Peter S. Freudenthal Alapítvány

Peter S. Freudenthal Alapítvány

2018.05.23.
Peter S. Freudenthal Alapítvány
A Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány létrejötte Dr. Rónay Máriához köthető, aki -  anyagfizikus, az ELTE TTK, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Columbia Egyetem, New York, alumnája.

Rónay Mária egyetlen fia, Peter S. Freudenthal elvesztését követően arra az elhatározásra jutott, hogy magánvagyonából olyan alapítványt hoz létre, amely a befektetett vagyon kamatát az ELTE TTK Immunológiai Tanszék egy vezető oktatójának támogatására fordítja (Peter S. Freudenthal Immunológiai Professzori Alapítvány), az angolszász egyetemeken meghonosodott “endowed professorship” mintájára. Az Alapítvány 2015-ben került bejegyzésre. A kedvezményezett kiválasztására az Alapítvány Kuratóriuma az Eseti Jelölő Bizottságának (Fésüs László akadémikus; Prof. Fritz Melchers Max-Planck Institute, Berlin, Németország; Surján Péter, MTA doktora, az ELTE TTK dékánja) javaslata alapján jogosult. A díjazott jogosult a Peter S. Freudenthal professzori cím használatára és havi rendszerességű díjazásra.

 Peter S. Freudenthal munkássága

Peter S. Freudenthal 14 évig tartó felsőfokú tanulmányait az Amerikai Egyesült Államok legjobb egyetemein végezte. Egyetemi diplomáját 1985-ben a molekuláris biofizika & molekuláris biokémia és molekuláris biológia szakokon a Yale Egyetemen szerezte meg, majd a Rockefeller Egyetem Immunológia és Sejtélettani Laboratóriumában végezte PhD tanulmányait. Témavezetője Ralph Steinman volt, egyike a 2011-ben orvos- és élettudományi Nobel Díjjal jutalmazott tudósoknak, aki a kitüntetést a dendritikus sejtek valamint az azok által az adaptív immunológiában játszott szerep felfedezéséért kapta. Peter S. Freudenthal kutatásai középpontjában a dendritikus sejtek, az antigén-bemutatás és az AIDS álltak. Ezt követően a Yale Orvostudományi Egyetemen az idegsebészetre és baleseti sebészetre koncentrált. Peter S. Freudenthal ezt követően az egészségügyi ellátó rendszer, majd a biotechnológiai befektetések elemzője lett. Itt szerzett tapasztalatai alapján egy innovatív céget alapított, amely nagy média figyelmet és jelentős kezdeti sikereket ért el, mígnem egy nagyobb cég kezére került. 2011-ben bekövetkezett haláláig egy kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó céget irányított.

Díjazottak

 

A Kuratórium 2015 nyarán, első alkalommal Kacskovics Imre (MTA doktora), tanszékvezető egyetemi tanárt találta érdemesnek e megtisztelő címre.

CSATOLMÁNY:   Kacskovics Imre egyetemi tanár