Tóth József és Erzsébet Alapítvány

Tóth József és Erzsébet Alapítvány

2018.05.23.
Tóth József és Erzsébet Alapítvány
Tóth József 2015 szeptemberében hozta létre a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra Alapítványt. Tekintettel a Tóth József és az ELTE Természettudományi Karának munkatársai között több mint húsz éve fennálló hidrogeológiai területen folyó gyümölcsöző együttműködésére, az Alapítvány a Lágymányosi Campus Déli Épületét választotta székhelyéül.

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra Alapítvány a modern hidrogeológiai megközelítés oktatásának, fejlesztésének és kutatásának, valamint a szakterület gyakorlati alkalmazásának elősegítését szolgáló tevékenység támogatása mellett célul tűzte ki kivételes képességű és elkötelezettségű magyar hidrogeológusok szakmai munkájának támogatását, kimagasló képességű hidrogeológus diákok, egyetemi hallgatók számára oktatási és szakmai gyakorlatszervezés segítését ösztöndíj formájában, valamint az alapító Tóth József Gábor hidrogeológiai tudományos munkásságának tudományos igényű feldolgozását, szakmai örökségének megőrzését, gyarapítását és elérhetővé tételét.

Az Alapítvány támogatja továbbá a felsőoktatás hidrogeológiai szereplőinek tudományos, kutatási és oktatási tevékenységét, elméleti és gyakorlati tevékenységét egyaránt.

Tóth József munkássága

Tóth József már első gyakorlati munkája során felismerte a korábbi felszínalatti vízáramlási modellek hiányosságait. Terepi megfigyelésein és matematikai levezetéseken alapulva bevezette az egységmedence fogalmát, felállítva ezzel saját áramlási elméletét, mely azóta a modern hidrogeológia alapkoncepcióját (Tóth-féle áramlási rendszer teória) képezi. Munkája és tapasztalatai hozzásegítették az áramlási rendszerekről alkotott elméletének egész élete során végzett folyamatos fejlesztéséhez. Ennek részeként nevéhez köthető a felszínalatti vizek földtani és környezeti hatótényezőként való felismerése és az olajhidrogeológia, a szénhidrogénföldtan és a hidrogeológia összekapcsolásával létrejött tudomány életre hívása. Kutatásai elősegítették a természettudományos és mérnöki hidrogeológiai szemlélet konvergálását. Működése hozzájárult ahhoz, hogy a hidrogeológia tisztán vízellátási tudományból földtani és környezeti alaptudománnyá fejlődött. Számos nemzetközi kutatás résztvevője, nagyszámú előadást és rövidkurzust tartott, számos konferencia vezérszónoka és a legfontosabb nemzetközi szaklapok szerkesztője. Nemzetközi szakértői tevékenysége a világ minden részére kiterjedt, tevékenységét szinte valamennyi létező nemzetközi szakmai díjjal elismerték. Ma Ő az egyik legelismertebb hidrogeológus a világon.

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány weboldala

Beszélgetés Tóth Józseffel a Duna Televízióban