatócsoport vezetője: Pásztor Gabriella tudományos főmunkatárs
ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: gpasztor@caesar.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2760, 36-1-372-2500/6335

Pásztor Gabriella fizikus Svájcból, a genfi CERN laboratóriumból tér haza, ahol a kanadai Carleton University alkalmazásában vett részt a Nagy Hadronütköztető (LHC) élvonalbeli nemzetközi tudományos programjában a nagyenergiás fizika területén. A kísérleti részecske- és magfizikai kutatócsoport bekapcsolódik az LHC CMS-kísérletébe. Céljuk a részecskefizika Standard Modelljének és a mögötte megbúvó alapvetőbb elméletnek a tanulmányozása, valamint az ősrobbanás után létrejött forró és sűrű anyag, a kvark-gluon plazma jellemzése. Az LHC adatai már működésének első szakaszában úttörő eredményekhez vezettek. A Higgs-bozon felfedezése megkoronázta a Standard Modell kiteljesítésére és az elemi részecskék tömegének magyarázatára irányuló erőfeszítéseket. Pásztor Gabriella és csoportja a magasabb ütközési energián gyűjtendő LHC-adatokban folytatják majd az elemi részecskék és a kvarkanyag titkainak kutatását.

"A fizika mindig is kihívás volt számomra" - interjúnk Pásztor Gabriellával.

MTA-ELTE LENDÜLET BIOINFORMATIKA KUTATÓCSOPORT (2014-2019)

A kutatócsoport vezetője: Dosztányi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs
ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: dosztanyi.zsuzsanna@ttk.mta.hu
Tel.: 36-1-372 2500/8537

Dosztányi Zsuzsanna biofizikus tudományos érdeklődésének középpontjában a fehérjék, azon belül az egyértelmű térszerkezettel nem rendelkező, rendezetlen fehérjék állnak. A kutatócsoport célja a fehérjék rendezetlen részein található, más molekulákhoz való kapcsolódásra szolgáló lineáris motívumok kölcsönhatásainak vizsgálata kísérletes és számítógépes módszerek, valamint a különböző betegségekhez tartozó adatok kombinálásával. E kutatások alapvető biológiai folyamatokba adhatnak betekintést, elősegíthetik egyes betegségek molekuláris alapjainak megértését, és új gyógyszermolekulák kifejlesztéséhez is vezethetnek. Dosztányi arra számít, hogy a Lendület révén nemcsak a rendezetlen fehérjéken folytatott eddigi bioinformatikai kutatásait tudja izgalmas új irányokba kiterjeszteni, hanem részt vehet az orvosi és biológiai kutatásokban egyre nagyobb szerepet játszó bioinformatika képzésének megerősítésében is.

"A cél a lineáris motívumok nagyskálás vizsgálata" - interjúnk Dosztányi Zsuzsannával.

MTA-ELTE LENDÜLET KATALÍZIS ÉS SZERVES SZINTÉZISEK KUTATÓCSOPORT (2012-2017)

A kutatócsoport vezetője: Novák Zoltán egyetemi adjunktus
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: novakz@elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/1610

A kutatócsoport 2007 szeptembere óta végzi kutatásait az ELTE Kémiai Intézetében. Munkánk során szerves kémiai átalakítások kidolgozásával fejlesztésével és különböző biológiai hatással rendelkező célmolekulák szintézisében történő alkalmazásával foglalkozunk. A kutatásaink főleg az aromás és heterociklusos molekulák kialakítására és átmenetifém-katalizátorokkal történő funkcionalizálására irányulnak, különös tekintettel a fluortartalmú vegyületek szintézisére, amelyek kiemelkedő fontossággal bírnak a gyógyszerkémiában. Szintetikus szerves kémiai eszközök, átalakítások fejlesztése fontos területe a kémiai tudománynak, hiszen segítségükkel válik lehetségessé a molekuláris szintű építkezés, amelynek eredményeként a laboratóriumokban a kívánt terápiás hatóanyagok előállíthatók. A felfedező alapkutatások nagymértékben hozzájárulnak a szerves kémia egyes területeinek megértéséhez és fejlődéséhez, továbbá az általunk kidolgozott új kémiai átalakításokat alkalmazzuk gyógyszermolekulák szintézisében. Ez utóbbi kutatási iránynak köszönhetően kutatócsoportunk már évek óta szoros kutatási együttműködésben áll a Servier Gyógyszerkutató Intézettel, és részt vesz a kutatóhelyen végzett rákterápiás gyógyszerek fejlesztésére irányuló szerves kémiai kísérletekben. Ezen kívül a laboratóriumban előállított molekulák gyógyszerkémiai szempontból fontos tulajdonságait a Richter Gedeon gyógyszergyár munkatársaival együttműködve is vizsgáljuk.

"Bármilyen kísérletet el tudunk majd végezni, amit csak elképzelünk" - interjúnk Novák Zoltánnal.

MTA-ELTE LENDÜLET RÁCSTÉRELMÉLETI KUTATÓCSOPORT (2012-2017)

A kutatócsoport vezetője: Katz Sándor akadémikus, egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
E-mail: katz@bodri.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2747, 36-1-372-2500/6247

Katz Sándor fizikus számára a Lendület a folytonosságot jelenti. Néhány éve megalakult kutatócsoportja új munkatársakkal kiegészülve a már megkezdett munkát folytathatja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Céljuk, hogy pontosan megismerjék a protonok, a neutronok és a kvark-gluon plazma közti átmenet jellemzőit. Eredményeik hozzájárulhatnak a világ legalapvetőbb törvényeinek megértéséhez, a számításokhoz használt speciális számítógépes infrastruktúra pedig a tudomány más területein is hasznosítható.

MTA-ELTE LENDÜLET KOMPLEMENT KUTATÓCSOPORT (2012-2017)

A kutatócsoport vezetője: Józsi Mihály Krisztián tudományos fűmunkatárs
ELTE TTK Biológia Intézet, Immunológiai Tanszék
E-mail: mihaly.jozsi@freemail.hu
Tel.: 36-1-381-2175 (Immunológiai Tanszék)

A 2012-ben alakult kutatócsoport vezetője, Józsi Mihály immunbiológus tíz év után tért haza Németországból. A projekt során a kórokozók elleni védelem szempontjából fontos komplementrendszer fő szabályozófehérjéjét, a H-faktort kutatja. A komplementrendszer működési zavarai számos betegségben, például az időskorban vakságot okozó makuladegeneráció vagy a súlyos veseelégtelenség kialakulásában játszanak szerepet. Józsi Mihály a kutatócsoport munkájától azt várja, hogy új ismereteket szerez egyes betegségek kialakulásáról és gyógyítási lehetőségeiről.

MTA-ELTE EIRSA LENDÜLET ASZTROFIZIKAI KUTATÓCSOPORT (2012-2017)

A kutatócsoport vezetője: Frei Zsolt egyetemi tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: frei@alcyone.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2767, 36-1-372-2500/6317

Az ELTE Fizikai Intézetében a 2000-es évek eleje óta dinamikusan fejlődik az asztrofizikai kutatócsoport. Az Eötvös International Research School in Astrophysics (EIRSA) 2007-ben a csoport csatlakozott a Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) projekthez, majd 2013-ban a Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) nevű égtérképező projekthez. A kutatócsoport vezetője, Frei Zsolt 2012-ben az MTA Lendület programja keretében is támogatást nyert. Az Eötvös Gravity Research Group (EGRG) adatelemző munkáit Raffai Péter, az ELTE adjunktusa vezeti. A csoport a LIGO Scientific Collaboration (LSC) valamennyi tevékenységi köréhez nyújt hozzájárulást: műszerépítéssel segítette a LIGO detektorok zajszintcsökkentését; a csoporttagok műszak- és riasztási felügyeletet látnak el a LIGO detektorok adatgyűjtési időszakai alatt mind a detektorállomásokon, mind a távolból; forrásmodellező munkájukkal és jelkeresőprogram fejlesztésével a gravitációshullám-jelek észlelési és kiértékelési hatékonyságát maximalizálják. Az EGRG készítette azt a galaxiskatalógust, amelyet az LSC az észlelt jelek forrásgalaxisainak azonosításához használ. Az EGRG tagjai segítik a jövőben építeni tervezett detektorok (köztük a tervek szerint Indiában épülő LIGO detektor) optimális elhelyezésének megtalálását. A LSC magyar nyelvű honlapját az EGRG csoport készítette és fejleszti. A gravitációs hullámok első észlelése – amelyet 2016. február 11-én jelentettek be – mérföldkő volt a fizikában és a csillagászatban: megerősítette Albert Einstein 1915-ös általános relativitáselméletének egy fontos jóslatát, és a gravitációshullám-csillagászat, mint új terület kezdetét jelezte.

 

MTA-ELTE LENDÜLET DINOSZAURUSZ KUTATÓCSOPORT (2011-2016)

A kutatócsoport vezetője: Ősi Attila adjunktus
ELTE TTK, Földrajz és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: hungaros@gmail.com
Tel.: 36-1-372-2500/8003

A kutatócsoport az iharkúti dinoszaurusz lelőhely tudományos igényű, következetes feltárását, a gerinces fauna anatómiai, csontszövettani és ősállatföldrajzi vizsgálatát folytatja a Lendület Program révén. Ősi Attila paleontológus nevét annak a nyolcvanötmillió éves dinoszaurusz fajnak a felfedezése tette széles körben ismertté, amelyre a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Természettudományi Múzeum Paleontológiai Kutatócsoportjának tagjaként bukkant bakonyi ásatásai közepette. A már több mint egy évtizede folyó munka nemzetközi érdeklődést váltott ki, a fiatal kutató a Nature magazinban publikálta azt a tudományos cikket, amely Európa gerinces ősállatföldrajzával kapcsolatos ismereteik újragondolására késztette az őslénytannal foglalkozókat. A rangos folyóirat hasábjain utoljára harminchat éve, 1975-ben jelent meg cikk magyar őslénykutatótól. A felfedezés jelentősége az akkori rudabányai emberős leleteiéhez mérhető. – A Lendület hosszú távra jelent lehetőséget a nyolcvanöt millió évvel ezelőtti világ jobb megismeréséhez és a kutatási eredmények elterjesztéséhez a nemzetközi tudományos életben – jelentette ki. Ősi Attila. A paleontológus szerint a Lendület egyetemekre történő kiterjesztésével a hallgatókat is hatékonyabban lehet bevonni az elméleti és a terepmunkába.

 

MTA-ELTE LENDÜLET MOTORENZIMOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT (2011-2016)

A kutatócsoport vezetője: Kovács Mihály egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs
ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémia Tanszék
E-mail: mihaly.kovacs@ttk.elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/8401

Kovács Mihály tudományos érdeklődésének középpontjában a DNS-szerkezetátalakító működésében és a genom karbantartásában szerepet játszó motorenzimek állnak. 2002-től 2005-ig az Egyesült Államokban dolgozott. Hazatérése után az ELTE Biokémiai Tanszékén alapított kutatócsoportot. A Lendület program keretében társaival arra törekszenek, hogy feltárják az összefüggést az egyes enzimek haladási sebessége, erőkifejtése, energetikai hatékonysága illetve a makroszkopikusan megfigyelhető genetikai és evolúciós folyamatok, sajátosságok között. A motorenzimek kutatása egyes betegségek kialakulási mechanizmusainak megértéséhez, illetve különleges gátlószerek tervezéséhez vezethet el. Egy másik alkalmazás, hogy e motor-mechanizmusok ismeretében olyan nanomotorok állíthatók elő, amelyek csipek, nanokapcsolók gyártására és más nanocélokra hasznosíthatók.

MTA-ELTE LENDÜLET BIOFIZIKAI KUTATÓCSOPORT (2011-2016)

A kutatócsoport vezetője: Derényi Imre egyetemi tanár
ELTE TTK, Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
E-mail: derenyi@elte.hu
Tel.: 36-1-372-2500/6366

A kutatócsoport egy új, nemzetközileg is meghatározó tudományággal, a biológiai fizikával foglalkozik. A molekuláris motorfehérjék felelősek a biológiai mozgások jelentős részéért, a sejteken belüli molekuláris szintű szállítási folyamatoktól kezdve, a sejtosztódáson keresztül, egészen az izmok összehúzódásáig. Minél pontosabb megismerésüknek nemcsak orvosbiológiai, hanem technológiai jelentősége is van. Derényi Imre kutatásainak középpontjában az egyik legismertebb kétfejű motorfehérje, a kinezin áll. A kutató és munkatársai egy olyan kinetikai modellt alkottak, amely hitelesen mutatja meg e fehérje kísérletekben tapasztalt összetett viselkedését. A fizikus vizsgálatainak másik fontos területe a lipid membránok szerkezete és dinamikája. Az élő sejteket változó, gyakran bonyolult topológiájú és számos kölcsönhatásban résztvevő lipid membránok határolják. A lipid membránok valamint a motorfehérjék megismerése a szervezet normális működésére derít fényt, ami létfontosságú új gyógyszercélpontok felfedezéséhez.


További kutatócsoportok

BIG DATA – ADATHALMAZOK

Elérhetőség:
Csabai István
egyetemi tanár
Telefon:36-1-411-6500/6576
E-mail: csabai@elte.hu

Csabai István a tudomány olyan területeit kutatja, ahol nagy adathalmazok statisztikai elemzésével komplex jelenségek érthetőek meg. Széles körű kutatómunkája a statisztikus fizikától a csillagászaton át a bioinformatikáig sok diszciplínára terjed ki: olyan tudományterületekkel foglalkozik, ahol az új technológiák előretörésével sok adat gyűjthető, és azok statisztikai elemzésével komplex jelenségek érthetőek meg, legyen az egy sejt, az ember alkotta Internet, vagy maga az Univerzum. Legújabb kutatásai során a nagy tudományos adathalmazok analízise terén szerzett szakértelmét szociális- és pénzügyi hálózatok, valamint rák-genetikai adatok elemzésében hasznosítja, utóbbihoz kapcsolódóan hazai koordinátora több európai nagyprojektnek.