MTMT

MTMT

MTMT
Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa.

Az ELTE dolgozóinak MTMT-vel kapcsolatos kötelezettségeit a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás és az ahhoz kiadott Tájékoztató segédlet tartalmazza. Az ELTE oktatói és hallgatói az MTMT oldalán önállóan regisztrálhatnak a rendszerbe, a feltöltéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kéréseikkel és kérdéseikkel az intézeti adminisztrátorokat kereshetik:

Szervezeti egység Név E-mail Telefon / ELTE-mellék
Kari MTMT koordináció Csámer Iván
informatikus könyvtáros
mtmt@ttk.elte.hu 8031
TTK Fizikai Intézet Solti Rebeka
informatikus könyvtáros
mtmt@ttk.elte.hu 8562
TTK Kémiai Intézet

Lövei Anett
informatikus könyvtáros

mtmt@ttk.elte.hu 6131
TTK Matematikai Intézet

Szabó Regina

könyvtári asszisztens

mtmt@ttk.elte.hu 8562
TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet

Csámer Iván
informatikus könyvtáros

mtmt@ttk.elte.hu 8031
TTK Biológiai Intézet

Szabó Regina

könyvtári asszisztens

mtmt@ttk.elte.hu 8562

ÚJDONSÁGOK!

Nyilvános felület: szerzői profil, értékelő táblázatok

A február végén élesített keresési felületen keresztül érhető el a nyilvános felületen a szerzők új adatlapja. (Főoldal: hírek melletti kereső, ahol a folyóirat címre, ISSN-re vagy szerzőre lehet keresést indítani.) A korábbi nyilvános profil a szokásos módon továbbra is elérhető, ehhez képest az alábbi új infókat tartalmazza ez a felület:

 • „Tudományterület” mező: A szerző adatapjáról megjelenítésre kerül a „Tudományosztályozás – MTA”mező értéke, amennyiben beállításra került.
 • „Tudományos fokozatok”: A szerző adatapjáról megjelenítésre kerül a „Fokozatok” mező értéke, amennyiben beállításra került.
 • „H-index” + „Független H-index”: MTMT-ben szereplő adatok alapján számított H-indexe a szerzőnek.
 • „Független idézés”: MTMT-ben szereplő adatok alapján.
 • „Szakterületi táblázat”: A szerző adatlapjáról megjelenítésre kerül a beállított szakterületi táblázat neve.
Az új szerzői felület legfontosabb elemei az értékelő táblázatok: egy gombnyomással megjeleníthető a szerző MTMT összefoglaló táblázata, illetve, ha be van állítva, akkor a szakterületi táblázata is. A táblázatok nyomtathatók és Excelbe exportálhatók.
Az új oldal úgy lett kialakítva, hogy a szerzői adatlapokra és táblázatokra mutató url-ek globálisan működjenek, így azok mással megosztva, az oldalra kívülről érkezve is a megfelelő tartalmat mutatják.

Az innen elérhető szakterületi táblázatok az osztályok által meghatározott legfrissebb, hatályban lévő előírás szerinti adatokat mutatják.

Fontos, hogy a nyilvános felületen (GUI2) elérhető táblázatok elavultak, nincsenek karbantartva, használják a honlapon elérhető táblázatokat. (Ugyanez igaz a rendszerbe belépve generált értékelő táblázatokra is!)

részletesebb útmutató segít eligazodni a táblázatok használatában, értelmezésében!


Fontos változás, hogy 2024. január 1-től az MTMT összefoglaló táblázatban a "Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok"-ban 2024-ben megjelent cikkek nem számolhatók el tudományos cikként, ezek a "További közlemények" sorba kerülnek. A szakterületi táblázatokban ezen közlemények a "Nem számolt közlemények" pont alatt érhetők el.

„A norvég folyóiratok kivételét az értékelésből csak az MTA eljárásoknál, pályázatoknál érvényesíthetjük, így a jelleg, besorolás nem lett megváltoztatva az egyes érintett cikkeknél. Az érintett cikkeket így csak az értékelő táblázatok számolásakor, és az MTA pályázatok felé nyújtott kimutatások esetén nem vesszük figyelembe. Így a cikkek besorolása, jellege változatlan maradt, az egyes intézmények eldönthetik, hogy saját szempontjaik szerint értékelik ezeket a cikkeket, vagy elfogadják az MTMT/MTA értékelését a JÓ táblázatok használatával.”


Doktori minimum követelmények táblázatok (MTA III. és VII. osztály)

Újabb két MTA osztály tette közzé a doktori minimum követelményeket tartalmazó táblázatot. Ezek mostantól elérhetők a Support portálon. A minimum követelmények táblázataihoz készített útmutató is aktualizálásra került.

VII. osztály - átdolgozott szakterületi táblázat

A VII. Kémiai Tudományok Osztály minimum követelmény táblázatának bevezetésével az Osztály szakterületi táblázata is változik (az Osztály a szakterületi táblázatot hozzá igazította a minimum követelményekhez). Ez részben érinti a közleményeket is: néhány eddig el nem számolt cikk ezután bekerül a táblázatba, de jelentősebb változás az idézők számításánál van: ezentúl csak a WoS azonosítóval rendelkező idézők számolhatók el.

A változások rövid összefoglalása. A Support portálon és a honlapon (új felületen) megjeleníthető táblázatok mostantól már így számolnak.


Absztraktkötetek kezelésének változása 2024-től

Ha csak absztraktok vannak egy konferenciakötetben, akkor csak „Egyéb konferenciakötet” besorolást kaphat, akkor is, ha rendelkezik ISBN-el és/vagy DOI-val. (Visszamenőleg nem érvényesítik ezt a szabályt.)

Indoklás: Egyre több absztraktkötet kap ISBN-t/DOI-t a jobb besorolás érdekében, illetve egyre több absztrakt jelenik meg ezáltal könyvrészletként elszámolva. Az absztraktoknak a komolyabb bírálatokban nincs értéke; a csak absztraktokat tartalmazó kötetekben, füzetekben megjelent absztraktok könyvrészletként való kezelése nem jó gyakorlat.


Egy szerzős tanulmánykötetek kezelésének változása (MTA I. és II. osztály)

 • Egyszerzős tanulmányköteten a szerzőt szerkesztőként lehet csak feltüntetni.
 • Az adott szerző egyetlen szerkesztő a köteten!
 • A szakterületi táblázatok (I. irodalomtudomány, II. oszt.) átalakításra kerülnek úgy, hogy az egyszerzős tanulmánykötetek is szerepeljenek a megfelelő sorban (annak ellenére, hogy a szerző a köteten csak szerkesztő) az alábbi feltételek teljesülése esetén:
  • a szerző minden teljes tudományos fejezeten szerzőként szerepel
  • előszó, bibliográfia lehet más szerzőé, de az elősző nem lehet szaktanulmány
  • mindenütt egyedüli szerző
  • a kötetnek van külső azonosítója, ahol a teljes dokumentum ellenőrizhető (pl.: repozitóriumi elérés)

Az ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy a kötet csak egyszerzős. Nem lehet konferencia csatolva és minimum két fejezetnek lennie kell. A szerző fejezetei csak szaktanulmány, esszé vagy utánközlés lehetnek. Amennyiben az derül ki, hogy létezik más szerző által írt fejezet (szaktanulmány, könyvfejezet), akkor azokból legalább egyet rögzíteni kell, hogy a kötet ne kerüljön az „egyszerzős tanulmánykötet” sorba.


Regisztráció

Korábban más adatbázishoz kiosztott, MTMT által átvett regisztrációk:

 1. a köztestületi tagsággal a KPA adatbázishoz,
 2. az akadémiai tagsággal a TPA adatbázishoz.

Ilyen esetben a korábban kiosztott azonosítójával és jelszavával tud belépni az MTMT-be. Amennyiben köztestületi és/vagy akadémiai tag, és nem ismeri a belépési adatait, kérjen segítséget a táblázatban (EKSZ portál/MTMT nyitóoldal) megadott támogató kollégáktól.

MTA által regisztrált szerzők:

Aki akadémiai intézmények munkájában, kutatásaiban, pályázataiban vett részt, nagy valószínűséggel korábban már regisztrálva lett. Ha nem ismeri a belépési adatait, kérjen segítséget a táblázatban (EKSZ portál/MTMT nyitóoldal) megadott támogató kollégáktól.

A regisztráció módjai:

 1. az MTMT oldaláról (www.mtmt.hu),
 2. a táblázatban (EKSZ portál/MTMT nyitóoldal) megadott támogató kollégák segítségével közvetlenül.

A regisztráció során kérjük a szerzőt, hogy az ELTE-n belül a pontos (a rendszerben szereplő hierarchia legalsó szintjén álló) szervezeti egységet adja meg, például a tanszéket. Doktoranduszoknak a doktori iskolát, hallgatóknak a karon belüli „Hallgató” megnevezést kell kiválasztaniuk.


Szerzői feladatok

Adatok pontos megadása
Az adatok – például oldalszám, adatbázis azonosítók – pontos megadásának a közlemények bírálatában és a társszerzők által már bevitt közlemények felismerésében kiemelt jelentősége van. Bővebben l. Feltöltés az MTMT-be.

A közlemények osztályzása
A bírálatokban szerepe van a közlemények jellegének, típusának és besorolásának. A megfelelő beállításhoz segítséget a Jelleg, típus, besorolás v4.3 (2018.09.18.) útmutatóban talál.

Közlemény intézményhez kapcsolása
Közleményenként meg kell határozni, mely intézményhez tartozik a publikáció.

Táblázatválasztás
A szerzői adatlapon a Saját adatok szerkesztése opciót választva megnyíilik a szeméyes adatlap. Ezen a "Szakterületi összesítés" lehetőségnél beállítható, melyik MTA Osztály szabályai szerint számolja, csoportosítsa a feltöltött közleményeket az MTMT. 

Táblázatok ellenőrzése
A szerző a bírálati szempontok érvényesülését az MTMT által automatikusan generált, a feltöltött és jóváhagyott publikációk alapján számoló statisztikákban és listákban ellenőrizheti. Az általános statisztika a "Statisztikák" menüpont alatt, az összefoglaló és akadémiai táblázatok a Riportok és sablonok / Sablonok alatt érhetők el.


Feltöltés

Az MTMT adatbázisba a tudományos művek adatainak feltöltéséért, naprakész nyilvántartásáért, és az adatok hitelességéért a művek szerzője a felelős, abban az esetben is, ha nem személyesen végzi az adatfeltöltést.

Az adatok megfelelő feltöltését a vonatkozó 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás 7. §-a szabályozza.

Ahhoz, hogy az MTMT-ben rögzített közlemények a bírálók, a társszerzők és a nagyközönség számára is teljesek és jóváhagyhatók legyenek, fontos betartani az alábbi sorrendet:

 1. Az adatfeltöltés teljes megkezdése előtt, ill. legalább néhány napnyi kihagyást követő folytatásakor a társszerzők által esetlegesen már felvitt közlemények magamhoz rendelése a saját ún. egységesített névalak hozzáadásával.
 2. A gyors és nagy mennyiségű adatátvétel, valamint a bírálatokban nélkülözhetetlen adatbázis azonosítók összegyűjtése érdekében importálás adatbázisokból.
 3. Kézi adatfelvitel. Ekkor különösen figyeljen a megfelelő jelleg, típus, besorolás beállítására.

Részleteket l. az alábbi dokumentumokban.
 

Feltöltési útmutatók

További útmutatók


Jóváhagyás

A közlemények MTMT-be betöltése és elmentése önmagában nem felel meg a feltöltési követelményeknek, ellenőrizhetővé és elbírálhatóvá csak akkor válnak, ha jóváhagyásuk is megtörtént.

A jóváhagyást a szerző, vagy felhatalmazásával adatkezelő vagy MTMT-adminisztrátor végezheti.

A jóváhagyás időigényes feladat, mert csak akkor sikeres, ha a kötelező adatok ki vannak töltve és a közleményt korábban már nem vitte fel valaki más, vagyis nem duplum. Egyes kötelező adatok megadása és bizonyos problémák megoldása csak MTMT-adminisztrátori segítséggel lehetséges.

A duplumok létrehozását két módon lehet kivédeni:

 1. A feltöltés előtt a "Társszerzők által felvitt lehetséges közleményeim" keresés lefuttatása.
 2. Kézi feltöltés helyett lehetőség szerint átvétel adatbázisokból, mert ilyenkor az automatikus duplumellenőrzés megvizsgálja a duplumszűrésben résztvevő adatmezőket, és azonnal kiderül, ha valami már benne van a rendszerben.

Minden dokumentumtípus esetében kötelezők az alábbi adatok:

 • jelleg,
 • besorolás,
 • szerző,
 • cím,
 • megjelenés éve,
 • nyelv.

A feltöltéskor előfordulhat, hogy a rendszerben még nem szereplő törzsadatra (folyóirat, kiadó, ország, város, nyelv) van szüksége a publikáció rögzítéséhez. Ekkor a törzsadat kiválasztó felületén az "Új" gomb megnyomásával veheti fel a hiányzókat az MTMT-be.

Bizonyos pályázatokhoz és bírálatokhoz szükséges teljessé tett és adminisztrátor által is ellenőrzött MTMT-s publikációs jegyzék. Kérjük, ilyen pályázat esetén a határidő előtt legalább 2 héttel keresse fel MTMT-adminisztrátorát.


Határidők

Amennyiben pályázat vagy belső szabályozás miatt szükséges Önnek a tudományos életmű MTMT-ben megjelentetése és/vagy annak nyomtatott változata, kérjük, az adminisztrátori közreműködést igénylő teendők miatt legalább néhány héttel a határidő előtt vegye fel a kapcsolatot egy MTMT adminisztrátorral, aki segíteni tud abban, hogy a feltöltött publikációk eljussanak a bírálathoz szükséges jóváhagyottsági állapothoz.

A feltöltést vagy a hivatalos adminisztrátori ellenőrzést szabályozó aktuális MTMT-s, vagy valamely pályázat, elszámolás miatti határidők a következők:

 • Doktori témavezetőknek és törzstagoknak 10 publikáció átemelése az MTMT-ből az Országos Doktori Tanács rendszerébe. Az MTMT1-ből importáláshoz készült segédanyag ide kattintva tölthető le.

A listát folyamatosan bővítjük, kérjük, ha tud ELTE-s oktatókat, kutatókat, hallgatókat is érintő további határidőkről, jelezze az mtmt@ttk.elte.hu címen.


ResearcherID és Publons

2019. április 15-től minden nyilvános ResearcherID profil automatikusan átkerült a Publons felületére. 

A szerzőknek ezzel kapcsolatban nincs teendőjük függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e már ResearcherID és/vagy Publons profillal. A Publons profilon egy új, javított környezetben követhetők nyomon a publikációk, a hivatkozások, menedzselhetők a Web of Science rekordok, valamint a tudománymetriai mutatók mellett a bírálói munka is nyilvántartható.

A 2017-ben megjelent 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről előírja négy adatbázis-azonosító regisztrálását, köztük a ResearcherID létrehozását, a publikációk szerzői azonosítókhoz rendelését.

E kötelezettség teljesítéséhez az alábbi linken elérhető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban elhelyezett frissített ResearcherID-hoz tartozó útmutató: http://hdl.handle.net/10831/42230


GYIK

 • Ki hagyja jóvá a felvitt tételeket?
  Az első a szerzői jóváhagyás szintje. A szerzői jóváhagyás megtétele jelzi az adminisztrátorok felé, hogy a helyesnek tartott adatok lettek rögzítve.
 • A tudománymetriai táblázat miért a nem lektoráltak vagy egyebek között jeleníti meg a lektorált szakcikkemet?
  Ebben az esetben a folyóirat lektoráltsága még nincs beállítva az MTMT-ben. Az alábbiak valamelyike alapján kell jelezni a fórumban vagy egy e-mailben a központi adminisztrációnak a lektoráltságot: a folyóiratot 1. WoS, SCOPUS, PubMed indexálja; 2. szerepel a SCImago adatbázisában, van SJR értéke; 3. szerepel az ERIH és/vagy ERIH Plus listában (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus); 4. szerepel a DOAJ listán; 5. az Ulrich' s és a folyóirat honlapja szerint lektorált és indexeli nagyobb adatbázis; 6. MTA osztálylistán: A, B, C vagy INT1, INT2, NAT kategóriás. 
  Amennyiben a folyóirat a fentiek egyikének sem felel meg, forduljon az MTA szakterületileg illetékes osztályához, bizottságához, s az ő pozitív elbírálásuk esetén megtörténik a beállítás. Szerkesztőségi igazolást jelenleg nem fogadnak el. 
 • Szakdolgozatot, TDK dolgozatot is fel kell vinni a rendszerbe?
  Igen, az „Egyéb” főtípuson belül a „Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat” besorolások szolgálnak erre. A jellege tudományos.
 • Hogyan rögzítsem az online formában megjelent publikációmat?
  Ugyanolyan besorolási típussal visszük fel, mint ha nyomtatott lenne, csak a „Digitális”-nál az "igen" rádiógombot állítjuk be. A jóváhagyáshoz szükséges az oldalszám helyett valamilyen azonosítót találni (javasoltam az url utolsó perjel utáni részét), majd azt beírni a „Közleményazonosító (ArtNo)” mezőbe.
 • Miért nem tudom szerkeszteni vagy törölni a publikációmat?
  Mert a társszerző a tulajdonosa, illetve törölni azt a közleményt sem lehet, amelyhez könyvfejezet vagy konferenciacikk tartozik, vagy túl van a 90 napos felviteli határidőn. A probléma megoldásában a kari MTMT támogató könyvtárosok tudnak segíteni: https://konyvtar.elte.hu/hu/mtmt.
 • Felölthetem-e a publikációm teljes szövegét?
  Nem, az MTMT-s leírásban csak a teljes szövegre mutató link helyezhető el. Az ELTE-n a 6/2012. (II. 23.) számú  rektori utasítás értelmében az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) intézményi repozitóriumba kell feltölteni a teljes szöveget. 
 • Az MTMT-be csak azt a publikációmat vihetem be, aminek szerzője vagy szerkesztője vagyok?
  Nem. Fordító, forráskiadás készítője, kollaborációs közreműködő, bibliográfia összeállító stb. közreműködői funkcióban is feltölthető publikáció, a További szerzőségek beállítási lehetőségének használatával.