Mintaórák 2021

Mintaórák 2021
Kedves továbbtanulás előtt álló diákok!

Most Ti is megnézhetitek, milyen egy tanóra az ELTE Természettudományi Karán. Az alábbi kurzusokba középiskolás diákként is bekapcsolódhattok a megadott időpontokbanaz MS Teams programon keresztül.

Kémia alapszak

1. A tárgy neve: Szerves kémia I. 

 • Előadó: Dr. Durkó Gábor
 • Időpontok: 2021. február 9. kedd 11:15-13:00 és 2021. február 11. csütörtök 13:15-14:00 
 • Az előadás címe: Bevezetés a szerves kémiába, Kötések és molekulaszerkezet. 
 • Link az online csatlakozáshoz.

2. A tárgy neve: Kémia anyagtudomány és polimer Kémia (tanárszakosoknak is) 

 • Előadó: Prof. Sinkó Katalin
 • Időpont: 2021. február 9. kedd 9:00-10:30 
 • Az előadás címe: Bevezetés a Kémia anyagtudományba, feladatok, célkitűzések. 
 • Link az online csatlakozáshoz.

Biológia alapszak

A „Nyilvános mintaórák programunk” keretében a Biológiai Intézetben folyó oktatás iránt érdeklődő középiskolás diákok betekintést nyerhetnek oktatóink tanóráiba a február 4. és 12. közötti időszakban. A Biológiai Intézetben 7 kurzushoz is lehet csatlakozni. 

Matematika alapszak

A tárgy neve: Véges Matematika I. 

Környezettan alapszak

1. A tárgy neve: Környezeti biotechnológia

 • Előadó: Dr. Márialigeti Károly
 • Időpontok: hamarosan
 • Az előadás címe: hamarosan
 • Link a csatlakozáshoz: hamarosan

2. A tárgy neve: A természet- és környezetvédelem alapjai

 • Előadó: Dr. Angyal Zsuzsanna
 • Időpont: 2021. február 18. csütörtök 10:00-11:30
 • Az előadás címe: A biodiverzitás fogalma
 • Link az online csatlakozáshoz.

Földrajz alapszak

A tárgy neve: Kulturális földrajz

 • Előadó: Dr. Berki Márton
 • Időpont: 2021. február 11. csütörtök 12:00-14:00
 • Az előadás címe: A kulturális földrajz története
 • Link az online csatlakozáshoz.

Földtudomány alapszak

 • Előadó: Dr. Timár Gábor
 • Időpontok: 2021. február 8. hétfő 15:00-15:45
 • Az előadás címe: Nagyságrendi becslések a földtudományban
 • Link az online csatlakozáshoz.

Fizika alapszak

1. A tárgy neve: Biofizika

 • Előadó: Dr. Derényi Imre
 • Előadás címe: Bevezetés, másodlagos kötések
 • Időpontok: 2021. február 12., péntek 12:15-13:45
 • Link az online csatlakozáshoz.

2. A tárgy neve: Atommag és részecskefizika

 • Előadó: Dr. Horváth Ákos
 • Előadás címe: Úton a kvarkok felé
 • Időpont: 2021. február 12. péntek, 11:00-12:30
 • Link a csatlakozáshoz.

3. A tárgy neve: Modern fizikai alapismeretek

 • Előadó: Dr. Kovács Tamás György
 • Előadás címe: A kvantummechanika történeti előzményei
 • Időpont: 2021. február 12. péntek 12:00-13:30
 • Link a csatlakozáshoz.

4. A tárgy neve: Hőtan és folytonos közegek mechanikája

 • Előadó: Dr. Ispánovity Péter Dusán
 • Előadás címe: Szilárd testek rugalmassága
 • Időpont: 2021. február 17. szerda, 13:15-14:45
 • Link a csatlakozáshoz: hamarosan