Felvételizőknek

Felvételi

Felvételi
Kedves Felvételiző! Üdvözlünk az ELTE TTK Felvételi oldalán, amely azért jött létre, hogy a felvételi eljárás során felmerülő kérdésekben segítséget nyújtson számodra.

Élen a rangsorokban: az ELTE a nemzetközi és a hazai felsőoktatási rangsorokban általában a legmagasabban rangsorolt magyar intézmények egyike. Minden évben ide jelentkezik a legtöbb diák Magyarországon. A legjobb eredményekkel rendelkező diákok közül a legtöbben az ELTE-t választják

Az ELTE TTK Magyarország legjobb természettudományi kara, amely a HVG rangsora szerint az ország összes kara közül az ELTE bölcsészkara után a második legjobb egyetemi kar. A TTK képzései számos izgalmas területet vizsgálnak és számtalan karrierlehetőséget nyitnak meg, erről bővebben szól videósorozatunk.

Egyetemünkön működő egyedülálló, középiskolások számára elérhető tehetséggondozási programokról, ingyenes előadássorozatokról, rendhagyó pályaválasztási rendezvényekről és az érettségire felkészítő tanfolyamokról ide kattintva érhető el részletesebb információ.

Az ELTE TTK-n felhalmozott szellemi tőke egyedülálló lehetőséget jelent a hallgatóink számára ismereteik bővítésére, egyéni erőforrásaik kiaknázására, ezáltal a tudásintenzív információs társadalom követelményeinek való megfelelésre. Az ELTE Természettudományi Karán 5 tudományos intézetében összesen több, mint 460 fő kutató dolgozik. Jelenlegi oktatóink között számos Széchényi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más jelentős tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található.

A képzéseink a természettudományok teljes spektrumát felölelik. Karunkon hét szakterület keretében 5 intézet és egy oktatási centrum működik a dékán közvetlen irányítása alatt. A környezettudományi képzésünkben mind az öt intézet részt vesz. 

Az ELTE Természettudományi Kar képzéseit bemutató füzet.

Kövess minket a Facebookon és az Instagramon is! 

ALAPSZAKJAINK ONLINE BEMUTATKOZÁSA:

ELTE TTK biológia alapszak

Az ELTE Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb biológiai szakmai közössége. Kutatóegyetemi létünk biztosítja azt, hogy hallgatóinkat örömmel fogadják a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar számos területén itthon, de az egész világon is. A legmodernebb tudományos módszereket tanítjuk és honosítjuk meg, ezért érdemes az ELTE-n biológiát tanulni. Munkatársaink a világ élvonalába tartoznak az öregedés genetika és neurobiológia hátterének kutatásában. Először hasonlítottuk össze a kutya és az ember érzelmi reakciók során mutatott agyi aktivitását. Irányított fehérjeevolúcióval olyan hatóanyagokat fejlesztettünk, amelyek új lehetőségeket nyitottak a szívinfarktus és szélütés terápiájában.
 


ELTE TTK földrajz és földtudomány alapszak

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet a Kar legnagyobb és legsokoldalúbb intézete, ahol az oktatás és kutatás tárgya az emberiség otthona, a Föld, valamint annak szűkebb és tágabb kozmikus környezete. Több mint 130 éves története során az Intézet jogelődei a hazai geográfus- és földrajztanárképzés mindig meghatározó szereplői voltak. Oktatóink aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati döntéshozókkal. Az intézet két központra oszlik, melyek közül a Földrajztudományi Központ a bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), míg a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 


ELTE TTK fizika alapszak

Az ELTE Fizikai Intézetében folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül. Érdeklődésünk az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig terjed. Hazai és a külföldi egyetemeknek és kutatóintézeteknek nevelünk kiváló kutatókat, de igen fontos az iparban alkalmazott fizikusok, illetve a tanárok képzése is. Aktív részesei vagyunk nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, az LSST, a Pan-STARRS asztrofizikai illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.
 


ELTE TTK kémia alapszak

Az ELTE Kémiai Intézet képzési rendszerében nagy szerepet kap az önálló kutatómunka, ezért hallgatóink jelentős része a vegyész mesterszakos diploma megszerzése után az intézet doktori iskolájában folytatja tanulmányait. A nálunk végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el. Az ELTE Kémiai Intézetében évtizedek óta nemzetközi szinten elismert oktató- és kutatómunka folyik. Ennek egyik elismeréseként 2017-ben három kollégánk Széchenyi-díjat kapott elméleti kémiai tárgyú kutatásaiért. 
Kiemelkedő kutatási területeink közé tartozik továbbá a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezet analitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok.
 


ELTE TTK környezettan alapszak

A környezettan alapszak hat szemeszterében komplex látásmódú, természet- és környezetcentrikus gondolkodásmódú, a környezettanban széleskörűen művelt, elkötelezett, kutatói, alkalmazói vagy tanári erényekre felkészített szakembereket kívánunk képezni. Végzettjeink alapképzettségük (BSc) birtokában alkalmasak, hogy felvételt nyerjenek bármely mesterszakra (MSc, vagy MA), amely fogadja a környezettan alapszakon diplomát szerzőket. A tantervbe illesztett gyakorlati képzés eredményes elvégzése diplomásainkat arra képesíti, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak természet-, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos gyakorlati munkába (pl. kármentesítés, környezettechnológiai üzemvitel). Az alapképzésre azokat a diákokat várjuk, akik szeretik a természetet, érzik a társadalom felelősségét környezetünk átalakításában, kedvet éreznek a környezeti folyamatok megismerésére, szívesen elgondolkoznak a környezeti problémákon. Előnyt jelent az alapos középfokú általános természetismereti tudás középiskolai megszerzése. Az ideális jelentkező nem riad vissza a természet közelségétől, terepgyakorlatoktól, kirándulásoktól, azok szépségét szereti, és szeretné a természetet, környezetét még jobban megismerni. 
 


ELTE TTK matematika alapszak

Az ELTE Matematikai Intézetének oktatói számos nemzetközi (Wolf, Kyoto és Ostrowski díjak) és hazai elismerés birtokosai (Széchenyi-nagydíj és Széchenyi-díjak). Az Intézetben többek között működik egy Lendület kutatócsoport, valamint a PIT Bioinformatikai Kutatócsoport is, amely úttörő munkát végez az emberi agy gráfjának, összeköttetéseinek leírásában és a matematika biológiai és kémiai alkalmazásaiban.  Az amerikai CareerCast weboldal minden évben felméri, hogy melyek a legjobb, foglalkozások. A 2017-es felmérés szerint a legjobb 10 foglalkozás között a következőket tanítjuk az ELTE Matematikai Intézetében: 1. statisztikus; 3. operációkutató; 4. információs biztonsági szakember; 5. adatelemző kutató; 6. egyetemi professzor; 7. matematikus; 8. szoftver mérnök. Tehát a ma Amerikában legjobbnak tartott tíz foglalkozás közül hétre felkészít az ELTE matematikus szak!
 


ELTE TTK Z-szak (természettudomány-környezettan; ötéves mesterszak)

Z-szak - Természettudomány-környezettan osztatlan tanárképzés az ország hat egyetemének hét képzőhelyén.

Az új, öt éves egyetemi Z-szak a Z generációt szolgálja ki. Célja az ökológiai fenntarthatóság és a természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén. A hagyományos és a vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett diákjainkra bizt​​​os állás vár a közoktatásban, de a munkaerőpiac más területein is komolyan versenyképesek lesznek.

A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok érdeklődését, jelentkezését várjuk az ország hét képzőhelyén (Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Budapest-ELTE, Szombathely-ELTE), először 2022 szeptemberétől. Ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett emeltszintű érettségivel lehet.

Bővebb információ a Z-szakról.
 


Felvételi Nyílt Hét 2022

Felvételi Nyílt Hét 2022

0

/

0

0

/

0