Eötvös Napi díjazottjaink

2023.05.12.
Eötvös Napi díjazottjaink
2023. május 11-én megrendezésre került az ELTE Természettudományi Karának kiválósági rendezvénye, az Eötvös Nap, ahol átadásra kerültek a kari elismerések és díjak: a Kar Kiváló Oktatója és Hallgatója oklevelek, a Juhász-Nagy Pál Díj, a Medzihradszky Kálmán Díj, TDK Érmek és oklevelek. Az idei Eötvös Nap egyben Lovász László nemzetközi hírű matematikus tiszteletére rendezett díszdoktori ünnepség része volt. 

Az ELTE Természettudományi Kar Napján a kiválóságokat, elsősorban a kiváló oktatóinkat, hallgatóinkat és a tudományos diákkutatásokat ünnepeltük. Az Eötvös Nap története 1992-ben kezdődött, amikor Dr. Kiss Ádám, a Természettudományi Kar akkori dékánja megalapította a Kar Napját, melyet minden év májusának második csütörtökjére tűzött ki, Eötvös Nap néven. Karunkon hagyományosan ezen a napon adjuk át a Medzihradszky Kálmán Díjat, a TDK Érmeket, a Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozási Díjat, valamint a Kar Kiváló Oktatója és a Kar Kiváló Hallgatója okleveleket.


Kacskovics Imre dékán nyitotta meg az Eötvös Napot.

A 2023. évi Eötvös Napon a tudományos előadást Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke tartotta abból az alkalomból, hogy az ELTE díszdoktorává avatta. Ezért az idei Eötvös Nap egyben Lovász László tiszteletére rendezett díszdoktori ünnepség része volt. 

"Az idei Eötvös Nap a Matematika Intézetünk számára különösen kiemelkedő, hiszen egykori igazgatójukat ünnepeljük." - emelte ki a dékán.

"Lovász László a diszkrét matematika és a számítógép-tudomány világhírű kutatója, neve megkerülhetetlen szakterületén. Pályája példaértékű és egyénisége követendő." - folytatta megnyitó beszédében Kacskovics Imre dékán. Simon Péter stratégiai dékánhelyettes, a Matematika Intézet igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Lovász László tevékenysége nemcsak matematikusként, de intézetigazgatóként is kiemelkedő: kialakította a Matematika Intézet struktúráját, amely máig meghatározza az Intézet működését.

Lovász László 1977-ben lett a matematikai tudományok doktora, akadémikussá 31 évesen 1979-ben, az MTA rendes tagjává 1985-ben választották. 1975-ig tudományos főmunkatársként dolgozott az ELTE Geometria Tanszékén, majd Szegeden vezette a Geometria Tanszéket. 1982-ben újra az ELTE TTK-n tanít, 1983-ban az ELTE Számítógéptudományi Tanszék vezetője lett. 1984–től tanított a Bonni, a Princeton, majd a Yale egyetemeken, 1999-től a Microsoft kutatója volt. Amerikából 2006-ban tért haza, 2007 és 2011 között vezette az ELTE Matematikai Intézetét. 2014 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Számos díjat kapott, köztük a Wolf-díjat, a Knuth-díjat, a Gödel-díjat, a Kiotó-díjat és 2021-ben a matematika Nobel-díjaként is számon tartott Abel-díjat. A hazai szakmai-tudományos kitüntetések közül a Corvin-láncot, a Bolyai-díjat, a Széchenyi-nagydíjat és 2021-ben a Szent István-rendet is átvehette. 

Lovász László A matematika rejtélye c. díszdoktori előadásában kiemelte azokat a tudománytörténeti jelentőségű matematikai mérföldköveket, amelyek hatottak kutatási tevékenységére. 


Lovász László díszdoktori előadása teljes egészében visszanézhető a fenti videóban. 

Az eseményen az ELTE matematikus hallgatóiból álló együttes, az 1981-es alapítású Matematikus Kórus Lovász László tiszteletére rövid zenei műsorral készült. Az ELTE zeneszerető matematikusai rendszeresen fellépnek a Matematikus Hangversenyen, amelyen az ELTE matematikus oktatói és hallgatói adják elő komoly-és könnyűzenei műsorukat az ELTE dísztermében, az Aula Magnában.


Az ELTE Matematikus Kórus műsora az Eötvös Napon.

Medzihradszky Kálmán Díj

A Kar dékánja az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján 2023-ban Medzihradszky Kálmán Díjat adományozott Weidinger Tamás, az ELTE Meteorológia Tanszék  habilitált egyetemi docense részére.

WEIDINGER TAMÁS teljes eddigi kutatói és oktatói életútját az ELTE-n töltötte az általános meteorológia, mikrometeorológia és dinamikus meteorológia oktatójaként. 1985-ben lett a Meteorológus TDK Szakterület vezetője, amit 2022-ben adott át 37 év folyamatosan sikeres, önzetlenül végzett diákköri szervezőmunka után. A Kari Tudományos Diákköri Tanács alelnöke és később a titkára volt 1990-től 2004-ig, 14 éven keresztül. Weidinger Tamás vezetése alatt formálódott újjá a kari diákkör és lett az ország legnagyobb és legsikeresebb intézményi, azaz karokat képviselő diákköre. Utódai az Ő hagyatékát és szellemiségét viszik tovább, amely Medzihradszky Kálmán diákköri szellemiségének jegyében épült ki. 

Weidinger Tamás diákköri elkötelezettsége példaértékű az utókor számára, a TDK vezetői munkájának hatása a kollégáinak is sok sikert hozott. Az általa vezetett diákkör oktatóinak munkáját mindig igyekezett megbecsülni. 9 kollégája nyerte el az ELTE TTK TDK Érem kitüntetést és többen az OTDT Mestertanár Aranyérmet, amely tanszéki összehasonlításban egészen magasszintű. Hatalmas munkabírással szervezte a meteorológus és földtudományi tagozatok lebonyolítását. Áldozatos munkája segítségével a meteorológus hallgatók több generációja szerzett kutatói tapasztalatot, így a magyar meteorológus képzés is erősebbé vált. 

A Medzihradszky Kálmán Díjról
Medzihradszky Kálmán 
kémikus, az ELTE egykori rektorhelyettese, Karunk egykori dékánja, az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának 1984-2019 közötti elnöke, az MTA rendes tagja. A peptidkémia nemzetközi hírű tudósa, a magyar kutatói közösség kiemelkedő személyisége, munkásságát számos díjjal jutalmazták. Szívügye volt a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Medzihradszky Kálmán emlékének és szellemiségének megőrzése érdekében, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára az ELTE TTK Medzihradszky Kálmánról elnevezett kitüntetés alapított 2021-ben.
A kitüntetés adományozásánál irányadó szempont, hogy a jelölt képviselje azt a szellemiséget, melyet Medzihradszky Kálmán az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa elnökeként, dékánként és az OTDT Kémiai Vegyipari Szekciója Szakmai Bizottsága elnökeként, valamint két OTDK ügyvezető elnökeként 30 éven át képviselt.

Tudományos Diákköri Érmek és Oklevelek

Az ELTE Természettudományi Karának diákköre az ország legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi tudományos diákköri szervezete. A Kari TDK 13 tagozatba tömörülve a természettudományok teljes spektrumát lefedi a növénybiológiától a természetföldrajzon át a nukleáris kémiáig.

A Kari Tanács az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának javaslatára Tudományos Diákköri Érem adományozásáról döntött, amely értelmében 2023-ban Keleti Tamás matematikus és Tarczay György kémikus részesül TDK Éremben.

TARCZAY GYÖRGY, az asztrokémia nemzetközileg elismert professzora mögött több, mint 20 éves tudományos diákköri témavezetői tapasztalat áll. 2000 és 2023 között összesen 22 tudományos diákköri dolgozat témavezetője volt. A dolgozatokból gyakran jó idézettségű tudományos szakcikk is születik. Kevés kivételtől eltekintve Tarczay György témavezetésével dolgozott hallgatók doktori fokozatot is szereztek. Iskolateremtő képességeit jól alátámasztja, hogy egykori diákköri hallgatója, Mátyus Edit ma az ELTE oktatójaként ERC pályázattal is erősíti a Kémiai Intézetet.


KELETI TAMÁS sokrétű tehetséggondozó tevékenységet folytat a Matematikai Intézetben. Éveken keresztül szervezte, többekkel együtt felkészítette és vezette az International Mathematics Competition nemzetközi verseny ELTE-s csapatát, ahol a hallgatók sorozatban kimagasló sikereket érnek el. Tudományos Diákköri témavezetői tevékenységének minősége magasan kiemelkedő. 6 diákköri munkát bemutatott diákja közül 4 OTDK helyezést ért el. Mind a hatan kiváló kutatókká váltak, közülük hárman - Mátrai Tamás, Máthé András és Kun Gábor - Junior Prima díjat kaptak tudomány kategóriában, 2007-ben, 2008-ban, illetve 2012-ben. Ez azért is kiváló teljesítmény, mert ezt a díjat kevesebb, mint 10 matematikus kapta meg eddig. 

Az ünnepségen átadásra kerültek a Tudományos Diákköri oklevelek, amelyeket Kacskovics Imre dékán adott át a hallgatóknak Horváth Ákos, a Kari TDK elnöke, Erőss Anita, a kari TDK titkára és Varga Máté, a Biológia TDK elnöke közreműködésével.

A Kar Kiváló Oktatója

A Hallgatói Önkormányzat minden évben két oktatót választ ki hallgatói felterjesztés és szavazatok alapján a Kar Kiváló Oktatója elismerésre.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a kiemelkedő oktatói munkája alapján 2023-ban Kar Kiváló Oktatója oklevelet adományozott Timár Gábor részére.

TIMÁR GÁBOR a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék oktatója, egyszerre képes fenntartani a motivációt, miközben megtartja a magas szakmai színvonalat is. Óráit mindig lelkesen, hallgatócentrikusan tartja, melyeken inkább a témáról való gondolkodás, vitatkozás van előtérben, jelentősen elősegítve ezzel a tananyag megértését. Tevékenysége túlmutat a tantervi előadás adta kereteken, a hallgatóit abban is segíti, hogy könnyebben tudjanak beilleszkedni az egyetemi légkörbe.


Az ELTE TTK Kari Tanácsa a kiemelkedő oktatói munkája alapján 2023-ban Kar Kiváló Oktatója oklevelet adományozott Rohonczy János részére.

ROHONCZY JÁNOS a Szervetlen Kémiai Tanszék oktatója közel negyven éve oktatja a szervetlen kémiát, anyagszerkezetvizsgáló módszereket és az NMR spektroszkópiát az ELTE kémiát tanuló hallgatóinak. Kivételesen egyedi módon tanítja a tantárgyait, mivel nem a száraz adatokat ismerteti, hanem színesen, érdekesen magyaráz. Aligha van olyan egyetemi hallgató, vagy akár oktató kollégája, akit ne késztetett volna elgondolkozásra egy-egy izgalmas okfejtése, vagy logikus érvelése. A reguláris tanórákon és ismeretterjesztő előadásokon a természet megismerésének szépségére irányítja hallgatóságának figyelmét. Vizsgán is arra kíváncsi, amit a hallgatók tudnak és a saját szavaival élve: „Még itt a vizsgán is az a célom, hogy tanítsam magukat”.

Juhász-Nagy Pál Díj és Juhász-Nagy Pál Ifjúsági Díj

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete, a Biológus TDK saját témavezetői elismerését több, mint 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben SOLTI ÁDÁM, az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék habilitált egyetemi docense, számos diákköri dolgozat témavezetője vehette át a Juhász-Nagy Pál Díjat Kacskovics Imre dékán úrtól és Varga Mátétól, a Biológus TDK elnökétől.

A Juhász-Nagy Pál Ifjúsági Díjat CSIZMADIA TAMÁSNAK, az ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék egyetemi adjunktusának ítélte oda a bizottság. 


Kacskovics Imre dékán az Eötvös Napon ünnepélyes keretek között is köszönetet mondott a 36. OTDK Biológia szekció fő szervezőinek - Müller Viktornak, Varga Máténak, Vásárhelyi Zsókának, Sarkadi Fanninak, Csíkos Sándornak és Lőrincz Péternek - fáradhatatlan és színvonalas munkájukért, amelynek köszönhetően idén áprilisban az ELTE sikeresen szervezhette meg az országos eseményt. Beszámoló a Biológia OTDK-ról.


Eötvös Nap a Konferenciateremben.

A Kar Kiváló Hallgatói

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet az ELTE TTK intézeteinek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományozza. Az ELTE TTK Kari Tanácsa 2023. április 12-i ülésén egyhangúan támogatta 31 fő hallgató részére a Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozását. A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos- és versenyeredmények, publikációk, valamint szakmai közéleti és oktatási tevékenység figyelembevételével történt.

2023-ban Kar Kiváló Hallgatója oklevelet kaptak:

 • Bakacsi Anna Virág, Biológus mesterszak
 • Dobos Petra, Biológia alapszak
 • Földi Péter, Biológus mesterszak
 • Gyenesei Katalin Éva, Biológus mesterszak
 • Nyiri Márton Péter, Biotechnológia mesterszak
 • Ősz Fanni, Biológus mesterszak
 • Rácz Dorottya Szilvia, Biológus mesterszak
 • Toldi Teodóra, Biológus mesterszak és tanári mesterszak
 • Ullaga György, Biológus mesterszak
 • Velencei Anna, Biológus mesterszak
 • Krasznai Márton János, Geográfus mesterszak
 • Máttyás András Csaba, Földrajz alapszak
 • Bordi Sára, Meteorológus mesterszak
 • Heszler Bernát, Geológus mesterszak
 • Mezei Máté Márk, Geológus mesterszak
 • Németh Kolos, Geofizikus mesterszak
 • Bora Zsófia, Csillagász mesterszak
 • Fröhlich Viktória, Fizika alapszak
 • György Zoltán, Fizika alapszak
 • Kadlecsik Ádám, Fizika alapszak
 • Boczán Boldizsár, Vegyész mesterszak
 • Mészáros Bence Balázs, Vegyész mesterszak
 • Saly Eszter, Kémia alapszak
 • Horváth Laura, Környezettan alapszak
 • Bursics Balázs, Matematikus mesterszak
 • Gál Adrienn, Osztatlan tanárszak (matematika-biológia)
 • Imolay András, Matematikus mesterszak
 • Kocsis Anett, Matematika alapszak
 • Miklós Csenge, Matematika alapszak
 • Sokvári Olivér, Matematika alapszak
 • Szemerédi Levente, Matematikus mesterszak

A diákkutatások bemutatkozása

Hallgatóink rövid, mindössze 2 perces, ún. liftbeszédek formájában mutathatták be kutatási területüket. A rendezvényen összesen 13 hallgató mutathatta be a közönségnek kutatási tevékenységét:

Hallgató neve

Az előadás címe

Balogh Anna

Sejtadhézió valós idejű rögzítése és a kinetikai adatok kiértékelése

Hegedűs Dániel

Az emberi agygráf felépítésének jellemzése

Koncz Bendegúz

Ütköző galaxisok az Illustrisban

Iván Levente

Ez veszélyes? - Magas-Tátra környezetváltozás...

Vadler Emma

A barnagi Akol-domb középső triász conodonta biosztratigráfiája

Divinszki Ferenc

Az európai IPCC-nagyrégiók várható éghajlatváltozása

Kun Bernát

Fe-humicin, új vasforrás a mezőgazdaságban

Tóth Balázs

Lékdinamika egy tölgyes lombkoronasztintjében

Takács Nóra

A felszín szórásának hatása a főövi kisbolygók alak és forgástengely modellezésére

Ligeti Gábor Mihály

Ultragyors nanooptika

Cziráki Kamilla

A Hold gravitációs terének ellipszoidi közelítése

Hegedüs Pál Ajtony

Párhuzamos vasúti személyszállítás és autóbusz-közlekedés Magyarországon

Fabula Dominik

Miért legyek ,,Z-szakos"? A természetismeret-környezettan tanárszak és a ,,Z-szak" összehasonlítása

Az eseményen tudományos poszterekkel is készültek a hallgatók, amelyeket a résztvevők az esemény szünetében megtekinthettek.

Hallgató neve A tudományos poszter címe
Tóthi Tamara Kettőt egy csapásra: felszín alatti csapadékvízpótlás mint lehetséges hőtárolás?
Krasznai Márton Az Andoraktályai piroklasztit sorozat - Kitörési folyamatok rekonstrukciója és korreláció más képződményekkel
Stefán Boglárka Abigél Müográfiai direkt probléma megoldása mérés optimalizáláshoz
Kemenczei Edina Általános iskolai fizika oktatás társasjátékok integrálásával
Bodnár Emma Aromás és heteroaromás trifluorpropinil-származékok palládiumkatalizált szintézise
Andó Kamilla A gyarmati eredetű műkincsek sorsa a tudományos életben
Szendi Vivien Thalamo-szeptális neurális pálya szerepe az anyai adaptációban
Borsos Lilla Emőke Sekély vulkanitok lehatárolása szeizmikus tomográfia és fúrási adatok segítségével a Bodrogköz területén
Fröhlich Viktória Kísérők végzetes tánca II-es típusú szupernóvák körül
Horváth Anikó Nagyenergiás proton-proton ütközésekben keletkező c kvarkok korrelációs vizsgálata szimulációkkal
Gáliková Barbara és Pádár Noémi A napaktivitás előrejelzése - az empirikus és numerikus vizsgálatok összekapcsolásának lehetőségei

5vös5km Futóverseny

Az Eötvös Napi rendezvényt hagyományosan az ELTE ikonikus sporteseménye, az 5vös5km Futóverseny kíséri, amely idén 2023. május 9-én, kedden déluán 5 óra 5 perckor rajtolt el az ELTE Lágymányosi campusán. Idén különleges módon Jane Goodall világhírű főemlőskutató, etológus köszöntötte a futókat az ELTE TTK évtizedes hagyományú sporteseményén! A rajtot Borhy László rektor és Miklósi Ádám, az ELTE TTK Biológiai Intézet igazgatójának megnyitója után Jane Goodall indította. Képes beszámolónkat itt tekintheti meg.


Beszámoló a korábbi évek ünnepségeiről: