Felvételi tájékoztató | 2022

2022.02.06.
Felvételi tájékoztató | 2022
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 2022-ben online formában rendezte meg a felvételi Nyílt Napját, képzésismertetőkkel, laborbejárásokkal, mintaórákkal kísérve. Nézd vissza az online műsort és jelentkezz február 15-ig!

A Természettudományi Kar számára is fontos, hogy minél részletesebb, pontosabb és hiteles információt adjon leendő felvételizőinek. Ezt a célt szolgálja a minden évben megrendezésre kerülő Kari Nyílt Nap, mely idén a vírushelyzetre való tekintettel online formában, de számos újdonsággal várta az érdeklődőket 2022. február 2-5. között.

A felvételi eljárásról, a Kar oktatási-kutatási tevékenységéről szóló informatív beszélgetések mellett, a nézők élő bejelentkezések, laborbejárások, mintaórák segítségével ismerkedhettek meg a Kar mindennapi életével, munkájával. 

Ismerje meg partnercégeinket, ahol a hallgatóink szakmai gyakorlatukat tölthetik. 

ELTE TTK ONLINE NYÍLT HÉT műsora

BIOLÓGIA alapszak műsora

Program

 • 17:30 Elhelyezkedési lehetőségek ELTE-s biológus diplomával dr. Miklósi Ádám, az intézet igazgatója mutatja be a biológia szakot és a diplomával járó elhelyezkedési lehetőségekről beszélget dr. Katona István, neurobiológussal, a bloomingtoni Indianai Egyetem professzorával, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadójával
 • 17:45 Csatlakozz hallgatóként kutatásokhoz! dr. Kun Ádám és tanítványa, Radványi Ádám beszélgetnek az alapképzésről, valamint arról, hogyan lehet hallgatóként már akár az első évben kutatásokhoz csatlakozni.
 • 17:55 Hallgatói élet és mindennapok az ELTE Biológiai Intézetében - Kása Kata Hanga és Váczy-Földi Máté
 • 18:05 Startupok, pályázatok, külföldi ösztöndíjak - Fiatal kutatók pályakezdése - dr. Schlett Katalin és dr. Lőrincz Péter a Startup - Egyetem fúzióról, a Bolyai Kollégiumról, az Erasmus kapcsolatokról, valamint a fiatal kutatók lehetőségeiről beszélgetnek.
 • 18:20 Mi van a mélyben? Az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék kutatói beszélgetnek a tanszéken zajló izgalmas ökológiai kutatásokról, és adnak információt a tengerbiológia iránt érdeklődőknek. dr. Farkas János és Angliában élő doktorandusza, Harsányi Petra mesélnek az ELTE-s tengerbiológia-oktatásról, a tengerbiológusi munkáról, dr. Balázs Gergely pedig a barlangbiológiába nyújt betekintést. 
A Biológia Intézet ezen kívül 2022. január 20. és február 10. között online nyílt heteket tart, amelyről ITT tájékozódhat.


FÖLDRAJZ alapszak műsora

A dékáni köszöntőt követően, programunk első harmadában Jakobi Ákos, a Földrajztudományi Központ vezetője mutatja be a Földrajz BSc szakot és a képzés során választható specializációkat, Szabó Pál pedig a diplomát követő elhelyezkedési lehetőségeket villantja fel. Ezt követően a tanszékeinken folyó kutatásokból ad ízelítőt Magyari Enikő és Nagy Balázs, programunk utolsó részében pedig a földrajzos hallgatói és doktoranduszi életben rejlő lehetőségeket vázolja fel Tuza Benedek mesterszakos hallgató és Jó Viviána PhD-hallgató. A stúdióbeszélgetések mellett két videóbejátszással is készülünk, amelyekben Telbisz Tamás a természetföldrajzi terepgyakorlatainkba, Tolnai Gábor pedig a társadalomföldrajzi terepgyakorlatainkba nyújt bepillantást. 


FÖLDTUDOMÁNY alapszak műsora

Program

 • 19:00 dr. Harangi Szabolcs igazgatói köszöntője
 • 19:05 A földtudományi alapszak és a specializációk bemutatása: dr. Timár Gábor szakfelelős és dr. Mészáros Róbert, a Meteorológiai Tanszék vezetője.
 • 19:15 Drónok, térképészet, geoinformatika (dr. Kovács Béla térképész)
 • 19:25 elhelyezkedés földtudósként: dr. Tóth Tamás geofizikus ügyvezető (Geomega Kft.) és dr. Breitner Dániel geológus, kormányzati kapcsolatok és innovációs üzletfejlesztési vezető (O&GD Central Kft.)
 • 19:35 Aktuális érdekesség a földtudományban: a tongai vulkánkitörés (dr. Harangi Szabolcs)
 • 19: 45 Földtudomány hallgatói szemszögből: Fritz Petra (III. évf. meteorológus szakirányos hallgató) és Kovács Botond (III. évf. geológus szakirányos hallgató)
 • 19:55 Dinoszauruszok Magyarországon (dr. Ősi Attila, az Őslénytani Tanszék vezetője)


FIZIKA alapszak műsora

Program

 • 17:30: A Fizikai Intézet bemutatása, elhelyezkedése a nemzetközi rangsorokban (Katz Sándor egyetemi tanár, intézetigazgató)
 • 17:40: Fizika alapszak és specializációk bemutatása, elhelyezkedési lehetőségek (Derényi Imre egyetemi tanár, oktatási igazgatóhelyettes)
 • 17:55: Kutatási irányok és laborok (Veres Gábor egyetemi tanár, általános igazgatóhelyettes)
 • 18:10: Ipari kapcsolatok és karrierutak
 • 18:20: Hallgatói élet a Fizikai Intézetben


KÉMIA alapszak műsora

Programunk első harmadában Szalai István, a Kémiai Intézet igazgatója mutatja be a Kémia BSc és a vegyész MSc szakokat, valamint a tanárképzésről és a doktori képzésről is szó lesz. A 2021-ben, valamint régebben végzett vegyészeinkkel készített interjúk illusztrálják a diplomát követő elhelyezkedési lehetőségeket. A továbbiakban a tanszékeinken folyó kutatásokból ad ízelítőt Novák Zoltán tudományos igazgatóhelyettes előadása, amelyhez itthon és külföldön dolgozó kutatóvegyészekkel készített interjúk társulnak. Programunk utolsó részében pedig a kémiás hallgatói és doktoranduszi életben rejlő lehetőségeket vázolja fel egy mesterszakos és egy PhD-hallgató. A stúdióbeszélgetések közben videóbejátszások nyújtanak bepillantást a laboratóriumainkban folyó munkába.

Te miért választod a vegyész szakmát? Nézd meg egykori hallgatóink milyen karriert építettek.


KÖRNYEZETTAN alapszak és Z-szak műsora

Programunk első részében Márialigeti Károly professzor, a Környezettudományi Centrum vezetője beszél az (ökológiai) fenntarthatóság fogalmáról, a 21. század néhány égető kérdéséről és arról, hogy a felsőoktatás és az ELTE TTK milyen válaszokat adhat a fennálló problémákra. Weiszburg Tamás szakfelelős segítségével bemutatjuk a Környezettudományi Centrum által koordinált szakokat: a három éves környezettan alapszakot, a most induló, öt éves, osztatlan Z-szakot, és a két éves, tág nemzetközi részvételű, angol oktatási nyelvű környezettudomány mesterszakot. A stúdióbeszélgetések közben diákjaink, alumnusaink elhelyezkedéséről, munkájáról, kutatásairól közvetítünk rövid bejátszásokat, és az érdeklődők magyar valamint nemzetközi hallgatóink tolmácsolásában ízelítőt kaphatnak a diákéletről is.


MATEMATIKA alapszak műsora

Program

 • 17:30 A matematika szak bemutatása - Simon Péter egyetemi tanár, intézetigazgató
 • 17:50 Lehetőségek matematikus diplomával - beszélgetés partnercégeinktől érkező vendégeinkkel a karrierlehetőségekről (Morgan Stanley, MSCI)
 • 18:10 Bemutatkozik a Matematikai Intézet Mesterséges Intelligencia kutatócsoportja
 • 18:25 A matematikus hallgatói közösség - beszélgetés hallgatókkal