Oktatási egységek

Oktatási egységek

Oktatási egységek
Az ELTE Természettudományi Karán 7 szakterület keretében 5 intézet és 2 oktatási centrum működik. 

Az ELTE Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb biológiai szakmai közössége. Kutatóegyetemi létünk biztosítja azt, hogy hallgatóinkat örömmel fogadják a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar számos területén itthon, de az egész világon is. A legmodernebb tudományos módszereket tanítjuk és honosítjuk meg. Munkatársaink a világ élvonalába tartoznak az öregedés genetika és neurobiológia hátterének kutatásában. Világelsők vagyunk a kutyaviselkedés kutatásában. Irányított fehérjeevolúcióval olyan hatóanyagokat fejlesztettünk, amelyek új lehetőségeket nyitottak a szívinfarktus és szélütés terápiájában.

Az ELTE Fizikai Intézetben folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül. Érdeklődésünk az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig terjed. Hazai és a külföldi egyetemeknek és kutatóintézeteknek nevelünk kiváló kutatókat, de igen fontos az iparban alkalmazott fizikusok, illetve a tanárok képzése is. Aktív részesei vagyunk nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, a STAR asztrofizikai, illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet a Kar legnagyobb intézete, ahol az emberiség otthonával, a Földdel, valamint annak szűkebb és tágabb kozmikus környezetével foglalkoznak. Több mint 130 éves története során az Intézet jogelődei a hazai geográfus- és földrajztanárképzés mindig meghatározó szereplői voltak. Az intézet két központra oszlik: a Földrajztudományi Központ bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 

Az ELTE Kémiai Intézetben évtizedek óta nemzetközi szinten elismert oktató- és kutatómunka folyik. Kiemelkedő kutatási területeink közé tartozik a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezet analitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok. Képzési rendszerünkben nagy szerepet kap az önálló kutatómunka, ezért vegyész hallgatóink közül sokan az intézet doktori iskolájában folytatják tanulmányaikat. A nálunk végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el.

Az ELTE Matematikai Intézet hagyományosan nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhet, oktatói ma is számos nemzetközi (Abel-, Wolf-, Kyoto- és Ostrowski-díj) és hazai elismerés birtokosai (Széchenyi-nagydíj és Széchenyi-díj). Az Intézet fő kutatási területei az algebra és számelmélet, az analízis, a geometria, a topológia, az információelmélet, a valószínűségelmélet, a matematikai statisztika, az operációkutatás, a diszkrét matematika, a számítástudomány, emellett hangsúlyos a matematikadidaktika oktatása is. Tevékenységében az alkalmazott területek egyre nagyobb figyelmet kapnak, és kevésbé válnak el az alapkutatásoktól. 

A közvetlen dékáni irányítás alatt működő ELTE Környezettudományi Centrum kulcsszerepet játszik a 21. század nagy kihívásának számító környezet- és természetvédelem megalapozásában. A környezet állapotának felmérésével, annak rögzítésével, a változások irányának meghatározásával több tudományág (a kémia, a biológia, a fizika, a geológia, a geográfia, a kartográfia, a meteorológia és a geofizika) környezetvédelem iránt elkötelezett szakemberei együttműködve foglalkoznak. A multidiszciplináris közeg kiváló lehetőséget nyújt a több tudományterület ismeretét megkövetelő környezeti problémák megismerésére, elemzésére, a gyakorlati megoldások kialakítására, illetve a témakör oktatására.

A 2021-ben alakult ELTE Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum az asztofizikai, csillagászati és űrtudományi kutatásokat hangolja össze és koordinálja. A karon jelenleg a területtel kapcsolatos kísérletekkel három intézetben foglalkoznak: a Földrajz- és Földtudományi Intézetben (ELTE Csillagászati TanszékELTE Űrkutató CsoportGeofizikai és Űrtudományi Tanszék), a Fizikai Intézetben (Atomfizikai TanszékKomplex Rendszerek Fizikája Tanszék) és a Kémiai Intézetben (ELTE Lendület Asztrokémiai Kutatócsoport).