A Kar állandó bizottságai

A Kar állandó bizottságai

Ügyrendi Bizottság

Elnök: Csordás András egyetemi tanár

Tagjai:

 • 1 oktató: Pálfia Zsolt műszaki tanár
 • 1 hallgató: Szigeti Balázs

2022. augusztus 31-ig 


Költségvetési Bizottság

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • 5 oktató:
  • Miklósi Ádám egyetemi tanár,
  • Timár Gábor egyetemi docens,
  • Frei Zsolt egyetemi tanár,
  • Simon Péter egyetemi tanár,
  • Szalai István egyetemi tanár
 • 1 hallgató: Lekics László

2022. augusztus 31-ig 


Tanulmányi és Oktatási Bizottság

Elnök: Müller Viktor oktatási dékánhelyettes

Tagjai:

 • 6 oktató:
  • Rudnóy Szabolcs 
  • Nagy Balázs 
  • Szakmány György 
  • Derényi Imre 
  • Varga Imre
  • Moussong Gábor 
 • 5+1 hallgató
  • Darányi Éva Ágnes
  • Varga Marcell
  • Hambuch Mátyás
  • Ádám Rozália
  • Kovács Zoltán
  • Gyulai Márton
 • Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna

2022. augusztus 31-ig 


Jegyzetbizottság

Elnök: Müller Viktor dékánhelyettes

Tagjai:

 • 6 oktató:
  • Zsákay Annamária,
  • Pieczka Ildikó,
  • Bene Gyula
  • Munkácsy Béla
  • Zsélyné Újvári Mária
  • Arató Miklós
 • 5 hallgató:
  • Darányi Éva Ágnes
  • Szandi Nándor
  • Jeges Viktor Péter
  • Kosztyó Péter
  • Ádám Rozália
 • Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna 

2022. augusztus 31-ig 


Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Müller Viktor dékánhelyettes

Tagjai:

 • 7 oktató:
  • Rudnóy Szabolcs,
  • Derényi Imre
  • Mészáros Róbert
  • Jakobi Ákos
  • Tóth Gergely
  • Grolmusz Vince
  • Weiszburg Tamás
 • 3 hallgató:
  • Darániy Éva
  • Kovács Zoltán
  • Lőrincz Péter

2022. augusztus 31-ig 


Érdekegyeztető Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • 2 oktató: Zábrádi Gergely, Zavaczki Csilla
 • 2 fő a reprezentatív szervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor
 • 1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Ruff Mariann

2022. augusztus 31-ig 


Természettudományi Doktori Tanács

Elnök: Túri László, dékánhelyettes

Tagjai:

 • Doktori iskolák vezetői:
  • Erdei Anna egyetemi tanár,
  • Gubicza Jenő egyetemi tanár,
  • Bartholy Judit egyetemi tanár,
  • Császár Attila egyetemi tanár,
  • Jordán Tibor egyetemi tanár,
  • Jánosi Imre egyetemi tanár
 • Doktori iskolánként két törzstag:
  • Nyitray László egyetemi tanár,
  • Török János egyetemi tanár, .
  • Groma István egyetemi tanár,
  • Katz Sándor egyetemi tanár,
  • Harangi Szabolcs egyetemi tanár
  • Karátson Dávid egyetemi tanár
  • Surján Péter egyetemi tanár
  • Horváth Gábor egyetemi tanár
  • Turányi Tamás egyetemi tanár
  • Szőnyi Tamás egyetemi tanár
  • Keleti Tamás egyetemi tanár
 • A doktori képzésben résztvevő hallgatók képviselője: Árvai Anett doktorandusz
 • Külső tagok:
  • Soós Tibor intézetigazgató (MTA TTK Szerves Kémiai Intézet)
  • Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, osztályvezető (BMGE, MTA Wigner FK RMI)
 • Tanácskozási joggal: Bíró Éva, a Tanács titkára
 • Póttagok:
  • Dobolyi Árpád egyetemi tanár
  • Kürti Jenő egyetemi tanár,
  • Zentai László egyetemi tanár
  • Perczel András egyetemi tanár, 
  • Borsodi Andrea egyetemi docens
  • Karátson János egyetemi tanár

2022. augusztus 31-ig


Kari Habilitációs Bizottság

Elnök: Túri László dékánhelyettes

Tagjai:

 • SZHB elnökei:
  • Nyitray László egyetemi tanár,
  • Csabai István egyetemi tanár
  • Pálfy József egyetemi tanár
  • Turányi Tamás egyetemi tanár
  • Herczeg Gábor egyetemi tanár
  • Buczolich Zoltán egyetemi tanár
 • KHB előző elnöke: Sziklai Péter egyetemi tanár
 • 6 fő külső szakember:
  • Vértessy Beáta tudományos tanácsadó,
  • Takács Gábor tudományos tanácsadó,
  • Lóczy Dénes egyetemi tanár,
  • Jancsó Gábor kutató professor emeritus
  • Ács Éva tudományos tanácsadó
  • Rásonyi Miklós 
 • Titkár: Bíró Éva

2022. augusztus 31-ig


Tudományos Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • Csabai István egyetemi tanár,
 • Pálfy József egyetemi tanár,
 • Császár Attila egyetemi tanár
 • Jordán Tibor egyetemi tanár

2022. augusztus 31-ig


Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:                   

 1. Kovács Mihály                  
 2. Török János                      
 3. Meszéna Géza
 4. Katz Sándor
 5. Pálfy József
 6. Petrovay Kristóf
 7. Császár Attila
 8. Mészáros Róbert
 9. Sziklai Péter 
 10. Keleti Tamás             

2022. augusztus 31-ig


Fegyelmi Testület

Elnök:  Karátson Dávid egyetemi tanár

Elnökhelyettes:

Tagjai:

 • 10 oktató:
  • Csótó Attila (Fizikai Intézet) 
  • Révész Ádám (Fizikai Intézet) 
  • Karátson Dávid (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
  • Telbisz Tamás (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
  • Pfeil Tamás (Matematika Intézet) 
  • Tóth Árpád (Matematikai Intézet) 
  • Süvegh Károly (Kémiai Intézet) 
  • Szabó Dénes (Kémiai Intézet)
  • Kalapos Tibor (Biológiai Intézet)
  • Lőw Péter (Biológiai Intézet) 
 • Hallgatók:
  • Kosztyó Péter
  • Gyulai Márton
  • Józsa Kornél
  • Juhász Szabolcs
  • Szandi Nándor
  • Lőrincz Péter
  • Jeges Viktor Péter
  • Ádám Rozália
  • Kovács Zoltán
  • Barcza Bónis

 2023. december 31-ig


Kari Könyvtári Bizottság

Elnök: Dr. Túri László dékánhelyettes 

Tagjai:

 • Szabó Noémi könyvtárvezető,
 • Fodor Ferenc,
 • Horváth Gábor
 • Izsák Éva
 • Szalai István
 • Tarcsay Zsigmond
 • hallgatói tag: Hambuch Mátyás

2022. augusztus 31-ig


Kari Választási Bizottság

A bizottság elnöke: Győri Róbert

A bizottság elnökhelyettese: Tóth Gergely

Tagjai:

 • Herczeg Gábor (Biológiai Intézet)

 • Vattay Gábor (Fizikai Intézet)

 • Győri Róbert (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

 • Tóth Gergely (Kémiai Intézet)

 • Pfeil Tamás (Matematikai Intézet)

 • Földes Szilvia (egyéb szervezeti egységek)


Kari Etikai Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor (Biológiai Intézet)

 • Tagjai:
  • Bántay Péter (Fizikai Intézet),
  • Szalai Zoltán (Földrajz-és Földtudományi Intézet)
 • Póttagok:
  • Salma Imre (Kémiai Intézet),
  • Terpai Tamás (Matematikai Intézet)
 • Delegált tagok: 
  • Lőrincz Péter (HÖK) hallgatói tag,
  • Árvai Anett (DÖK) hallgatói póttag
 • Zavaczki Csilla (Közalkalmazotti tanács által delegált tag)
 • Kochis Andrea (Közalkalmazotti tanács által delegált póttag)

 2022. augusztus 31-ig


Honorácior Bizottság

Elnök: Müller Viktor (dékánhelyettes)

 • Tagjai:a Tanulmányi és Oktatási Bizottság oktatói tagjai, valamint a HÖK által delegált 1 hallgató: Tuza Benedek

 2022. augusztus 31-ig


Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Nyitray László egyetemi tanár

Tagok:

 • Vellai Tibor egyetemi tanár,
 • Herczeg Gábor egyetemi tanár,
 • Bajtay Zsuzsa egyetemi tanár,
 • Báldi András főigazgató (MTA ÖK),
 • Janda Tibor osztályvezető (MTA ATK)

Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök:  Csabai István egyetemi tanár

Tagok:

 • Kürti Jenő egyetemi tanár,
 • Gubicza Jenő egyetemi tanár,
 • Papp Gábor egyetemi tanár,
 • Smeller László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem),
 • Takács Gábor tudományos tanácsadó, BME Fizikai Intézet

Földrajz/Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Pálfy József egyetemi tanár

Tagok:

 • Bartholy Judit egyetemi tanár,
 • Karátson Dávid egyetemi tanár,
 • Ősi Attila egyetemi tanár,
 • Kocsi Károly egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
 • Lóczy Dénes egyetemi tanárt (Pécsi Tudományegyetem, Magyar Természettudományi Múzeum

Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Turányi Tamás egyetemi tanár

Tagok:

 • Pasinszki Tibor egyetemi tanár,
 • Csámpai Antal egyetemi tanár,
 • Salma Imre egyetemi tanár,
 • Huszthy Péter egyetemi tanár (BME),
 • Jancsó Gábor kutató professor emeritus (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)

Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Buczolich Zoltán egyetemi tanár

Tagok:

 • Jordán Tibor egyetemi tanár
 • Karátson János egyetemi tanár
 • Kiss Emil egyetemi tanár,
 • Rásonyi Miklós kutatóprofesszor, MTA Rényi Alfréd Matematikai 
 • Rónyai Lajos kutatóprofesszor, MTA SZTAKI

Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor egyetemi tanár

Delegáltak:

 • Homonnay Zoltán (egyetemi tanár), Kémiai Intézet
 • Horváth Gábor (egyetemi tanár), Fizikai Intézet
 • Kovács M. Gábor (egyetemi tanár), Biológiai Intézet
 • Weiszburg Tamás (habilitált egyetemi docens), Földrajz- és Földtudományi Intézet

Külsős tagok:

 • Farsang Andrea (egyetemi tanár), Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék,
 • Magura Tibor (egyetemi tanár). Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék

Dékáni Tanács

Tagok:

 • Kacskovics Imre (Dékán)
 • Túri László (Dékánhelyettes)
 • Vattay Gábor (Dékánhelyettes)
 • Müller Viktor (Dékánhelyettes)
 • Miklósi Ádám (Biológia Intézet)
 • Simon Péter (Matematika Intézet)
 • Harangi Szabolcs (F.F.Intézet)
 • Szalai István (Kémia Intézet)
 • Frei Zsolt (Fizikai Intézet)
 • Keszei Ernő (Kari Professzori Tanács elnök)
 • Jeges Viktor (HÖK elnök)
 • Hegedűs Dávid (DÖK elnök)
 • Pálfia Zsolt (reprezentatív szakszervezet képviselő)