Doktori Iskoláink Nyílt Napja

Doktori Iskoláink Nyílt Napja
05/13

2021. május 13. 17:00 - 18:30

Online

05/13

2021. május 13. 17:00 - 18:30

Online


Az ELTE TTK doktori képzéseiről, a doktoranduszok kutatásokba való bekapcsolódás és az elhelyezkedési lehetőségekről is szó esik az első Doktori Nyílt Napon. A Kar Youtube csatornáján bemutatkozik az összes természettudományos doktori iskola.

Az ELTE Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. A Kar hat, nemzetközi szinten elismert doktori iskolát működtet, ahol jelenleg 555 fiatal kutató-jelölt dolgozik, akik közül 96 fő külföldi doktorandusz. Idén május 31-ig lehet jelentkezni a Biológia, a Fizikai, a Földtudományi, a Környezettudományi, a Matematika, vagy a Hevesy György Kémia Doktori Iskolába.

A Természettudományi Kar doktori iskoláiban felhalmozott szellemi tőke egyedülálló lehetőséget jelent a hallgatóink számára ismereteik bővítésére, egyéni erőforrásaik kiaknázására, ezáltal a tudásintenzív információs társadalom követelményeinek való megfelelésre. A Karon hat doktori iskola működik, amelyen belül számos doktori program várja a jelentkezőket.  A régi típusú doktori képzés 3 éves képzési idejű, 2016. szeptemberétől már csak az új, 4 éves doktori képzésre lehet felvételt nyerni.

Jelentkezési határidő a doktori képzésre az ELTE Természettudományi Karán: 2021. május 31.

IZGALMAS KUTATÁSOK, EGYEDÜLÁLLÓ KARRIER LEHETŐSÉGEK

Jelenlegi oktatóink között számos Széchenyi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. Doktori iskoláinkban számos tehetséges hallgató tanul és kutat, akik közül sokan kiemelkedő karriert futottak be. Számos egykori PhD hallgatónk mára például LendületERC pályázatot vezet. Az alábbiakban most bemutatunk néhány kiemelkedő kutatót, akik az ELTE Természettudományi Karán szerezték meg PhD fokozatukat.

A Doktori Nyílt Nap Programja

  • 17:00-17:10 Dr. Túri László, egyetemi tanár (ELTE TTK, tudományos és nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes): Általános információk a TTK doktori iskoláiról.
  • 17:10-17:20 Buvári Zsuzsa (ELTE TTK, Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja). A felvételivel kapcsolatos technikai információk.
  • 17:20-17:30 Dr. Vellai Tibor, egyetemi tanár (ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola, iskolavezető helyettes): Biológiai tudományok frontvonalai - doktori képzés, fokozatszerzés, posztdoktori élet.
  • 17:30-17:40 Dr. Gubicza Jenő, egyetemi tanár (ELTE TTK, Fizika Doktori Iskola, iskolavezető): Bemutatkozik a Fizika Doktori Iskola.
  • 17:40-17:50 Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár (ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola, iskolavezető): A Földtudományi Doktori Iskola bemutatása.
  • 17:50-18:00 Dr. Császár Attila, egyetemi tanár (ELTE TTK, Hevesy György Kémia Doktori Iskola, iskolavezető): A Hevesy György Kémia Doktori Iskola bemutatása.
  • 18:00-18:10 Lange Thomas Pieter (ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, doktori hallgató): A Környezettudományi Doktori Iskola bemutatása.
  • 18:10-18:20 Jordán Tibor, egyetemi tanár (ELTE TTK, Matematika Doktori Iskola, iskolavezető): Bemutatkozik a Matematika Doktori Iskola.
  • 18:20-18:30 Szigeti Balázs Endre (ELTE TTK DÖK, elnök): A Doktoranduszi Önkormányzat működéséről.
  • 18:30-19:00 Kötetlen kérdés-felelek jelenlegi doktorandusz hallgatókkal.

A programot az ELTE TTK Youtube csatornáján is követheti, ahol a chat felületen is felteheti a felmerülő kérdéseket is, amelyet vendégeink az adásban meg is válaszolnak.

Kooperatív Doktori Program 

Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. 

A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását. Tavaly az ELTE-ről a legtöbb nyertes a Természettudományi Kar doktori iskoláihoz köthető.


Facebook esemény