Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés
Az ELTE Természettudományi Kara hat területen biztosít képzést a tanárjelöltek számára: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, természetismeret-környezettan.

Képzésünk messzemenően figyelembe veszi azt a tényt, hogy korunkban a természettudományok forradalmát éljük. Nagy tudományos felfedezések jelennek meg, amelyek választ próbálnak adni a jelen és a jövő olyan problémáira, amelyek a technikai előrehaladást, a fenntartható fejlődést és környezetünk jobb megértését teszik lehetővé. A Világot magyarázzuk, a teljes környezetet, és mindezzel azt a tudást adjuk át, amellyel megérthetővé és feldolgozhatóvá válnak környezetünk természeti és társadalmi eseményei – gyakorlatilag az ősrobbanástól a forintárfolyam aktuális változásáig. Modern, magas színvonalú ismereteket adó kurzusaink célja széles látókörű, tájékozott, tudós tanárok képzése.

Olyan természettudományos végzettségű tanárokat kívánunk képezni, akik a köznevelésben, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésében tudnak tevékenykedni. A természettudományi területeken közismert jelenlegi és jövőbeli tanárhiány alap- és középiskolai szinten is biztosítja a végzettek sikeres elhelyezkedését.

Intézet

Tanári szak

Szakfelelős

Kétszakos képzésben meghirdetett szakpártagok

Biológiai Intézet biológiatanár dr. Böddi Béla
Fizikai Intézet fizikatanár dr. Tél Tamás
Földrajz- és Földtudományi Intézet földrajztanár dr. Nagy Balázs
Kémiai Intézet kémiatanár dr. Túri László
Matematikai Intézet matematikatanár dr. Szőnyi Tamás
Környezettudományi Centrum természetismeret- környezettan tanár dr. Weiszburg Tamás

Rövid ciklusú tanári mesterképzési szakok

Biológiai Intézet biológiatanár dr. Böddi Béla
Fizikai Intézet fizikatanár dr. Tél Tamás
Földrajz- és Földtudományi Intézet földrajztanár dr. Nagy Balázs
Kémiai Intézet kémiatanár dr. Túri László
Matematikai Intézet matematikatanár dr. Szőnyi Tamás
Környezettudományi Centrum természetismeret- környezettan tanár dr. Weiszburg Tamás