A Kar állandó bizottságai

A Kar állandó bizottságai

Ügyrendi Bizottság

Elnök: Csordás András egyetemi tanár

Tagjai:

 • 1 oktató: Pálfia Zsolt műszaki tanár
 • 1 hallgató: Szigeti Balázs

2022. augusztus 31-ig 


Költségvetési Bizottság

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • 5 oktató:
  • Miklósi Ádám egyetemi tanár,
  • Timár Gábor egyetemi docens,
  • Frei Zsolt egyetemi tanár,
  • Simon Péter egyetemi tanár,
  • Szalai István egyetemi tanár
 • 1 hallgató: Lekics László

2022. augusztus 31-ig 


Tanulmányi és Oktatási Bizottság

Elnök: Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes

Tagjai:

 • 6 oktató:
  • Rudnóy Szabolcs 
  • Nagy Balázs 
  • Szakmány György 
  • Derényi Imre 
  • Varga Imre
  • Moussong Gábor 
 • 5 hallgató:
  • Varga Marcell,
  • Laza Dániel,
  • Darányi Éva Ágnes,
  • Somodi Csenge,
  • Kovács Zoltán
 • Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna, Gugyerás Ádám

2022. augusztus 31-ig 


Jegyzetbizottság

Elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes

Tagjai:

 • 6 oktató:
  • Zsákay Annamária,
  • Pieczka Ildikó,
  • Bene Gyula
  • Munkácsy Béla
  • Zsélyné Újvári Mária
  • Arató Miklós
 • 5 hallgató:
  • Lekics László
  • Darányi Éva
  • Gugyerás Ádám
  • Kovács Zoltán
  • Szandi Nándor
 • Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna 

2022. augusztus 31-ig 


Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes

Tagjai:

 • 7 oktató:
  • Rudnóy Szabolcs,
  • Derényi Imre
  • Mészáros Róbert
  • Jakobi Ákos
  • Tóth Gergely
  • Grolmusz Vince
  • Weiszburg Tamás
 • 3 hallgató:
  • Darániy Éva
  • Kovács Zoltán
  • Lőrincz Péter

2022. augusztus 31-ig 


Érdekegyeztető Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • 2 oktató: Zábrádi Gergely, Zavaczki Csilla
 • 2 fő a reprezentatív szervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor
 • 1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Ruff Mariann

2022. augusztus 31-ig 


Természettudományi Doktori Tanács

Elnök: Túri László, dékánhelyettes

Tagjai:

 • Doktori iskolák vezetői:
  • Erdei Anna egyetemi tanár,
  • Gubicza Jenő egyetemi tanár,
  • Bartholy Judit egyetemi tanár,
  • Császár Attila egyetemi tanár,
  • Jordán Tibor egyetemi tanár,
  • Jánosi Imre egyetemi tanár
 • Doktori iskolánként két törzstag:
  • Nyitray László egyetemi tanár,
  • Török János egyetemi tanár, .
  • Groma István egyetemi tanár,
  • Katz Sándor egyetemi tanár,
  • Harangi Szabolcs egyetemi tanár
  • Karátson Dávid egyetemi tanár
  • Surján Péter egyetemi tanár
  • Horváth Gábor egyetemi tanár
  • Turányi Tamás egyetemi tanár
  • Szőnyi Tamás egyetemi tanár
  • Keleti Tamás egyetemi tanár
 • A doktori képzésben résztvevő hallgatók képviselője: Árvai Anett doktorandusz
 • Külső tagok:
  • Soós Tibor intézetigazgató (MTA TTK Szerves Kémiai Intézet)
  • Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, osztályvezető (BMGE, MTA Wigner FK RMI)
 • Tanácskozási joggal: Bíró Éva, a Tanács titkára
 • Póttagok:
  • Dobolyi Árpád egyetemi tanár
  • Kürti Jenő egyetemi tanár,
  • Zentai László egyetemi tanár
  • Perczel András egyetemi tanár, 
  • Borsodi Andrea egyetemi docens
  • Karátson János egyetemi tanár

2022. augusztus 31-ig


Kari Habilitációs Bizottság

Elnök: Túri László dékánhelyettes

Tagjai:

 • SZHB elnökei:
  • Nyitray László egyetemi tanár,
  • Csabai István egyetemi tanár
  • Pálfy József egyetemi tanár
  • Turányi Tamás egyetemi tanár
  • Herczeg Gábor egyetemi tanár
  • Buczolich Zoltán egyetemi tanár
 • KHB előző elnöke: Sziklai Péter egyetemi tanár
 • 6 fő külső szakember:
  • Vértessy Beáta tudományos tanácsadó,
  • Takács Gábor tudományos tanácsadó,
  • Lóczy Dénes egyetemi tanár,
  • Jancsó Gábor kutató professor emeritus
  • Ács Éva tudományos tanácsadó
  • Rásonyi Miklós 
 • Titkár: Bíró Éva

2022. augusztus 31-ig


Tudományos Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • Csabai István egyetemi tanár,
 • Pálfy József egyetemi tanár,
 • Császár Attila egyetemi tanár
 • Jordán Tibor egyetemi tanár

2022. augusztus 31-ig


Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság

Tagjai:

 1. Kacskovics Imre                    
 2. Kovács Mihály                  
 3. Török János                      
 4. Meszéna Géza
 5. Katz Sándor
 6. Pálfy József
 7. Petrovay Kristóf
 8. Császár Attila
 9. Mészáros Róbert
 10. Sziklai Péter - helyette: Szőnyi Tamás (2020. július 31-ig)
 11. Keleti Tamás             

2022. augusztus 31-ig


Fegyelmi Testület

Elnök:  Karátson Dávid egyetemi tanár

Elnökhelyettes:

Tagjai:

 • 10 oktató:
  • Csótó Attila (Fizikai Intézet) 
  • Révész Ádám (Fizikai Intézet) 
  • Karátson Dávid (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
  • Telbisz Tamás (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
  • Pfeil Tamás (Matematika Intézet) 
  • Tóth Árpád (Matematikai Intézet) 
  • Süvegh Károly (Kémiai Intézet) 
  • Szabó Dénes (Kémiai Intézet)
  • Kalapos Tibor (Biológiai Intézet)
  • Lőw Péter (Biológiai Intézet) 
 • Hallgatók:
  • Lekics László 
  • Gugyerás Ádám (biológia, környezettan) 
  • Gyulai Márton (fizika)
  • Józsa Kornél (tanárképzési) 
  • Juhász Szabolcs (matematika) 
  • Kovács Zoltán (fizika) 
  • Lőrincz Péter (tanárképzési) 
  • Somodi Csenge (biológia, környezettudományi) 
  • Szandi Nándor (matematika) - 
  • Ungi Balázs (kémia) -

 2023. december 31-ig


Kari Könyvtári Bizottság

Elnök: Dr. Túri László dékánhelyettes 

Tagjai:

 • Szabó Noémi könyvtárvezető,
 • Fodor Ferenc,
 • Horváth Gábor
 • Izsák Éva
 • Szalai István
 • Tarcsay Zsigmond
 • hallgatói tag: Deák Péter

2022. augusztus 31-ig


Kari Választási Bizottság

A bizottság elnöke: Győri Róbert

A bizottság elnökhelyettese: Tóth Gergely

Tagjai:

 • Herczeg Gábor (Biológiai Intézet)

 • Vattay Gábor (Fizikai Intézet)

 • Győri Róbert (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

 • Tóth Gergely (Kémiai Intézet)

 • Pfeil Tamás (Matematikai Intézet)

 • Földes Szilvia (egyéb szervezeti egységek)


Kari Etikai Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor (Biológiai Intézet)

 • Tagjai:
  • Bántay Péter (Fizikai Intézet),
  • Szalai Zoltán (Földrajz-és Földtudományi Intézet)
 • Póttagok:
  • Salma Imre (Kémiai Intézet),
  • Terpai Tamás (Matematikai Intézet)
 • Delegált tagok: 
  • Somodi Csenge (HÖK) hallgatói tag,
  • Árvai Anett (DÖK) hallgatói póttag
 • Zavaczki Csilla (Közalkalmazotti tanács által delegált tag)
 • Kochis Andrea (Közalkalmazotti tanács által delegált póttag)

 2022. augusztus 31-ig


Honorácior Bizottság

Elnök: Horváth Erzsébet (dékánhelyettes)

 • Tagjai:a Tanulmányi és Oktatási Bizottság oktatói tagjai, valamint a HÖK által delegált 1 hallgató: Darányi Éva

 2022. augusztus 31-ig


Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Nyitray László egyetemi tanár

Tagok:

 • Vellai Tibor egyetemi tanár,
 • Herczeg Gábor egyetemi tanár,
 • Bajtay Zsuzsa egyetemi tanár,
 • Báldi András főigazgató (MTA ÖK),
 • Janda Tibor osztályvezető (MTA ATK)

Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök:  Csabai István egyetemi tanár

Tagok:

 • Kürti Jenő egyetemi tanár,
 • Gubicza Jenő egyetemi tanár,
 • Papp Gábor egyetemi tanár,
 • Smeller László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem),
 • Takács Gábor tudományos tanácsadó, BME Fizikai Intézet

Földrajz/Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Pálfy József egyetemi tanár

Tagok:

 • Bartholy Judit egyetemi tanár,
 • Karátson Dávid egyetemi tanár,
 • Ősi Attila egyetemi tanár,
 • Kocsi Károly egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
 • Lóczy Dénes egyetemi tanárt (Pécsi Tudományegyetem, Magyar Természettudományi Múzeum

Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Turányi Tamás egyetemi tanár

Tagok:

 • Pasinszki Tibor egyetemi tanár,
 • Csámpai Antal egyetemi tanár,
 • Salma Imre egyetemi tanár,
 • Huszthy Péter egyetemi tanár (BME),
 • Jancsó Gábor kutató professor emeritus (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)

Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Buczolich Zoltán egyetemi tanár

Tagok:

 • Jordán Tibor egyetemi tanár
 • Karátson János egyetemi tanár
 • Kiss Emil egyetemi tanár,
 • Rásonyi Miklós kutatóprofesszor, MTA Rényi Alfréd Matematikai 
 • Rónyai Lajos kutatóprofesszor, MTA SZTAKI

Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor egyetemi tanár

Delegáltak:

 • Homonnay Zoltán (egyetemi tanár), Kémiai Intézet
 • Horváth Gábor (egyetemi tanár), Fizikai Intézet
 • Kovács M. Gábor (egyetemi tanár), Biológiai Intézet
 • Weiszburg Tamás (habilitált egyetemi docens), Földrajz- és Földtudományi Intézet

Külsős tagok:

 • Farsang Andrea (egyetemi tanár), Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék,
 • Magura Tibor (egyetemi tanár). Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék

Dékáni Tanács

Tagok:

 • Kacskovics Imre (Dékán)
 • Túri László (Dékánhelyettes)
 • Vattay Gábor (Dékánhelyettes)
 • Horváth Erzsébet (Dékánhelyettes)
 • Miklósi Ádám (Biológia Intézet)
 • Simon Péter (Matematika Intézet)
 • Harangi Szabolcs (F.F.Intézet)
 • Szalai István (Kémia Intézet)
 • Frei Zsolt (Fizikai Intézet)
 • Keszei Ernő (Kari Professzori Tanács elnök)
 • Lekics László (HÖK elnök)
 • Hegedűs Dávid (DÖK elnök)
 • Pálfia Zsolt (reprezentatív szakszervezet képviselő)