Eötvös Napi díjátadó

2021.07.01.
Eötvös Napi díjátadó
A hallgatói felterjesztések alapján Mari László geográfus és Keleti Tamás matematikus kapták idén a Kar Kiváló Oktatója elismeréseket. TDK Érem kitüntetésben részesült Müller Viktor biológus és Móga János geográfus. Medzihradszky Díjat kapott Nagy Sándor kémikus, valamint a Biológus Diákkör önálló díját, a Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díjat idén Szövényi Gergely kapta. Az elismeréseket az Eötvös Napon adta át a Kar dékánja.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa április 7-i ülésén döntött a kari kitüntetések adományozásáról. Az elismerések és díjak átadására hagyományosan a májusi Eötvös Napon szokott sor kerülni, de idén a vírushelyzet miatt 2021. június 30-án egy zárt körű kari ünnepségen történt a díjak átadása. Az évente megtartott, 1990-ben alapított Eötvös Nap azért jött létre, hogy a Kar méltóképpen megünnepelhesse az oktatói és diákköri tudományos sikereket. A hagyományok szerint az elismeréseket a dékán adja át a Kar neves professzorainak részvételével megtartott ünnepségen. Az elismeréseket idén Dr. Kacskovics Imre dékán és az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának képviseletében Dr. Horváth Ákos adta át. 

Rendhagyó módon idén az Eötvös Nap keretében sor került a címzetes egyetemi tanári cím átadására is. Kacskovics Imre dékán és Márialigeti Károly, a Környezettudományi Centrum igazgatója idén Csontos Péter biológus részére adott át címzetes egyetemi tanári oklevelet kiemelkedő oktatói tevékenységének elismeréseként

A Kar Kiváló Oktatója elismerés

A Hallgatói Önkormányzat minden évben két oktatót választ ki hallgatói felterjesztés és szavazatok alapján a Kar Kiváló oktatója elismerésre. A Kari Tanács 2021-ben a Kar Kiváló Oktatója címet adományozott Mari László egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék) és Keleti Tamás egyetemi tanár (Matematika Intézet, Analízis Tanszék) részére.

Mari László a Természetföldrajzi Tanszék egyetemi docense, kiváló szakember és tanár. Előadásmódja humoros, hangvétele személyes, a tananyag gyakorlati vonatkozásait hangsúlyozva oktat. Szakmailag inspiráló, segítőkész, különlegesen jól tudott online oktatásra váltani, az abban rejlő lehetőségeket ötletesen kiaknázva. A tanárképzésben résztvevő hallgatóknak kivételesen jó módszereket ad át, amivel az iskolai tananyagot érthetőbbé tudják tenni leendő diákjaik számára.

Keleti Tamás az Analízis Tanszék egyetemi tanára, előadásai interaktívak, színvonaluk kimagasló, magyarázatai összeszedettek és könnyen érthetőek. A hallgatókkal szemben mindig segítőkész, lelkesedése átragad rájuk. A távolléti oktatás akadályait kiválóan vette, az abban rejlő lehetőségeket jól kiaknázta.


TDK Érem

Az ELTE Természettudományi Karának diákköre az ország legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi tudományos diákköri szervezete. A Kari TDK 13 tagozatba tömörülve a természettudományok teljes spektrumát lefedi a növénybiológiától a természetföldrajzon át a nukleáris kémiáig. A Kar Tudományos Diákköri Tanácsának 2021. március 26-i ülésén, többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján, a Kari Tanács Tudományos Diákköri Érmet adományozott Müller Viktor egyetemi docens (Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék) és Móga János egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék) részére.

Müller Viktor 2008 óta elkötelezett tagja a tudományos diákköri mozgalomnak. Témavezetőként 4 dolgozatot irányított, diákköri szervezőként 2012-2020-ig a Biológia Szakterületi TDK vezetője volt. Ez idő alatt gyökeres fejlesztéseket végzett a szakterületi diákkör életében. 2019-óta a kari Tudományos Diákköri Tanács vezetőségének a tagja, valamint országos szinten is végez diákköri szervezőmunkát, hiszen az Országos Tudományos Diákköri Tanács Biológia Szakmai Bizottságának alelnöke 2017-óta. A Biológus TDK vezetőjeként maradandó fejlesztéseket vezetett be, és szervezett meg. Ezzel alapjaiban változtatta meg a BTDK működését; és emelte az intézményi konferenciák színvonalát. Müller Viktor egyénisége a kulcsa annak, hogy 8 év alatt minőségi változások szilárdultak meg a Biológus TDK-ban. Kiemelkedően alapos, átgondolt munkamódszeréhez kedves, becsületes emberi stílus párosul. A minőségi fejlődés elérésének érdekében kreatívan, hosszú távra tervezte a BTDK működését és felépítését. Kiváló munkájával széles körben elégedettek a diákok és a kollégák, a diákkör országos szinten is profitál munkájából.

Móga János a földrajz szakterületi TDK kiváló témavezetője 2009-óta és egyben kiváló diákköri szervezője 2015-óta. A 12 év alatt 9 diákköri dolgozat témavezetője volt, melyek közül 3 első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák Fizika Földtudományok Matematika Szekciójában. Témavezetéseinek minőségét és szakmai mélységét mutatja, hogy alapszakos diákja Csorvási Nikoletta 2017-ben Pro Scientia Aranyérmet kapott kiváló diákkutatási eredményeiért. Móga János szakterületi TDK szervező tevékenysége is kiváló. 6 évben szervezte meg a természetföldrajzi TDK konferenciát, mindannyiszor nagy sikerrel. A dikköri élet kiterjedt volt vezetése alatt, mind a témavezetők, mind a diákok bevonásával foglalkozott, diákkutatási eseményeket szervezett. Diákköri terepgyakorlatok szervezésével is elmélyítette a kötelező tananyagon túli tudást az érdeklődő diákokban, ami a diákkutatás népszerűsítéséhez vezetett. A 9 témavezetés és 3 OTDK első helyezés kiemelkedő teljesítmény, a földrajz TDK szervezése gondos munka, amivel Móga János magasan kiérdemelte a TDK-érem kitüntetést.


Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díj

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a Biológus TDK saját témavezetői elismerését 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben Dr. Szövényi Gergely, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék adjunktusa, számos diákköri dolgozat témavezetője vehette át Dr. Varga Mátétól a Juhász-Nagy Pál díjat. 


Medzihradszky Kálmán-díj 

A Dékán a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján Medzihradszky Kálmán-díjat adományoz Nagy Sándor magkémikus, nyugalmazott egyetemi docens részére. 

Nagy Sándor kiemelkedően magas színvonalú több évtizedes tudományos diákköri szervező munkája megalapozta a kémia szakterület és az ELTE TTK országosan is kiemelkedő diákköri tevékenységét. 1990 és 1998 között TTK Kémia Szakterületi Tudományos Diákkörének vezetője volt. 1994 és 2008 között kari Tudományos Diákköri Tanácsának titkáraként, majd alelnökeként dolgozott Medzihradszky Kálmán professzor úr vezetésével. Nagy szerepe volt a kari TDK mai működési rendjének kialakításban, az Eötvös Napi rendezvények megszervezésében. Kezdeményezésére fogadták el a kari TDK Érem adományozási rendjét. 1990 és 1998 között az ELTE-t képviselte OTDT Kémiai és Vegyipari Szekciójában. Részt vett az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatának reformjában. Eredményes diákköri szervező munkáját az OTDT Mestertanár éremmel ismerte el. A hallgatói tudományos diákköri tevékenység fejlesztéséért végzett több évtizedes önzetlen munkája, színvonalas oktatói tevékenysége, eredményes szakterületi, kari és az országos tudományos diákköri szervező munkája indokolja a Medzihradszky Kálmán Díjra történő felterjesztést, elismerve oktatói-kutatói életművet, a közösségért végzett munkáját.

A Medzihradszky Kálmán-díjról
Medzihradszky Kálmán
kémikus, az ELTE egykori rektorhelyettese, Karunk egykori dékánja, az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának 1984-2019 között elnöke, az MTA rendes tagja. A peptidkémia nemzetközi hírű tudósa, a magyar kutatói közösség kiemelkedő személyisége, munkásságát számos díjjal jutalmazták. Szívügye volt a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Medzihradszky Kálmán emlékének és szellemiségének megőrzése érdekében, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára az ELTE TTK Medzihradszky Kálmánról elnevezett kitüntetés alapított 2021-ben.
A kitüntetés adományozásánál irányadó szempont, hogy a jelölt képviselje azt a szellemiséget, melyet Medzihradszky Kálmán az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa elnökeként, dékánként és az OTDT Kémiai Vegyipari Szekciója Szakmai Bizottsága elnökeként, valamint két OTDK ügyvezető elnökeként 30 éven át képviselt.

Kari kitüntetések 2020-ban.

Eötvös Nap 2021

Eötvös Nap 2021

0

/

0

0

/

0