MOL Professzúra

MOL Professzúra

2018.05.23.
MOL Professzúra
A MOL Nyrt. és az ELTE közötti együttműködési megállapodás keretében 2006-ban a MOL Nyrt. Vállalati Professzori Státuszt létesített az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán.

A Vállalati Professzori Státusz révén a MOL Nyrt. Haas János kutatóprofesszort, a földtudomány doktorát és az általa irányított MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoportot támogatja. A támogatás keretében a kutatóprofesszor és az általa irányított kutatócsoport szorosan együttműködik a vállalattal a geológiai és a geofizikai kutatás valamint a szakemberképzés és továbbképzés területén.

 

A támogatás keretében folyó tudományos kutatás legfontosabb szakterületei:

- regionális földtan és rétegtan, különös tekintettel a Pannon-medence aljzatának geológiai térképezésére és képződményeinek vizsgálatára;

- szerkezetföldtani kutatások a Pannon-medence területén és az azt körülvevő hegységvonulatokban

- a Pannon-medence geotermikus viszonyainak kutatása

- mezozoos karbonátos képződmények szedimentológiai és diagenezis vizsgálata;

- távérzékelési és földi közös jelfeldolgozási módszerek fejlesztése;

 

Az egyetemi oktatás, szakemberképzés és továbbképzés legfontosabb feladatai:

- Az egyetemi hallgatók célirányos képzésének egyik leghatékonyabb eszközévé az utóbbi években az AAPG Student Chapterek működése vált. A kutatócsoport vezetője az Eötvös Egyetem Student Chapterének oktató támogatója.

- A kutatócsoport tagjai az egyetemi hallgatók számára számos, a szénhidrogén-kutatás szempontjából is nagy jelentőséggel bíró kurzust kínálnak az általunk művelt főbb irányvonalak, a regionális földtan, a karbonát-szedimentológia és diagenezis, valamint a szerkezetföldtan területein.

- A regionális földtan területén a hazai területre vonatkozó ismeretek átadása mellett, a kutatócsoport tagjai a távolabbi régiók geológiájának oktatásában is részt vesznek.

- A karbonát-szedimentológia területén a speciális kollégiumként felvehető karbonátos szekvenciák és ciklusok kollégium, valamint a jelenkori és múltbeli karbonátos üledékes rendszerek bemutatása kiemelt jelentőségű a szénhidrogén-kutatási feladatokra történő felkészítés szempontjából.

- A szerkezetföldtanon belül különös súlyt helyezünk a szeizmikus értelmező software-ek használatára és a szerkezeti értelmezések tanítására.

- A kutatócsoport tagjai szeizmikus szelvények szerkezeti és szénhidrogén-földtani elemzését ötvöző továbbá a szénhidrogén-kutatási kapcsolatú karbonát-szedimentológiai szakdolgozatokat, illetve doktori kutatásokat irányítanak.

- Igény szerint, speciális kurzusokkal és konzultációkkal segítik a MOL szakemberek továbbképzését elsősorban a szerkezetföldtan és a szedimentológia területén

CSATOLMÁNY: 

 Haas János professzor munkássága