Kari bizottságok

A Kar állandó bizottságai

A Kar állandó bizottságai

Ügyrendi Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor

Tagjai:

 • oktató-kutató: Zábrádi Gergely
 • 1 hallgató: Novák Zsófia

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:                   

 • Kovács Mihály                                     
 • Kovács Tamás György
 • Frei Zsolt
 • Pálfy József
 • Timár Gábor
 • Császár Attila
 • Mészáros Róbert
 • Keleti Tamás 
 • Sziklai Péter
 • Herczeg Gábor         

A bizottság megbízatásának lejárata: 2024. július 31.


Költségvetési Bizottság

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • Miklósi Ádám 
 • Katz Sándor 
 • Harangi Szabolcs
 • Szalai István 
 • Simon Péter 
 • 1 hallgató: Míg András

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Tanulmányi és Oktatási Bizottság

Elnök: Müller Viktor oktatási dékánhelyettes

Oktatók tagok:

 • Makk Judit
 • Derényi Imre 
 • Jakobi Ákos
 • Sztanó Orsolya
 • Varga Imre
 • Halasi Zoltán

Hallgatók:

 • Gombás András
 • Laurán Borbála
 • Müllner Tamás
 • Nagy Bernadette

Tanácskozási jogú tagok:

 • Angyal Zsuzsanna, a Környezettudományi Centrum képviselője.
 • A HÖK által jelölt tanácskozási jogú hallgatói tag Vágó Sándor.

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Jegyzetbizottság

Elnök: Müller Viktor oktatási dékánhelyettes

Tagjai:

 • Zsákay Annamária
 • Bene Gyula
 • Munkácsy Béla
 • Mohr Emőke
 • Zsélyné Újvári Mária
 • Arató Miklós

Hallgatók:

 • Juhász Anna Tímea
 • Gombás András
 • Glück Krisztina
 • Koller László Olivér
 • Míg András

Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna, a Környezettudományi Centrum képviselője.

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Müller Viktor oktatási dékánhelyettes

Tagjai:

 • Rudnóy Szabolcs,
 • Derényi Imre
 • Mészáros Róbert
 • Jakobi Ákos
 • Tóth Gergely
 • Grolmusz Vince
 • Angyal Zsuzsanna

Hallgatók:

 • Mig András
 • Novák Zsófia 
 • Gombás András

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Természettudományi Doktori Tanács

Elnök: Túri László, dékánhelyettes

Tagjai:

Doktori iskolák vezetői:

 • Nyitray László egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola)
 • Gubicza Jenő egyetemi tanár (Fizika Doktori Iskola)
 • Bartholy Judit egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola)
 • Császár Attila egyetemi tanár (Hevesy György Kémia Doktori Iskola)
 • Turányi Tamás egyetemi tanár (Környezettudományi Doktori Iskola)
 • Jordán Tibor egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola)

Doktori iskolánként két törzstag:

 • Dobolyi Árpád egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola)
 • Török János egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola)
 • Groma István egyetemi tanár (Fizika Doktori Iskola)
 • Petrovay Kristóf egyetemi tanár (Fizika Doktori Iskola)
 • Karátson Dávid egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola)
 • Pálfy József egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola)
 • Surján Péter egyetemi tanár (Kémia Doktori Iskola)
 • Novák Zoltán egyetemi tanár (Kémia Doktori Iskola)
 • Horváth Ákos habilitált egyetemi docens (Környezettudományi Doktori Iskola)
 • Tóth Erika habilitált egyetemi docens (Környezettudományi Doktori Iskola)
 • Szőnyi Tamás egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola)
 • Karátson János egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola

A doktori képzésben résztvevő hallgatók képviselője: Csomos Attila doktorandusz

Külső tagok:

 • Soós Tibor intézetigazgató (MTA TTK Szerves Kémiai Intézet)
 • Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, osztályvezető (BMGE, MTA Wigner FK RMI)

Tanácskozási joggal:

 • Jordán Tibor egyetemi tanár (EDT, Kari Tanácsban a doktori iskolákat képviselő tag)
 • Mercz Éva (TDT titkára)

Póttagok:

 • Kovács Mihály egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola)
 • Nguyen Quang Chinh (Fizika Doktori Iskola)
 • Timár Gábor egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola)
 • Salma Imre egyetemi tanár (Kémia Doktori Iskola)
 • Szalai Zoltán habilitált egyetemi docens (Környezettudományi Doktori Iskola)
 • Keleti Tamás egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola)

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Kari Habilitációs Bizottság

Elnök: Túri László dékánhelyettes

Tagjai a Szakterületi Habilitációs Bizottságok elnökei:

 • Vellai Tibor egyetemi tanár (biológiai szakterület)
 • Papp Gábor egyetemi tanár (fizikai szakterület)
 • Fodor László egyetemi tanár (földtudományi szakterület)
 • Turányi Tamás egyetemi tanár (kémiai szakterület)
 • Kovács M. Gábor egyetemi tanár (környezettudományi szakterület)
 • Buczolich Zoltán egyetemi tanár (matematikai szakterület)

KHB előző elnöke: Sziklai Péter egyetemi tanár

Szakterületenként egy külsős tag:

 • Vértessy Beáta kutatóprofesszor BME ABÉT (biológiai szakterület)
 • Takács Gábor tudományos tanácsadó BME (fizikai szakterület)
 • Lóczy Dénes egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem (földtudományi szakterület)
 • Simonné Dr. Sarkadi Lívia MATE (kémiai szakterület)
 • Farsang Andrea egyetemi tanár SZTE (környezettudományi szakterület)
 • G. Horváth Ákos egyetemi tanár (matematikai szakterület, BME)

Titkár: Mercz Éva

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Kari Könyvtári Bizottság

Elnök: Dr. Túri László dékánhelyettes 

Tagjai:

 • Szabó Noémi könyvtárvezető,
 • Fodor Ferenc,
 • Horváth Gábor
 • Mohr Emőke
 • Szalai István
 • Tarcsay Zsigmond

Hallgatói tag: Gombás András

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Honorácior Bizottság

Elnök: Müller Viktor (dékánhelyettes)

Tagjai: a Tanulmányi és Oktatási Bizottság oktatói tagjai, valamint a HÖK által delegált 1 hallgató: Oelberg-Pánczél Emese

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Kari Etikai Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor (Biológiai Intézet)

Tagjai:

 • Bántay Péter (Fizikai Intézet),
 • Szalai Zoltán (Földrajz-és Földtudományi Intézet)

Póttagok:

 • Salma Imre (Kémiai Intézet),
 • Terpai Tamás (Matematikai Intézet)

Hallgató tag: Mig András

Hallgató póttag: Gombás András

Közalkalmazotti tanács által delegált tag:

 • Zavaczki Csilla
 • Kochis Andrea

Hallgatói Fegyelmi Testület

Tagjai:

10 oktató tag:

 • Csótó Attila (Fizikai Intézet) 
 • Révész Ádám (Fizikai Intézet) 
 • Karátson Dávid (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
 • Telbisz Tamás (Földrajz- és Földtudományi Intézet) 
 • Pfeil Tamás (Matematika Intézet) 
 • Tóth Árpád (Matematikai Intézet) 
 • Süvegh Károly (Kémiai Intézet) 
 • Zsély István (Kémiai Intézet)
 • Kalapos Tibor (Biológiai Intézet)
 • Lőw Péter (Biológiai Intézet) 

10 hallgatói tag:

 • Gombás András
 • Glück Krisztina
 • Koller László Olivér
 • Mig András
 • Pádár Kitti
 • Tóth Katalin Zsófia 
 • Magassy Ádám Gergely
 • Novák Zsófia
 • Kurucz Tamás Márk
 • Horváth Orsolya Melinda

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Vellai Tibor egyetemi tanár

Tagok:

 • Nyitray László egyetemi tanár
 • Herczeg Gábor egyetemi tanár
 • Józsi Mihály egyetemi tanár
 • Báldi András főigazgató (MTA ÖK)
 • Janda Tibor osztályvezető (MTA ATK)

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Papp Gábor egyetemi tanár

Tagok:

 • Csabai István egyetemi tanár
 • Gubicza Jenő egyetemi tanár
 • Palla Gergely egyetemi tanár
 • Smeller László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem)
 • Takács Gábor tudományos tanácsadó, BME Fizikai Intézet

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Fodor László

Tagok:

 • Karátson Dávid
 • Mádlné Szőnyi Judit
 • Győri Róbert
 • Lóczy Dénes
 • Demény Attila

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Turányi Tamás egyetemi tanár

Tagok:

 • Huszthy Péter
 • Simonné Dr. Sarkadi Lívia
 • Bodor, Andrea
 • Csámpai Antal
 • Salma Imre

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Buczolich Zoltán egyetemi tanár

Tagok:

 • G. Horváth Ákos
 • Jordán Tibor
 • Karátson János
 • Kiss Emil
 • Simonyi Gábor

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Kovács M. Gábor egyetemi tanár

Tagok:

 • Farsang Andrea
 • Homonnay Zoltán
 • Horváth Gábor
 • Magura Tibor
 • Telbisz Tamás

A bizottság megbízatásának lejárata: 2025. augusztus 31.


Dékáni Tanács

Tagok:

 • Kacskovics Imre (Dékán)
 • Túri László (Dékánhelyettes)
 • Müller Viktor (Dékánhelyettes)
 • Miklósi Ádám (Biológia Intézet igazgató)
 • Simon Péter (Matematika Intézet igazgató)
 • Harangi Szabolcs (Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgató)
 • Szalai István (Kémia Intézet igazgató)
 • Katz Sándor (Fizikai és Csillagászati Intézet igazgató)
 • Magyari Enikő (Kari Professzori Tanács elnök)
 • Mig András (HÖK elnök)
 • Csomos Attila (DÖK elnök)
 • Homonnay Zoltán (FDSZ-ELTE TTK kari szakszervezeti képviselő)
 • Varróné dr. Boros Melinda (a Kari Tanács titkára)

A Dékáni Tanács állandó meghívott tagjai:

 • Csanád Máté, a Környezettudományi Centrum igazgatója
 • Frei Zsolt, az Űrcentrum igazgatója
 • Nagy Zsolt, az ELTE TTK Gazdasági Hivatal vezetője

Tudományos Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • Csabai István egyetemi tanár,
 • Pálfy József egyetemi tanár,
 • Császár Attila egyetemi tanár
 • Jordán Tibor egyetemi tanár

 


Érdekegyeztető Tanács

Elnök: Kacskovics Imre dékán

Tagjai:

 • 2 fő Kari Tanács tag: Dr. Kovács M. Gábor, Zavaczki Csilla
 • 2 fő a reprezentatív szervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor
 • 1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Ruff Mariann

 


Kari Választási Bizottság

A bizottság elnöke: Groma István

A bizottság elnökhelyettese: Győri Róbert

Tagjai:

 • Solti Ádám (Biológiai Intézet)

 • Groma István (Fizikai Intézet)

 • Győri Róbert (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

 • Tóth Gergely (Kémiai Intézet)

 • Pfeil Tamás (Matematikai Intézet)

 • Szabó Noémi (egyéb szervezeti egységek)